Follow Us On

Aineistopankki

Tervetuloa aineistopankkiimme

Näille sivuille olemme koonneet työkaluja kaikkien kehittäjien työn tueksi. Löydät täältä ohjeita työpajojen fasilitointiin sekä suunnittelupohjia käyttöösi.

 

Kaikki teemat

Tältä sivulta löydät kaikki aineistopankin materiaalit. Klikkaamalla valikkoa voit valita teemoittain aineistoja.

 

  • Valitse teema

  • Hae

 

Kaikki teemat

Tältä sivulta löydät kaikki aineistopankin materiaalit. Klikkaamalla valikkoa voit valita teemoittain aineistoja.

 

E-Klubitalon rakentaminen

Ohjeita toiminnan rakentamisesta digitaaliseen muotoon. Case Klubitalot käytännön esimerkkinä
Uusien toimintatapojen oppiminen ja toiminnan laajentaminen etäympäristöön sopivaksi

Uutta käyttöä toimitilalle ideointiviikon tai -pajan avulla

Ohjeet tilaideointipajan järjestämiseksi tilojen käyttötarkoituksen ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi
Konkreettisia ideoita tilan muokkaamiseksi

Hankeideointipaja 1: Alustavaa ideointia

Hankeideointipaja 1:ssä kerätään alustavia ideoita hankehakemukseen. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Ideoita hankehakemukseen

Hankeideointipaja 2: alustavasta ideoinnista kohti muutospolkua

Hankeideointipaja 2:ssä keskitytään avaamaan hankkeessa toivottua muutosta. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Saat muokattua alustavista hankeideoista tavoitteita, tuloksia ja toimintoja

Hankeideointipaja 3: muutospolusta kohti hankehakemusta

Hankeideointipaja 3:ssä kootaan yhteen hankehakemuksen peruselementtejä. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Saat koottua yhteen hankehakemuksen peruselementit

Toipumiskartan piirtopaja

Työpajassa rakennetaan yhdessä toipumiskartan luonnos, joka herättää keskustelua toipumisen eri puolista
Kokemustiedon keräys toipumisen teemoista ja keskustelun herättäjä

Ihan paras palvelukohtaaminen!

Työpajan avulla muotoilet hyvän palvelukokemuksen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa
Saat kokemukseen perustuvaa tietoa hyvästä palvelukohtaamisesta

Elämänhallinnan huojuva torni

Elämänhallinnan huojuva torni harjoitus auttaa sanallistamaan kokemusperäistä tietoa visuaaliseen muotoon ja antaa välineitä keskusteluun
Tekee näkyväksi kokemustietoa

Kuuntelupysäkki

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Voi elämän kevät! Kuvia ja tarinoita ilosta

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Muutosmuotoilua toiminnallisesti

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Mallintamispaja

Työpaja ohjeet toiminnan mallintamisesta visuaaliseen muotoon
Toimintaa on helpompi esitellä kävijöille mallintamisen jälkeen

Vapaaehtoistoiminnan muotoilua

Luova työpaja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi organisaatiossa
Ideat ja ajatukset vapaaehtoistoiminan periaatteista ja itse toiminnasta

Luovuutta arviointiin Miksi-pakin avulla

Ohjeet laadullisen palautteen keräämiseen luovan menetelmän avulla
Syvällisen arviointitiedon kerääminen

Muistilista digitaalisen yhteisön vetäjälle

Ohjeita digitaalisen yhteisön vetäjälle
Konkreettiset ohjeet ja vinkit digitaalisen yhteisön vetäjälle

Kokemusasiantuntijat koulutuskehittäjinä: koulutuskonseptipaja

Koulutuskonseptien yhteiskehittämisen työpajan ohjeet
Saat materiaalia koulutustesi kehittämiseksi

Avoimen mielen sukellusseura

Taiteellinen työpaja tuo näkyväksi osallistujien ajatuksia sekä tukee yhteyden ja yhteisön muodostumista.
Työpajan avulla tuot näkyväksi pinnan alla muhivia ajatuksia sekä uusia näkökulmia yhteisöä ja ihmisten välistä yhteyttä vahvistaen

The Change Design Workbook

The Change Design Workbook is for anyone who is considering promoting change. The Workbook can be applied to shaping changes in your own life, helping a friend, making changes within organizations, or promoting societal changes. Or perhaps you will be using this workbook in ways that we cannot yet foresee!
With this workbook you can create change and transformation.

Ideapaja

Ideapaja antaa välineet ja ohjeet luovan ideoinnin toteuttamiseksi erilaiset ajatukset ja näkökulmat huomioiden.
Ideapajan avulla saadaan uusia ideoita kokeiluja varten.