Follow Us On

E-Klubitalon rakentaminen

Aineiston lyhyt kuvaus

Ohjeita toiminnan rakentamisesta digitaaliseen muotoon. Case Klubitalot käytännön esimerkkinä

 

Aineiston hyöty

Uusien toimintatapojen oppiminen ja toiminnan laajentaminen etäympäristöön sopivaksi

Osallistujia: niin monta ihmistä kuin haluat

Kesto: ikuinen?

Aineiston sisältö

Toiminnan digitalisoiminen tuo uusia mahdollisuuksia yhdistää ihmisiä ja löytää uusia kohderyhmiä. Uudet digitaaliset toimintatavat ovat myös etäajan jälkeen tärkeä osa toimintaa

 

E-Klubitalon rakentaminen

Mistä on kyse?

Etelä-Suomen Klubitalot ry (ESKOT ry) on yksi Propellipäiden kumppaneista. ESKOT ry:n tarvekartoituksessa ja kokeiluideoinnissa tuli esiin tarve luoda fyysisten klubitalojen rinnalle digitaalinen e-klubitalo. 

Itä-Helsingin klubitalo otti haasteen vastaan! E-klubitalon perustuksia lähdettiin luomaan jo syksyllä 2019. E-klubitalon pääasialliseksi alustaksi valikoitui kokeilun ideapajassa Facebook, joka koettiin riittävän tutuksi paikaksi monelle klubitalon kävijälle sekä henkilöille, jotka voisivat olla e-klubitalojen kävijöitä vaikkeivät fyysisellä klubitalolla kävisikään. Kokeilu lähti varsinaiseen lentoon korona-ajan myötä voimaan astuneen fyysisten klubitalojen sulkemisen myötä. Syntyi Itäklubi! Itäklubi toimii Facebookin lisäksi puhelimitse ja tuottaa myös opintovalmennusta etänä.

Facebookissa erityisesti ryhmät ovat kasvussa ja ne sopivat erinomaisesti myös digitaaliselle klubitalotoiminnalle. Ryhmät voivat olla joko suljettuja tai avoimia. Facebookissa voi myös mm. käydä yhdessä “Facebook-retkillä” kirppariryhmissä tms., eli myös Facebookin käyttöä kannattaa ajatella luovasti boksin ulkopuolelta! E-klubitalot järjestävät mm. virtuaaliretkiä luontoon, virtuaalikävelyretkiä kaupungille, e-kahviloita, kieliryhmiä, leipomista, yhdessä lounastamista yms. Kaikki nämä on mahdollista toteuttaa ryhmän sisällä, live-kuvauksena. Lisäksi e-klubitalot järjestävät katseluryhmiä, joissa on mm. pidetty levyraatia. Lisäksi klubitaloilla tapahtuvia työtehtäviä (siivousta, kokkausta, hallintoa yms.) tehdään nyt e-klubitalolla ja siitä raportoidaan yhteisessä Facebook-ryhmässä. Lounashetkiä ja muita päivän rutiineja kuvastavia asioita jaetaan mm. ottamalla valokuvia omasta lounaasta ja jakamalla se ryhmässä.

Yksi e-klubitalon kävijä kommentoi e-klubitalon merkitystä ytimekkäästi näin: ”Ihana kun ei tartte herätä yksin”.

 

Kenelle?

Facebook sopii kenelle tahansa tahansa tiimille, järjestölle tai toiminnalle, joiden toiminnan kohderyhmä sisältää erityisesti aikuisia. E-klubitalo voi olla mahdollisuus tavoittaa sellaisia jäseniä, jotka eivät vähään aikaan ole käyneet fyysisellä Klubitalolla.

 

Mitä tarvitset?

 • Toimivan nettiyhteyden
 • Tietokoneen tai puhelimen
 • Facebook-tilin (Facebookissa mukana olo edellyttää oman tilin luomista ennen siellä järjestettyyn toimintaan osallistumista, joka rajoittaa jonkin verran toiminnan muotoja. Toimintaan osallistujia voi myös neuvoa luomaan Facebook-tilinsä esim. jollain nimimerkillä ja ilman omaa kuvaa tai tietoja itsestä, jolloin anonymiteetti kasvaa.) 
 • Digifasilitaattoreita (esimerkiksi työpari jossa työntekijä ja jäsen. Ainakin kaksi tarvitaan – digifasilitoiminen on yllättävän aikaavievää!)

 

Näin sen teet:

 • Luo alustava suunnitelmasi: miksi ja kenelle Facebook-ryhmän luot? Keitä tarvitset sen pyörittämiseen? Miltä ensimmäisen viikon ohjelma voisi näyttää?  (Jätä ohjelmaan tilaa kokeiluille ja yllätyksille)
 • Luo säännöt ryhmässä toimivalle toiminnallesi.
 • Luo Facebook-ryhmä. Nimeä ryhmä siten, että sen kävijöiden on mahdollisimman helppo löytää sinne. 
 • Kutsu ihmisiä liittymään ryhmääsi, jaa ryhmän linkki olemassa olevissa some-kanavissasi ja nettisivuillasi. 
 • Toivota uudet tulijat tervetulleeksi ja kerro heille, mikä ryhmä on kyseessä ja mitä siellä tapahtuu.
 • Fasilitoi ryhmääsi aktiivisesti. 
 • Kokeile ennakkoluulottomasti! Jos joku asia ei toimi, ei se haittaa -testaa seuraavaa! Voit käyttää apunasi näitä vinkkejä: 
  • Aloita joka viikko tai päivä tietyllä tervehdyksellä ja toimintakutsulla. Käytä apunasi kuvia, gifejä, videoita yms. visualistointeja. Ne tekevät keskustelusta leppoisampaa ja tempaavat osallistujia mukaansa.
  • Tutut ihmiset ja hyvä, helposti lähestyttävä, sisältö tukee osallistujia ylittämään sosiaalisia kynnyksiä myös somessa ja uskaltautumaan kirjoittamaan tai jakamaan omia kuvia, videoita tms. Kiinnitä siis erityishuomiota tuttuuden tunteen luomiseen. Tätä voi tehdä mm. luomalla ryhmään rutiineja ja rituaaleja ja käyttämällä toiminnasta tuttua kuva- ja sanamaailmaa.
  • Vastaa kysymyksiin ripeästi ja ole aktiivisesti mukana keskusteluissa. Tämä vahvistaa kuulluksi tulemisen tunnetta alustalla.
  • Tykkäile ihmisten postauksista (käytä myös muita merkkejä kuin peukkuja!) ja kannusta osallistumaan!
  • Sovi tiimissä, kuka on mihinkin aikaan ryhmää fasilitoimassa, jotta siellä on aina joku paikalla.
  • Tsemppaa ja kannusta, ja kiitä hyvistä vinkeistä ja aktiivisesta osallistumisesta!
  • Kiitä aina julkisesti, anna rakentava kritiikki yksityisviestin avulla. Pidä yllä rakentavaa keskustelua.
  • Järjestä erilaisia tempauksia Facebook live-lähetysten ja katseluryhmien muodossa, jotka vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta.
  • Rakenna mahdollisuuksia olla myös henkilökohtaisesti yhteydessä työntekijöihin ja fasilitaattoreihin yksityisviestien avulla.

 

Taustatyöt

 • Seuraa käyttäjälukuja ja sitä, mikä keskustelu saa mukaan ja mikä ei toimi
 • Tee suunnitelmia seuraavien viikkojen osalle ja varaudu aina heittämään jotain mukaan keskusteluun myös lennosta
 • Mikäli tarvitset lisää käyttäjiä, muista mainostaa ryhmääsi.

 

Arviointi

 • Seuraa ja arvioi ryhmässä olevien hyvinvoinnin kehittymistä esim. luomalla pikkukyselyitä ryhmässä.
 • Pidä kirjaa kävijöistä niin kuin normaalistikin. Voit ohjeistaa jokaisen kävijän ”kirjautumaan sisään” joko kommentoimalla tai tykkäämällä.