Follow Us On

Elämänhallinnan huojuva torni

Aineiston lyhyt kuvaus

Elämänhallinnan huojuva torni harjoitus auttaa sanallistamaan kokemusperäistä tietoa visuaaliseen muotoon ja antaa välineitä keskusteluun

 

Aineiston hyöty

Tekee näkyväksi kokemustietoa

Osallistujia: 10 hlöä

Kesto: 3h

Aineiston sisältö

Tekee elämänhallintaan liittyviä teemoja näkyväksi kokemusasiantuntijoiden tietoon pohjaten ja tarjoaa konkreettisia välineitä keskusteluun

 

Elämänhallinnan huojuva torni

Mistä on kyse

Propellipäät huomasi yhdessä kumppanijärjestönsä, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (Kakspy) LovMe-hankkeen kanssa tarpeen tuoda näkyviin kokemusperäistä, mielenterveystoipumiseen liittyvää tietoa uudenlaisten visualisointien avulla.

Tarpeesta syntyi kolmen ideapajan sarja, joissa kerättiin elementtejä joiden avulla piirrettiin yhdessä toipumiskartta, luotiin kuva parhaasta mielenterveyspalveluiden palvelukokemuksesta sekä rakennettiin yhdessä elämänhallinnan huojuva torni.

Tämä ohje on elämänhallinnan huojuvan tornin rakentamiselle. 

 

Kenelle?

Kenelle tahansa tahansa porukalle, joka pohtii miten tuoda kokemusperäistä tietoa näkyviin helposti levitettävään muotoon.

 

Mitä tarvitset?

 • Työpajasuunnitelma
 • Puinen, tyhjä (ei merkintöjä paloissa), jenga tai huojuva torni -peli tai itse tehtyjä, samankokoisia, puupalkoita
 • Tusseja, jotka pysyvät hyvin puupinnalla
 • Liimalappuja ja kyniä
 • Kahvittelutarpeet
 • Oikeat osallistujat (eli kokemusasiantuntijat!)
 • Kaksi fasilitaattoria, joista toinen vetää harjoituksia ja toinen kirjaa 

 

Näin sen teet:

 • Etukäteisvalmistelut: 
  • kirjaa fläppipaperille työpajan ohjelma ja aseta se kaikkien osallistujien näkyviin. 
  • Järjestä tila siten, että kaikki osallistujat mahtuvat yhden, yhteisen, pöydän ympärille. 
 • Toivota ihmiset tervetulleeksi yhteisen pöydän äärelle, käy läpi työpajan ohjelma ja kerro, mitä työpajasta tulee tulemaan ulos.
 • Lämmittely. Käytä lämmittelyyn tehtävää, jonka avulla ihmiset tulevat toisilleen tutuiksi. Voit esimerkiksiohjeistaa osallistujat kertomaan nimensä sekä yksi asia, jonka kiinnitti huomion matkalla työpajaan – mikä se oli ja miksi se kiinnitti huomion?
 • Sellaisten elementtien koostaminen, jotka kuvaavat sitä, että elämä on hallinnassa. Ollaan yhteisen pöydän äärellä. Jaa jokaiselle liimalappuja ja kyniä.
  • Ensin työskennellään pareissa. Jokainen voi itse muodostaa parin.
   • Ohjeista osallistujat parityöhön: Kuvitelkaa, että elämänne on hallinnassa. Pohtikaa yhdessä, mistä se näkyy? Kirjatkaa yhdessä liimalapuille niin monta mahdollisimman konkreettista asiaa kuin mahdollista – 1 asia per liimalappu.
  • Seuraavaksi työskennellään pienryhmissä. Muodosta 3-4 henkilön ryhmät siten, että saman parin jäsenet eivät ole samassa ryhmässä – mikäli mahdollista. Ryhmiin otetaan mukaan parityössä syntyneet liimalaput.
   • Ohjeista osallistujat ryhmätyöhön: Mitä kirjoititte lapuille? Kertokaa se muille. Mikäli löysitte samoja, laittakaa ne päällekkäin pöydälle. Keksittekö vielä yhdessä lisää asioita? Mikäli keksitte, kirjatkaa ne ylös – 1 asia per liimalappu. 
  • Purku. Jokainen pari käy viemässä liimalaput yhteiselle seinälle tai valkotaululle ja lukee lapuilla olevat asiat ääneen. Tue pareja asioiden ryhmittelyssä. Käy vielä lopuksi ääneen läpi yhteenvetona se, minkälaisia asioita taululla näkyy.
 • Muista tauottaa!
 • Purku. Palataan kaikki yhteisen pöydän äärelle. Kootaan ensin yhteiset elementit pöydälle, samat laput päällekkäin. Löytyykö yhdessä lisää asioita? Mikäli löytyy, lisätään ne pöydälle.
 • Huojuvan tornin rakentaminen. Jaa pöydällä olevat liimalaput tasan pienryhmien kesken. Seuraavaksi jaa tyhjät puupalaset ryhmille tasan. Sitten ohjeistetaan ryhmäläiset kirjoittamaan pöydällä olevat sanat puupalasiin haluamallaan tavalla. Palikoita saa myös koristella kuvin yms.!
 • Purku. Kasataan torni kasaan ja pelataan yhdessä -ainakin kerran!
 • Loppu. Kertaa kertaalleen, mitä kaikkea on saatu tehtyä ja kiitä. Kerro, milloin ja miten luonnoksesta luodaan lopullinen, jaettava, malli.

 

Jälkityöt:

 • Tee kirjallinen ja kuvallinen kooste työpajasta ja lähetä ne eteenpäin visualisoinnista vastaavalle henkilölle. 
 • Tuota huojuva torni ja jaa se työpajan osallistujille.

 

Arviointi:

 • Seuraa ja arvioi huojuvan tornin avulla liikkeelle lähteviä asioita – käyttökertoja ja keskusteluja, joita se saa aikaan.