Follow Us On

Hankeideointipaja 3: muutospolusta kohti hankehakemusta

Aineiston lyhyt kuvaus

Hankeideointipaja 3:ssä kootaan yhteen hankehakemuksen peruselementtejä. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa

 

Aineiston hyöty

Saat koottua yhteen hankehakemuksen peruselementit

Osallistujia: noin 10 hlöä

Kesto: 3h

Aineiston sisältö

Saat koottua yhteen hankehakemuksen peruselementit

 

Hankeideointipaja 3: muutospolusta kohti hankehakemusta

Mistä on kyse

Monet järjestöt ovat pyytäneet Propellipäitä apuun tukemaan uusien hankkeiden suunnitteluun liittyvää ideointia. Tuotimme näiden perusteella hankeideointipajojen sarjan, joiden avulla voit tuottaa tietoa, jota hankesuunnittelu edellyttää. 

Ideapajasarja on tuotettu alunperin läsnäolevalle työskentelylle, mutta mikäli haluat tuottaa suunnitteluprosessin digitaalisesti, voit lukea vinkkejä digitaalisen työpajan järjestämiseen blogistamme.

 

Kenelle?

Kenelle tahansa järjestötoimijalle, joka pohtii, miten päästä alustavista hankeideoista tavoitteisiin, tuloksiin ja toimintoihin

 

Mitä tarvitset:

 • työpajasuunnitelma
 • fläppipaperia 
 • fläppitusseja
 • liimalappuja ja hyviä kyniä, joilla niihin voi kirjoittaa
 • Kahvittelutarvikkeet
 • oikeat osallistujat
 • Fasilitaattori tai pari

 

Näin sen teet:

Ennen työpajaa:

 • Listaa osallistujat: keitä hanke koskee eli kenen pitäisi pajaan osallistua? Muista kutsua mukaan kokemusasiantuntijoita tai muita henkilöitä, joiden elämäntilanne on samantapainen kuin hankkeen tulevalla kohderyhmällä. 
 • Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia Propellipäiden sivuilta löytyvästä pohjasta.
 • Valmistele hankeideapajasi. Kirjoita eri fläppipapereille otsikoksi “tavoite”, “tulokset” ja “toiminnot” tai muut otsikot (esim. “sidosryhmät”), jotka löytyvät suoraan hankehakemuspohjasta, jonka rahoittaja on laatinut ja joihin kaipaat erityisesti vielä sisältöä tai ajatuksia. Älä tee useampaa kuin 3 fläppipaperia yhteen hankeideapajaan -pohdi siis, mitkä ovat ne ydinasiat, johon kaipaat vielä lisätietoa. Kirjaa alle pienellä -tai printtaa suurella fontilla netistä- selitykset jokaiselle otsikolle. Asettele edellisessä hankeideapajassa tai muutoin keräämäsi alustavat ajatukset, joita kuhunkin otsikkoon liittyy, oikeille fläppipapereille. Nosta fläppipaperit seinille tai pöydille.
 • Kutsu hankeideapaja kokoon. Tässä kohtaa on syytä pohtia, haluatko saada mukaan toimintaanne jo osallistuvia henkilöitä, vai pitäisikö kenties kutsua joitain aivan uusia ihmisiä, tai ehkä niitä, jotka eivät koe tämän hetkisiä toimintoja itselleen mielekkäiksi eivätkä siksi niihin osallistu.

 

 

Työpajassa:

 • Kertaa hankeideapajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 • Aloita varsinainen hankeideapaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja mentelmien äärelle. Lämmittelynä voi esimerkiksi toimia kysymys muutoksesta, jonka äärelle hanketta kehitellään: “Mikä ajatus tulee aiheesta ensimmäiseksi mieleen?”.
 • Ohjeista tämän jälkeen osallistujat katsomaan seinillä olevia fläppipapereita. Kerro, mitä niissä on ja miten niissä olevat ajatukset on synnytetty.
 • Jaa ryhmä 2-3:n henkilön pienryhmiin, siten, että jokaiselle fläppipaperille riittää vähintään 2 henkilöä. Tässä kohtaa on tärkeää pohtia, miten saat pareihin/pienryhmiin mahdollisimman erilaisia näkökulmia. Tämä rikastuttaa keskustelua.
 • Ohjeista seuraavaksi jokainen pari tai pienryhmä lisäämään fläppipaperille, jonka edessä seisoo, konkretiaa. Tässä voi auttaa esim. mielikuva reseptistä -mistä konkreettisista ainesosista kukin fläpeillä oleva elementti koostuu? Ohjeista seuraavaksi jokainen pari tai pienryhmä lisäämään fläppipaperille elementtejä, joiden avulla sillä nyt olevista elementeistä syntyy kokonaisuus, joka vastaa mahdollisimman hyvin fläppipaperilla olevaan otsikkoon ja sen selitteeseen. Anna aikaa näihin kahteen kohtaan yhteensä n. 20 minuuttia.
 • Pyydä seuraavaksi pienryhmiä/pareja vaihtamaan seuraavalle fläpille ja tekemään sama niiden kohdalla. Nyt heidän tulee myös ensin lukea muiden jo paperille kirjaamat asiat. Anna aikaa tälle 15-20 minuuttia.
 • Purku. Pyydä kunkin fläppipaperin eteen jäänyttä, viiimeistä, pienryhmää/paria kertomaan, mitä sinne on kirjattu.
 • Loppusanat: käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista. Nyt koossa on itse hankehakemuksen peruselementit. Voit joko jatkaa työstöä esim. tapaamalla potentiaalista hankekohderyhmää ja käymään muutaman henkilön kanssa vapaamuotoista keskustelua siitä, mitä kaikkea toivottuja muutoksia niihin heidän näkökulmastaan liittyy. Voit myös jatkaa työskentelyä jakamalla alustavan hankehakemuksen esim. Google Docsina, jota hankkeen potentiaaliset kohderyhmät pääsevät sitä kukin tahoillaan vapaasti kommentoimaan.

 

Jälkityöt

 • Tee kirjallinen kooste työpajasta. 
 • Suunnittele jatkotyöskentely. Muista ottaa kokemusasiantuntijat tai potentiaaliset uuden hankehakemuksen kohderyhmät suunnittelun keskiöön.  

 

Arviointi

Voit arvioida hankeideapajan merkitystä siihen osallistuneille ihmisille kysymällä heiltä pajan lopuksi, mitä he sieltä itselleen saivat. Jokainen voi kirjoittaa vastauksen esim. liimalapulle paikalta poistuessaan.

Jos haluat tarkastella meidän prosessimme aikajanaa, voit tutustua siihen Miro-palvelussa tämän linkin kautta.