Follow Us On

Muistilista digitaalisen yhteisön vetäjälle

Aineiston lyhyt kuvaus

Ohjeita digitaalisen yhteisön vetäjälle

 

Aineiston hyöty

Konkreettiset ohjeet ja vinkit digitaalisen yhteisön vetäjälle

Osallistujia: niin monta ihmistä kuin haluat

Kesto: niin kauan kuin haluat

Aineiston sisältö

Konkreettisia ohjeita ja vinkkejä digitaalisen yhteisön fasilitoimisesta sekä yhteisöllisyyden rakentamisesta verkossa

 

Muistilista digitaalisen yhteisön vetäjälle

Vedätkö digitaalista yhteisöä esimerkiksi Facebookissa, Discordissa tai Slackissa? Tämä muistilista on juuri sinulle! Se on tehty erityisesti järjestötoimijoille. Muistilistaa on koonnut verkostokehittäjä Essi Lindberg, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Otetaan Koppi -hanke sekä Kukunorin Propellipäät-tiimi.

#yhteisöfasilitaattori #yhteisömanageri #verkostojohtaja #moderaattori #fasilitointi #yhteisömanagerointi #verkostojohtaminen #digiyhteisö #digiyhteisöt #verkkoyhteisö #verkkoyhteisöt

 

1. Puhu aina ihmisenä ihmiselle -myös verkossa!

Kun keskustelet yhteisösi kanssa, muista aina, että puhut yksilöille, ihmisille. Pysyttele siis omana itsenäsi, ihmisenä. Läsnä oleva kohtaaminen on tärkeää myös netissä.

 

VINKKEJÄ: 

 • Puhuttele ihmisiä heidän nimillään, aina kuin se on mahdollista. Kerro myös oma nimesi!
 • Reagoi aina ihmisten viesteihin ja julkaisuihin mahdollisuuksien mukaan vastaamalla, kommentoimalla, tai jos ei muuten niin vähintään tykkäämällä tai hymiöllä. Vastaus on aina arvokkaampi kuin pelkkä tykkäys!

 

 

2. Valitse omalle yhteisöllesi luontevin ja sopivin kanava.

Kaikki kanavat ovat omanlaisiaan, ja tukevat tietyntyyppistä kommunikaatiota ja yhteistoimintaa: esim. Discord, Slack, WhatsApp ja Facebook. Valitse väline kohderyhmän ja yhteisön tavoitteiden mukaisesti.

 

VINKKEJÄ: 

 • Tutustu eri kanaviin Propellipäät-tiimin koostaman digivälineideat -listauksen kautta. 
 • Tutustu eri kanavien yleisiin kohderyhmiin ja käyttötarkoituksiin. Esim. Facebookissa ja Discordissa on helppo kohdata yhteisö rennosti, kun taas esim. Slackissa on helpompi toimia anonyymimmin, työskennellä projekteissa ja kommunikoida asiakeskeisemmin. WhatsApp toimii tehokkaasti kännyköillä ja mahdollistaa käytännössä ilmaiset tekstiviestit, ja kuvien ja lyhyiden viestien jakamisen koko ryhmälle sekä myös puhelut.
 • Tutustu valitsemasi sovelluksen käyttöohjeisiin huolellisesti. Näin pystyt tehokkaasti hyödyntämään sovelluksen tarjoamia mahdollisuuksia. Varaudu myös siihen, että sinulta kysytään neuvoja siitä, miten sovellusta käytetään.

 

3. Anna yhteisöllesi nimi ja määritä yhteinen, selkeä, tavoite heti alussa.

Ota yhteisö mukaan yhteisön nimen kehittämiseen ja pohdi, miten nimi voi olla sellainen, että se kolahtaa juuri niille, joita varten yhteisö on olemassa. Kirkasta osallistujille ja lukijoille yhteisön tavoite. Voit käyttää kuvia ja esityksiä, kirjoituksia ja keskustella. On tärkeää, että jokainen jäsen tietää, että mitä yhteisö tavoittelee, mitä sen jäseniltä odotetaan tai ei odoteta, ja miten kaikki voivat osallistua.

 

VINKKEJÄ: 

 • Toivota uudet jäsenet tervetulleiksi. Tämän voi tehdä esimerkiksi julkaisemalla viikoittaisen tervetuloviestin yhteisössä. 
 • Muistuta tavoitteesta silloin tällöin yhteisessä keskustelussa ja kysy, miten kukin jäsen kokee liittyvänsä tähän.
 • Laita aina henkilökohtainen tervetuloviesti uusille jäsenille, jossa esittelet itsesi lyhyesti ja annat luvan ottaa yhteyttä, jos ja kun uudella jäsenellä on kysyttävää.

 

 

4. Luo yhteisöllesi säännöt. 

Inspiroiva ja turvallinen keskustelukulttuuri rakentuu yhdessä omaksuttujen sääntöjen ja keskusteluohjeiden pohjalle. Näin ollen: kun luot uuden yhteisön, luo sille myös säännöt. Pohdi tarkkaan, mitä varten yhteisösi on olemassa ja muotoile säännöt ja keskusteluohjeet palvelemaan yhteisösi olemassaolon tarkoitusta. Ota yhteisö mukaan näitä kehittämään! Kysy heiltä, haluavatko he luoda säännöt yhdessä. Kysy, mitä niissä pitäisi olla ja hyväksytä säännöt lopuksi heillä. 

 

VINKKEJÄ: 

 

 

5. Tutustu yhteisöösi ja ohjaa ja kannusta myös muita yhteisöön liittyviä ihmisiä esittelemään itsensä ja tutustumaan toisiinsa.

Kysy yhteisön jäseniltä, mikä sai heidät tulemaan mukaan. Rohkaise jokaista yhteisöön liittyvää esittelemään itsensä ja lukemaan muiden esittelyjä, ja sitä kautta itsekin aloittamaan keskusteluja kiinnostavien henkilöiden kanssa. Esittelyn jälkeen on helpompi tulla mukaan yhteisön toimintaan. Esittely auttaa myös yhteisön jäseniä tutustumaan toinen toisiinsa.

 

VINKKEJÄ: 

 • Tee valmis esittelyketju, johon kukin jäsen voi liittyä ja kirjoittaa/videoida/valokuvata oman esittelynsä. Näin ryhmän jäseniä voi palata selailemaan myöhemminkin ja uudet ryhmään tulevat voivat tutustua vanhoihin jäseniin lukemalla ketjua läpi.
 • Jos huomaat yhteisössä sellaisia henkilöitä, joilla voisi olla jotain yhteistä ja jotka ovat esitelleet itsensä, voit yhdistää heidät toisiinsa käyttämällä sovelluksen @-toimintoa.

 

6. Aktivoi jäseniä väsymättä. Käytä kuvia ja mielenkiintoisia ja ajankohtaisia linkkejä keskustelun tukena.

Yhteisösi arvostaa jokaista julkaisua, johon olet laittanut omaa ajatusta, ja jossa huomioit myös jollain tavalla juuri heidät. Muista kuitenkin, että julkaisemasi postaukset, kysymykset, uudet avaukset ja muut keskustelunaiheet ovat yhteisön tavoitteiden mukaisia. Käytä tukenasi kuvia, linkkejä, ajankohtaisia uutisaiheita yms.

 

VINKKEJÄ: 

 • Kiitä jäseniä hyvästä toiminnasta aina julkisesti yhteisössä. Annathan mahdollisen negatiivisen, rakentavan palautteen yksityisviestillä.
 • Hyödynnä taianomaista positiivisen palautteen mallia: “Kiitos Marja, kun olet ollut aktiivinen ja vinkannut näitä uusia hyödyllisiä sivustoja, ja kiitos, kun jaksat tulevaisuudessakin opettaa meitä näistä asioista.”
 • Mikäli ryhmässä tulee riitoja tai väittelyitä, pyri toimimaan puolueettomana rauhanneuvottelijana, ja ohjaa henkilökohtaisten asioiden selvittely yksityisviesteihin. Se, miten ryhmä näkyy ulkopuolisille vaikuttaa suoraan ryhmän maineeseen ja houkuttelevuuteen.

 

 

7. Hyödynnä parviälyä

Älä jää ongelmien kanssa yksin, vaan hyödynnä yhteisösi jäsenten valtavan suurta tietomäärää ja osaamista. Ihmiset pitävät siitä, kun voivat tuoda omaa tietämystään esiin. Anna jäsenille mahdollisuus loistaa ja ratkoa yhdessä myös yhteisön toimintaan liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Voit jakaa heille aktiivisesti muiden yhteisössä esiin tuomia oivalluksia ja vinkkejä. Voit käydä etsimässä vinkkejä myös muista virtuaaliyhteisöistä.

 

VINKKEJÄ: 

 • Tutustu Quora.com -palveluun − sieltä löytyy hyvin muotoiltuja argumentteja ja vastauksia eri kysymyksiin.
 • Hyödynnä halutessasi yhteissuunnittelun työkaluja yhteisösi yhteisissä suunnittelutilaisuuksissa (esim. Flinga ja Padlet).
 • Anna halukkaille jäsenille tilaisuus näyttää taitonsa, osaamisensa ja aktiivisuutensa. Jaa vastuuta. Näin myös löydät aidosti vastuuta ottavia henkilöitä.

 

8. Rakenna ja ylläpidä rutiineja.

Yhteisö kaipaa rutiineja ja rituaaleja, eli yhteisön “omia juttuja”: perinteitä, toiminnan jatkuvuutta ja toistuvuutta säilyäkseen elinvoimaisena.

 

VINKKI: 

 • Luo toistuvia livetapaamisia omalle ryhmällesi, kuten toistuvia Livechat-tapaamisia, joilla on jokin yhteisöä palveleva tarkoitus.
 • Tsekkaa Uteliaiden kehittäjien aamukahvit. Uteliaiden kehittäjien aamukahvit toistuu Uteliaiden kehittäjien vertaisverkostossa joka kuun toinen keskiviikko. Näin yhteisön jäsenet osaavat aina odottaa, että seuraavassa kuussa on taas yhteinen tapaaminen, jonka äärelle voi yhtenä keskiviikkona kokoontua. (Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto -FB-ryhmä)
 • Toistuvuuden ei tarvitse olla suurta tai aikaa vievää. Se voi olla esimerkiksi viikon mietelause, ryhmää kuvaava viikottainen kuva, tietoa ryhmän aktiivisuudesta tms., kunhan ryhmä hyväksyy ja pitää siitä. Vaikket aina välttämättä huomaa, että nämä ovat merkityksellisiä tekoja, näkyvät ne kuitenkin aina yhteisön jäsenille, joille niillä voi olla arvaamattoman suuri merkitys.

 

 

9. Etsi vertaistukea ja jaa omaa osaamistasi muille. Ole mukana muissa yhteisöissä ja tuo niissä näkemiäsi asioita myös omaan yhteisöön.

Verkostoidu ja ystävysty muiden yhteisöfasilitaattoreiden kanssa. Liity itse erilaisiin yhteisöihin jäseneksi, havainnoi keskusteluja, jaa omia kokemuksia ja opi muiden esimerkeistä. Koska jokainen yhteisö on uniikki, muiden kokemuksista ja niiden soveltamisesta omaan yhteisöön syntyy aivan uudenlaisia ideoita.

 

VINKKEJÄ: 

Liity yhteisöfasilitaattoreiden yhteisiin ryhmiin ja osallistu tapahtumiin. Näitä ovat esim:

 1. Yhteisöjohtajat Facebookissa on Facebook-ryhmien ylläpitäjien oma verkosto Suomessa
 2. CMF – Community managers in Finland – ryhmä LinkedIn:ssä on hyvä suomalaisten community managereiden tietolähde ja verkostoitumispaikka. Myös CMADFI-tapahtuman järjestämistä varten perustettu Facebook-ryhmä on aktiivinen. 
 3. Suomen fasilitaattorit -Facebook-ryhmästä saa vinkkejä suomeksi.
 4. Seuraa Facebookissa Virtual Facilitation Finland – verkkotilaisuuksien vetäjät -ryhmää. Sieltä saa paljon vinkkejä ja voi myös itse kysyä, mikäli eteen tulee erilaisia digitaalisten yhteisöjen fasilitointiin liittyviä pulmia. 
 5. Lähde mukaan tapahtumiin inspiroitumaan ja vaihtamaan ajatuksia yhteisöjen fasilitoinnista tai oman ryhmäsi teemaan liittyvistä tapahtumista. Yhteisöt, esim. The Community Roundtable, Suomen CMAD:ia järjestävä porukka sekä yleensäkin muut yhteisöjen parissa työskentelevät ihmiset. 
 6. Osallistu vuosittaiseen #SomeTime-tapahtumaan ja/tai sen yhteissuunnitteluun.

 

10. Kokeile rohkeasti!

Testaa erilaisia juttuja, jotta näet kuinka oma yhteisösi toimii. Älä heti lannistu, jos kukaan ei reagoi. Yhteisön jäsenillä on joka tapauksessa jokin syy olla mukana, eli yritä keksiä heille entistä helpompia osallistumistapoja.

 

VINKKEJÄ: 

 • Ole rohkea, käytä mahdollisuuksien mukaan postauksien yhteydessä kuvia tai tee lyhyitä (max. minuutin mittaisia) videoita ja live-lähetyksiä. Tee kyselyitä ja osallista jäseniä, kysy ja kokeile! 
 • Pyydä ryhmän jäseniä ilmaisemaan senhetkistä tunnetilaansa esimerkiksi emojilla, Gif-animaatiolla, meemillä tai yhdellä sanalla. 
 • Salli ryhmän jäsenten olla aktiivisia ja kehittää myös itse ryhmän toimintaa ja toiminnan ilmenemismuotoja. 
 • Elävässä ja toimivassa ryhmässä tapahtuu rönsyilyä. Mikäli ryhmässä syntyy spontaanisti aktiivinen keskustelukanava, jossa keskustellaan ihan kaikesta mahdollisesta, tiedät, että ryhmäsi elää ja voi hyvin.