Follow Us On

Asiakastarina Kulttuurihyvinvointivaikutusten mittaaminen Helsingin kaupungissa

Aineiston lyhyt kuvaus

Helsingin kaupunki ja Kukunori lähtivät yhdessä kehittämään systemaattisempaa vaikuttavuudenarviointia kaupungille Pokka -hyvinvoinnin arviointialustan avulla. Pokan avulla kulttuurihyvinvoinnin mittaaminen on aiempaa helpompaa ja vaikuttavat toimenpiteet helpommin tunnistettavissa yhtenäistetyn ja vertailukelpoisen raportoinnin avulla.

 

Aineiston hyöty

Helsingin kaupungin asiakastarina kertoo kulttuurihyvinvointivaikutusten mittaamisesta kunnassa.

 

Aineiston sisältö

Parempi ymmärrys siitä, miten kulttuurihyvinvoinnin arviointiprosessia voidaan rakentaa.

 

Lue koko Helsingin kaupungin asiakastarina, ja löydä vinkkejä sekä ideoita, miten kehitystyötä on tehty kuntatasolla. Asiakastarinassa kerrotaan lisäksi raportoinnin ja arvioinnin haasteista, ja miten Helsingin kaupunki hyötyi Pokka -hyvinvoinnin arviointialustan käytöstä.