Follow Us On

Toiminnallinen työhyvinvointipäivä

Aineiston lyhyt kuvaus

Ohjeet toiminnallisen työhyvinvointipäivän rakentamiseksi soveltavaa teatteria hyödyntäen

 

Aineiston hyöty

Työhyvinvointisuunnitelman pohja päivän tuotoksena

Osallistujia: 8-20 hlöä

Kesto: 3h

Aineiston sisältö

Päivän tuotoksena saat työhyvinvointisuunnitelman pohjan, josta voitte lähteä toteuttamaan toimenpiteitä kohti maailman parasta työpaikkaa

 

Toiminnallinen työhyvinvointipäivä

Mistä on kyse:

Soveltavan teatterin keinot sopivat erinomaisesti työhyvinvointiteemojen edistämiseen työpaikalla kuin työpaikalla. Me kokeilimme tätä Irti Huumeista ry:n kanssa.

Lainasimme työpajaan soveltavasta teatterista patsasharjoitteen, jota voi käyttää monin tavoin tyhy-työpajailussa. Patsastyöskentelyyn perustuva työpaja saa jo itsessään aikaan hyvää mieltä ja yhteyden tunnetta ryhmän sisällä. Toisaalta kehon käyttäminen työvälineenä saa kaikki aistimme heräämään ja vaikeidenkin teemojen käsittelyn helpottumaan. Kehollinen työskentely voi myös auttaa tekemään näkyväksi asioita ja ilmiöitä joita on vaikea sanoittaa.

Patsastyöskentely lähtee aina liikkeelle lämmittelyistä, joiden tarkoituksena on herätellä kehoa ja totutella tämän kaltaiseen työskentelytapaan. Lämmittelyt ovat myös oiva tapa laskeutua kyseisen työpajan aiheen äärelle.

 

Kenelle?

Työhyvinvointia teatterin keinoin -työpaja sopii kenelle tahansa tiimille tai työyhteisölle, jossa halutaan kokeilla jotain uudenlaista tapaa pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle ja jossa kaivataan konkreettisia tekoja ja rohkeaa keskustelua.

 

Mitä tarvitset?

 • Suunnitelma: mitä haluat saada aikaan, minkälaisen tuotoksen?
 • Kahvittelutarvikkeet
 • Materiaalia ideoiden kirjaamista varten: fläppipaperia, A4-papereita ja sinitarraa tai suuria liimalappuja sekä kyniä
 • Oikeat osallistujat (varmista, että mukana on työntekijöiden lisäksi aina työhyvinvoinnista vastaavia johtohenkilöitä)
 • Kaksi fasilitaattoria, joista toinen vetää harjoituksia ja toinen kirjaa

 

Näin sen teet:

 • Toivota osallistujat tervetulleeksi ja käy läpi työpajan agenda ja odotettu lopputulema, jonka kanssa työpajasta lähdetään sen päätteeksi pois. Kerro, miksi käytetään teatterin keinoja.

Aloita lämmittelytehtävällä. Tällaisia voivat olla mm. 

 • Ääni ja liike ringissä: Seisotaan ringissä, jokainen tekee vuorollaan yhden äänen ja yhdistää siihen yhden liikkeen, joita tuntuu tarvitsevansa juuri nyt.
 • Yhteiset patsaskuvat: Rakennetaan yhteinen patsas esim. aiheella “työpaikkaruokailu”. Patsasta rakennetaan yksi henkilö kerrallaan. Patsaaseen liittyessään henkilö asettuu hiljaa johonkin asentoon kertomatta, mitä edustaa. Kaikkien asetettua patsaaseen omassa asennossaan, hiljaisesti työskennellen, fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan jokaisen kertomaan, mikä kunkin esittämä patsas on. Toistetaan tämä lämmittely vähintään kaksi kertaa, eri teemoilla, jotka auttavat siirtymään kohti työhyvinvointiteemaa.

 

Rakennetaan maailman paras työpaikka.

 • Osallistujat asettuvat jälleen “patsas” kerrallaan yhteiseen kuvaan. Alusta patsaan rakennus: “Olemme maailman parhaassa työpaikassa. Mitä kaikkea sieltä löytyy?”. Jokainen asettuu jälleen yksi kerrallaan, hiljaa, patsasasetelmaan kuvastamaan asiaa, joka maailman parhaasta työpaikasta löytyy. Asia voi olla ihminen, tunnelma, tai vaikka huonekalu! Ohjeista ihmisiä olemaan suhteessa jo esillä oleviin patsaisiin, patsaat voivat linkittyä toisiinsa.

 • Yhteisen “patsasteoksen” valmistuttua fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan patsaana olevia henkilöitä kertomaan, mikä kukakin on. Kaikki pysyvät paikoillaan kunnes kaikki elementit on nimetty. Toinen fasilitaattori kirjaa elementit fläppipaperille. Tämä voidaan toistaa montakin kertaa -riippuen siitä, kuinka monta elementtiä tarvitsette! Mikäli teette useamman kierroksen, fasilitaattorin on joka kierroksella ohjeistettava uudestaan, että nyt tehdään lisää sellaisia elementtejä, joita ei fläppitaululla vielä ole kirjattuna.

 • Fläppitaululla olevat asiat muodostavat nyt työhyvinvointisuunnitelman tavoitteen. Meillä on työpaikka, jossa… (lisää tähän kaikki esiin tulleet elementit).

 

Rakennetaan nykyhetken työpaikka.

 • Asetetaan fläppitaulu huoneen toiseen päähän ja kaikki ihmiset asettuvat sen luokse. Rakennetaan “työpaikkani tänään” patsaiden avulla kuten äsken. Osallistujat asettuvat jälleen “patsas” kerrallaan yhteiseen kuvaan.
 • Alusta patsaan rakennus: “Olemme tänään meidän työpaikassa. Mitä kaikkea sieltä löytyy?”. Jokainen asettuu jälleen yksi kerrallaan, hiljaa, patsasasetelmaan kuvastamaan asiaa, joka omasta, nykyhetken, työpaikasta löytyy.
 • Yhteisen “patsasteoksen” valmistuttua fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan patsaana olevia henkilöitä kertomaan, mikä kukakin on. Toinen fasilitaattori kirjaa elementit fläppipaperille. Tämä voidaan toistaa montakin kertaa -riippuen siitä, kuinka monta elementtiä tarvitsette!
 • Mikäli teette useamman kierroksen, fasilitaattorin on joka kierroksella ohjeistettava uudestaan, että nyt tehdään lisää sellaisia elementtejä, joita ei fläppitaululla vielä ole kirjattuna.
 • Fläppitaululla olevat asiat muodostavat nyt työhyvinvointisuunnitelman lähtötilan. Meillä on työpaikka, jossa… (lisää tähän kaikki esiin tulleet elementit).

 

Rakennetaan polku:

 • Polku rakennetaan fläppitaulujen välille. Eli sen fläppitaulun, johon on kirjattu nykyhetken työpaikan elementit ja sen fläppitaulun, jossa on kerättynä maailman parhaan työpaikan elementit, välille. Teipataan ensin esim. maalarinteipillä polulle alustava muoto lattiaan.

 • Sen jälkeen asetutaan jälleen “patsas” kerrallaan yhteiselle polulle. Alusta patsaspolun rakennus näin: “Olemme matkalle nykytyöpaikaltamme maailman parhaaseen työpaikkaan. Mitä kaikkea sinne johtavalta polulta löytyy? Minkälaisia konkreettisia askeleita täytyy ottaa, jotta pääsemme polkua pitkin kohti maailman parasta työpaikkaa?”. Jokainen asettuu jälleen yksi kerrallaan, hiljaa, patsaspolkuasetelmaan kuvastamaan askelta, joka pitäisi ottaa.

 • Yhteisen “patsaspolun” valmistuttua fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan patsaana olevia henkilöitä kertomaan, mikä kukakin on. Kun kaikki polulla käydyt elementit on käyty polulla ollen läpi, toinen fasilitaattori jakaa jokaiselle polulla seisovalle henkilölle tyhjän A4-paperin ja kynän sekä sinitarraa ja ohjeistaa nämä kirjaamaan ylös juuri sanomansa askeleen ja liimaamaan A4-paperin tämän jälkeen siihen kohtaan polulla, jossa juuri nyt sijaitsee. Tämä voidaan toistaa montakin kertaa -riippuen siitä, kuinka monta elementtiä tarvitsette! Mikäli teette useamman kierroksen, fasilitaattorin on joka kierroksella ohjeistettava uudestaan, että nyt tehdään lisää sellaisia elementtejä, joita ei polulla vielä ole kirjattuna.

 • Polulla olevia elementtejä voi myös yhdessä siirrellä, mikäli ne ovat toisiinsa nähden väärissä paikoissa, mitä pitää tapahtua missäkin kohdassa.

 

Purku:

 • Käydään ääneen läpi elementit, joita polulta löytyy. Mikäli aikaa on, niitä voi vielä järjestää siten, että ne, jotka voisi tehdä jo heti maanantaina, ovat lähempänä nykyhetkeä ja ne, jotka vaativat pidempää valmistelua, ovat lähempänä maailman parasta työpaikkaa kuvastavaa fläppitaulua.

 

Jälkityöt

 • Tee kirjallinen kooste työpajasta, eli työhyvinvointisuunnitelma. Tavoite on maailman paras työpaikka ja lähtötila nykyhetken työpaikka. Toimintasuunnitelman elementit ovat polulla olleet elementit.
 • Varmista, että työhyvinvointisuunnitelmalla on työpaikalla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Ensimmäinen tehtävä asia on vastuuhenkilöiden nimeäminen ja tarkan aikataulun tekeminen eri toiminnoille, jotka on työpajan aikana kerätty askeleiksi polulle.

 

Arviointi

 • Seuraa ja arvioi syntyneen työhyvinvointisuunnitelman toteutumista.