Follow Us On

Uutta käyttöä toimitilalle ideointiviikon tai -pajan avulla

Aineiston lyhyt kuvaus

Ohjeet tilaideointipajan järjestämiseksi tilojen käyttötarkoituksen ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi

 

Aineiston hyöty

Konkreettisia ideoita tilan muokkaamiseksi

Osallistujia: niin monta ihmistä kuin haluat

Kesto: vähintään 1h – 1 viikko

Aineiston sisältö

Ideointipajan avulla saatte konkreettisia ajatuksia tilan kehittämisestä tilaa käyttävien henkilöiden ideoimana. Tilaideoinnin pohjalta voidaan uudistaa nykyistä tilaa paremmin vastaamaan tarpeita.

 

Uutta käyttöä toimitilalle ideointiviikon tai -pajan avulla

Mistä on kyse

Monelle järjestölle toimitila on tärkeä työväline. Järjestöillä on käytössään erilaisia päiväkeskuksia, kerhohuoneita ja muita yleisiä tiloja omien toimistojen lisäksi. Tilojen käyttötarpeet muuttuvat ajan muuttuessa, ja toisinaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten tila palvelee nykyhetkeä ja mitä sille voisi tehdä, jotta se palvelisi toimintaa entistä paremmin.

Alvi ry kutsui meidät mukaan fasilitoimaan sen ideoimista, miten heidän tilaansa voisi lähteä eteenpäinkehittämään. Otimme käyttöön ideapajan, jonka avulla voi pohtia minkä tahansa fyysisen tilan käyttötarkoituksia ja -mahdollisuuksia. Tilaideointi tapahtuu siinä tilassa, jonka käyttötarkoitusta ja -mahdollisuuksia halutaan pohtia.

 

Kenelle?

Tilaideointi sopii kenelle tahansa järjestölle, joka pohtii, miten uudistaa nykyisen tilansa käyttöä. Ideapajaan otetaan mukaan kaikki tilaa käyttävät tai sitä potentiaalisesti käyttävät henkilöt. 

 

Mitä tarvitset?

 • Suunnitelma: mitä haluat saada aikaan, minkälaisen tuotoksen?
 • Kahvittelutarvikkeet
 • Materiaalia ideoiden kirjaamista varten: fläppipaperia/isoja papereita seinille, liimalappuja sekä kyniä/tusseja
 • Oikeat osallistujat (varmista, että mukana on kaikkia tilaa käyttäviä tai potentiaalisia tilaa käyttäviä henkilöitä)
 • Fasilitaattori, joka tukee ryhmiä kirjaamaan ajatuksiaan

 

Näin sen teet:

 • Toivota osallistujat tervetulleeksi ja käy läpi työpajan agenda ja odotettu lopputulema, jonka kanssa työpajasta lähdetään sen päätteeksi pois. 
 • Aloita lämmittelytehtävällä.
  Ryhmä jaetaan pareihin. Jokainen pari valitsee tilasta minkä tahansa esineen ja keksii tälle 10 uutta käyttötarkoitusta. Parit listaavat ideat. Aikaa 5-10 minuuttia.
 • Vastataan kysymyksiin.
  Asetetaan tilojen seinille/pöydille/lattioille, erilaisiin kohtiin/välitiloihin, fläppipaperit, joille on kirjattu kysymykset: 1. Mitä täällä voisi tehdä? (1 fläppipaperi); 2. Ketkä täällä voisivat kohdata? (1 fläppipaperi); ja 3. Miltä täällä voisi näyttää? ? (1 fläppipaperi). Laita kunkin fläppipaperin läheisyyteen liimalappuja ja tusseja, joilla niille voi kirjoittaa.
  Lähdetään kiertämään tilan eri pisteitä pienryhmissä (maks. 4 henkilöä) tai pareissa ja vastataan jokaisessa paikassa kysymyksiin kirjaamalla aina yksi vastaus yhdelle liimalapulle. Vietetään vähintään 20 minuuttia kussakin tilan eri pisteessä.
  Ideointi voidaan toteuttaa joko yhtenä työpajana (vähintään 1h, tilan koosta riippuen) tai vaihtoehtoisesti esim. yhden viikon ajan, jolloin kysymykset jätetään viikoksi tilojen seinille ja niihin voi käydä kukin vastaamassa silloin, kun työnsä ja muun toiminnan lomasta ehtii.
 • Mikäli haluat vielä tarkentaa yhteisiä näkemyksiä, pidä toinen sessio, jossa osallistujat pääsevät äänestämään asioista, joita fläppipapereille on kerätty, kysymyksillä 1. “Mikä olisi tärkeintä tavoitteidemme toteutumisen kannalta?” ja 2. “Mitä voisi tehdä jo nyt?”. Jaa jokaiselle osallistujalle sama määrä äänestystarroja (esim. 3 tarraa / henkilö).

 

Jälkityöt

 • Nimeä tilaideoinnille vastuuhenkilö.
 • Tee kirjallinen kooste ideoista.
 • Varmista, että ideoita lähdetään toteuttamaan nimetyn vastuuhenkilön avulla. 

 

Arviointi

Muista arvioida, mitä tilan muuttaminen sai aikaan suhteessa toiminnan tavoitteisiin.