Follow Us On

Yhteisömediaa yhdessä!

Aineiston lyhyt kuvaus

Verkossa olevan toiminnan tai palvelun kehittämisen työpajan ohjeet

 

Aineiston hyöty

Kehittämisideoita omaan verkossa tapahtuvaan toimintaan

Osallistujia: 10 hlö

Kesto: 2 h

Aineiston sisältö

Työpajan avulla saat kerättyä ideoita verkossa olevan toiminnan tai palvelun kehittämiseksi

 

Yhteisömediaa yhdessä!

Mistä on kyse?

Kuntoutussäätiölle nousi tarve saada tukea Propellipäiltä Yhteisömedia-alustansa kehittämisessä. Kokoon kutsuttiin yhteisömediapaja, jonka tavoitteena oli kehittää alustaa entistä paremmaksi.

 

Kenelle?

Yhteisömediapaja sopii kenelle tahansa tahansa tiimille, joka pohtii, miten saada netissä olevasta toiminnasta tai palvelusta entistä parempi.

 

Mitä tarvitset

 • Työpajasuunnitelma. (Voit ottaa mallia sivuiltamme löytyvästä pohjasta.)
 • Legoja
 • Fläppipaperia ja tusseja
 • Tyhjiä A3-papereita ja niillä hyvin näkyviä tusseja
 • Kahvittelutarpeet
 • Oikeat osallistujat (varmista, että mukana on myös yhteisömedian potentiaalisia käyttäjiä)
 • Kaksi fasilitaattoria, ­joista toinen vetää ­harjoituksia ja toinen kirjaa

 

Etukäteisvalmistelut:

 • Kirjaa fläppipaperille työpajan ohjelma ja aseta se kaikkien osallistujien näkyviin.
 • Valmistele alustuspuheenvuoro tai pyydä mukaan kutsuttua alustajaa valmistamaan puheenvuoro, jonka keskiössä on yhteisömedia, jota lähdetään yhdessä eteenpäin kehittämään. Alustuspuheenvuoron kesto on 15 minuuttia. Sen tehtävänä on ohjata osallistujien ajatukset saman aiheen äärelle.
 • Järjestä tila siten, että kaikki osallistujat mahtuvat yhden, yhteisen, pöydän ympärille. Kaada pöydälle iso kasa legoja.
 • Jaa lisää legoja kahteen eri laatikkoon. Kasaa niiden viereen kasa liimalappuja, muutama A3-paperi sekä kyniä.

 

Näin sen teet

 1. Toivota ihmiset tervetulleeksi yhteisen pöydän äärelle, käy läpi työpajan ohjelma ja kerro, mitä työpajasta tulee tulemaan ulos.
 2. Lämmittely. Käytä lämmittelyyn tehtävää, jonka avulla legot tulevat tutuksi. Voit tehdä käyttää esimerkiksi seuraavaa lämmittelyharjoitusta. Ohjeista osallistujat sulkemaan silmänsä ja sen jälkeen ottamaan legokasasta viisi sattumanvaraisesti valittua legopalaa. Ohjeista osallistujat avaamaan silmänsä ja liittämään legopalaset yhteen millä tahansa tavalla. Ohjeista heidät tämän jälkeen esittelemään itsensä ja kertomaan, mitä juuri syntynyt legorakennelma kertoo tämän päivän tunteista ja odotuksista.
 3. Jaa osallistujat kahteen pienryhmään, kahteen eri tilaan.
 4. Kunkin pienryhmän tehtävänä on rakentaa legoista maailman paras, yhteisömedialle alustavasti asetettua tavoitetta edistävä, yhteisöllinen media. Tämä tehdään näiden apukysymysten avulla:
 •  Miltä kyseinen yhteisömedia näyttää? Mitä siellä tapahtuu (kuka tekee ja mitä)? Miten sinne tuotetaan sisältöjä (kuka tuottaa ja mitä)? Miksi juuri näin (kysy jokaisena asian kohdalla)?
 •  Mikä on teoksen nimi?
 1. Ohjeista kukin pienryhmä myös jakamaan keskenään seuraava roolit, jotta tehtävä saadaan toteutettua:
 • rakennusmestari (pitää huolta siitä, että homma tulee tehtyä)
 • kirjuri (kirjaa liimalapuille 1 rakennuselementti/liimalappu)
 • äänitorvi (lukee liimalaput muille purussa)
 • bullshit-tutka (varmistaa, että liimalapuille kirjatut asiat ovat “selkokieltä” ja konkreettisia asioita kuvaavia sanoja, ei abstrakteja vaikeasti ymmärrettäviä sanoja)
 • löytöretkeilijä (etsii netistä esimerkkejä ja tuo niistä tietoa rakennelmaan)
 1. Muista tauottaa!
 2. Testaa juuri rakennetut prototyypit, edelleen samoissa pienryhmissä. Jaa kullekin ryhmälle myös pieniä legoukkeleita.
 • Ryhmä 1 tehtävä: Käytä legoukkelia apuna. Hän on yhteisömedian käyttäjä 1 (Kuntoutussäätiön esimerkissä mielenterveystoipuja), joka seikkailee yhteisömediassa. Mitä hän sieltä saa? Kirjatkaa lupaus ylös A3-paperille.
 • Ryhmä 2 tehtävä: Käytä legoukkelia apuna. Hän on yhteisömedian käyttäjä 2 (Kuntoutussäätiön esimerkissä järjestötyöntekijä), joka seikkailee yhteisömediassa. Mitä hän sieltä saa? Kirjatkaa lupaus ylös A3-paperille.
 1. Purku. Tuodaan rakennelmat yhteiselle pöydälle ja esitellään ne muille (äänitorvet esittelevät). Liimataan liimalaput kaikkien näkyviin seinälle tai valkotaululle.
 2. Luodaan yhteinen näkemys. Ohjeista apukysymyksellä: “Mitä yhteisömediassa pitää ehdottomasti olla?” Jaa jokaiselle osallistujalle äänestystarra-arkki ja ohjeista kaikki liimaamaan tarrojaan sellisille liimalapuille, joissa lukee elementtejä, joita yhteisömediassa pitää olla. Käy syntynyt tarranäkymä ääneen läpi.
 3. Loppu. Kertaa kertaalleen, mitä kaikkea on saatu tehtyä ja kiitä. Anna puheenvuoro vastuuhenkilölle, jotta hän voi kertoa, miten prosessi etenee.

 

Jälkityöt

Tee kirjallinen kooste työpajasta.

 

Arviointi:

Seuraa ja arvioi yhteisö­median kehittymistä työpajassa ­kerättyjen tietojen mukaisesti.