Follow Us On

Yhteisön pelisääntö -workshop

Aineiston lyhyt kuvaus

Yhteisön toimintakulttuuria määrittävät tiedostetut ja tiedostamattomat säännöt, jotka vaikuttavat ilmapiiriin ja toistemme kohteluun. Säännöt määrittävät sen, miten toimimme yhdessä toisten kanssa, mitä arvostamme yhteisössä ja millaista ilmapiiriä rakennamme. Pelisääntö workshopissa luodaan yhteisölle kirjalliset pelisäännöt.

 

Aineiston hyöty

Yhteisesti rakennetut ja ylös kirjatut pelisäännöt luovat yhteisöön turvaa ja toimivat työkaluna arjessa.

Osallistujia: yhteisösi jäsenet

Kesto: 1-3h tuntia kahtena kertana

Aineiston sisältö

Workshop tuo näkyväksi yhteisön toimintakulttuurin ja sen keskeiset tekijät, sekä tarjoaa mahdollisuuden aktiivisesti vaikuttaa omaan ja yhteisön toimintaan.

 

Yhteisön pelisääntö -workshop

Yhteisön toimintakulttuuria määrittävät tiedostetut ja tiedostamattomat säännöt, jotka vaikuttavat ilmapiiriin ja toistemme kohteluun. Säännöt määrittävät sen, miten toimimme yhdessä toisten kanssa, mitä arvostamme yhteisössä ja millaista ilmapiiriä rakennamme. Yhteisesti rakennetut ja ylös kirjatut pelisäännöt luovat yhteisöön turvaa ja toimivat työkaluna arjessa.

Mistä on kyse?

Pelisääntö workshopissa luodaan yhteisölle kirjalliset pelisäännöt. Workshop tuo näkyväksi yhteisön toimintakulttuurin ja sen keskeiset tekijät, sekä tarjoaa mahdollisuuden aktiivisesti vaikuttaa omaan ja yhteisön toimintaan.

Kenelle?

Mille tahansa yhteisölle, jossa halutaan panostaa hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja ja ongelmia.

Mitä tarvitset?

1-2 ohjaajaa
paperia ja kyniä tai digitaalisen alustan

1-3h/workshop (riippuen osallistujamäärästä)

Lopputulos

Yhteisön yhteiset pelisäännöt

Workshopin vaiheet

Etukäteisvalmistelut:

  • Mieti etukäteen mitä teemoja käytte läpi workshopissa
  • Mieti etukäteen avustavia kysymyksiä
  • Varaa aika ja paikka
  • Lähetä kutsut osallistujille

Workshop 1

  1. Aloita workshop esittelemällä tavoitteet ja aihe
    Pelisäännöt määrittelevät millainen käytös edistää yhteisiä tavoitteita ja lisää yhteisön jäsenten hyvinvointia. Workshopin tavoitteena on nostaa esille yhteisölle tärkeitä asioita ja tehdä niistä konkreettiset pelisäännöt, joiden toteutumista voidaan arvioida.

2. Jaa ryhmä työskentelemään noin 3 hengen ryhmissä

Mitä me haluaisimme olla? Vision työstö

3. Pohtikaa pienryhmissä millainen olisi ihanteellinen yhteisö
miten tässä yhteisössä toimitaan
miten kohtelemme muita
miten toimimme ristiriitatilanteissa

4. Vision purku
Purkakaa ryhmien ajatukset ihanneyhteisöstä ja kerätkää ne yhteiseen koontiin

Missä me olemme nyt? Nykytilan analyysi

5. Pohtikaa ryhmissä millaisia toimintatapoja yhteisössä on tällä hetkellä
6. Jaotelkaa toimintapoja säilytettäviin, kehitettäviin ja lopetettaviin

TAUKO

Ennen workshop 2:
7. Ohjaaja koostaa materiaalista teemoja, joiden pohjalta pelisääntöjä voidaan rakentaa

Workshop 2
8. Käydään yhteinen keskustelu pelisäännöistä
Miltä pelisäännöt ja teemat tuntuvat? Onko tavoitetaso riittävä yhteisöllemme? Mitä huolia sääntöihin liittyy?

9. Pelisääntöjen lukitseminen
Valitaan pelisäännöt ja niiden muotoilut. Lisätään tai poistetaan jotakin perustuen keskusteluun.

10. Sovitaan toimintatavat jos pelisääntöjä ei noudateta
11. Sovitaan pelisääntöjen jalkautuksesta arkeen ja sovitaan vastuut ja seuranta
12. Allekirjoitetaan yhteiset pelisäännöt

Tarvitsetko tukea pelisääntö workshopin rakentamisessa omalle yhteisöllesi? Ole meihin yhteydessä