Follow Us On

CTT 1/5: Citizen Think Tank – kokeilu kokeiluhankkeiden sisällä

Blogi

CTT 1/5: Citizen Think Tank – kokeilu kokeiluhankkeiden sisällä

 

Citizen Think Tank esittäytyy blogissamme kesän aikana viikottaisten kirjoitusten kanssa. Uusi kirjoitus joka keskiviikko!

Citizen Think Tank (CTT) on kokeilukulttuuria edistävien hankkeiden Propellipäät (Kukunori) ja Lov Me (Kakspy ry) yhteinen projekti, joka käynnistettiin lokakuussa 2019. CTT on fasilitoidun eli tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tuetun muutosmuotoiluprosessin avulla kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin.

Miten kokeiluideat syntyivät?

Marraskuun teemoitimme brainstormailulle ja kehitysideoiden kirjaamiselle ajatuksin: “jos sinä olet huomannut toimintatavoissa epäjohdonmukaisuutta tai suoranaisen ongelman, et luultavasti ole ajatuksinesi yksin”. CTT:n jäsenet ehdottivat mm. joukkorahoituksen yhteisöllisesti jalostuvan tietopankin kokoamista, päihteettömien päivädiskojen lisäämistä ja vastaamista huoliin lasten kasvavasta kännykkäajasta ja liikkumattomuudesta. Useassa kehitysideassa kantavana teemana oli yhteisöllisyys ihmisten välillä sekä tiedon avoimuus mm. avoimen datan kautta. Yhtenä kehittämisideana oli ottaa vinkki Britannian toimista yksinäisyyttä vastaan: olisiko Suomen hyvä nimittää yksinäisyysministeri?

 

CTT lukuina

 

Yhteiskehittäminen kiinnostaa laajasti, se on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. CTT:ssä koimme kaksi piikkiä alustalle rekisteröitymisessä: ensin alun aktiivisen viestinnän kautta joulukuussa 2019 ja toisen kerran poikkeusolojen tullessa voimaan maaliskuussa 2020. Alunperin Citizen Think Tankin perustaessa kohderyhmämme olivat yhteiskehittämisestä kiinnostuneet yksilöt, mutta kevään edetessä näimme toiminnan potentiaalin nimenomaan sekä yksilöiden, organisaatioiden että kansalaisyhteisöjen yhteen saattamisessa. Fasilitoidun yhteiskehittämisen alustalla voi luottamuksen ilmapiirissä ns. pitchata oman idean; kuulla erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia, ja sitten tarpeen mukaan joko jatkaa kehittämisprosessia tahoillaan tai yhteisesti.

 

Citizen Think Tankin toimintaa ohjaavat arvot

 

CTT:n tarina kerrotaan kesän aikana

Julkaisemme heinäkuussa keskiviikkoisin kolme blogitekstiä CTT:n jatkokehittämisprosesseista, ja neljännen ns. CTT 2.0 -tulevaisuudenkuvasta. Ensimmäiset kaksi keskittyvät CTT:n osallistujien joulukuussa äänestämiin projekteihin: ensimmäinen, 1.7. julkaistava blogi kertoo kehittämisideasta koskien perhemuotoista vapaaehtoistoimintaa ja toinen, 8.7. julkaistava, saavutettavaa kolmannen sektorin tapahtumaviestintää. Kolmas blogi, 15.7., avaa kehittämisprosessia CTT:n ja Kanssalan Yhdessä elämisen tapoja epidemian aikana -FB-ryhmän yhteisestä tapaamisesta loppukeväästä: “Kynnyksen yli yhdessä” -ajatus nuorten aikuisten mielenterveyden edistämiseksi. Tälle projektille saatiin STEA:n korona-avustushaussa hankerahoitus vuoden 2020 loppuun.

Neljännen (22.7.) blogitekstin jälkeen, syksyllä 12.8. alkaen julkaisemme muut CTT:ssä nostetut kehittämisideat julkisuuteen.

Luethan ajatuksella läpi; voisiko ideaa jatkokehitellä sinun toimintaympäristöösi?

 

Fanni-Laura Mäntylä
Kirjoittaja toimii Citizen Think Tankin digifasilitoinnin koordinaattorina, ja nauttii yhteisistä ajatushautomoista: “Ääneen puhuminen kannattaa aina.”


Citizen Think Tank (CTT) on kokeilukulttuuria edistävien hankkeiden Propellipäät (Kukunori) ja Lov Me (Kakspy ry) yhteinen projekti, joka käynnistettiin lokakuussa 2019. CTT on fasilitoidun eli tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä digifasilitaattoreiden tuella muutosmuotoiluprosessin avulla kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin.