Follow Us On

Digitoiminnan mahdollisuudet Kulttuurikongissa

Punaisella taustalla naishahmoja toinen käsi ylhäällä. Teksti Kulttuurikongi kuvan päällä

Blogi

Digitoiminnan mahdollisuudet Kulttuurikongissa

 

Keskiviikon 15.9.  Uteliaiden kehittäjien kahvitauolla Kulttuurikongi esitteli hankkeen toimintaa sekä siihen liittyviä haasteita ja kehitystoiveita. Mukana keskustelussa oli myös Teppo Tolvanen Niemikotisäätiöstä.

Pohdimme, minkälainen vankila on toimintaympäristönä kulttuuripajamallia toteutettaessa. Vankilan käytännöistä puhuttaessa, vastakkain asettuvat toisinaan turvallisuus- ja kuntoutuspainotteinen näkökulma. Vankien, henkilökunnan ja ulkopuolisten toimijoiden turvallisuus ja hyvinvointi vankilan sisällä on turvattava. Silti myös kuntouttava toiminta on tärkeää, jotta vangeilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa sekä elämänsuuntaansa myönteisesti.

Mitä digitoiminta vaatii?

Korona sulki vankilan ovet ulkopuolisilta toimijoilta, jolloin myös Kulttuurikongi joutui uusien, haastavien, kysymysten äärelle; onko vertaisohjaajakoulutusta mahdollista toteuttaa vankilassa etänä tai itsenäisesti verkkokurssia hyödyntäen? Onko kulttuuripajatoiminnalle vankilassa ylipäätään tarvetta? Tolvanen suhtautuu myönteisesti verkkopohjaisen koulutuksen toteuttamiseen myös vankilassa ja näkee teknisten asioiden sijaan suurimpana haasteena sen, miten vertaisohjaajille ja osallistujille varmistetaan yksilöllisten tarpeiden mukainen mutta itsenäiseen toimintaan kannustava tuki. Hänen kokemuksensa mukaan, verkkopohjaisen yhteistyön lähtökohtana on henkilökunnan sitoutuminen toimintaan.

Vuoden 2021 alussa Kulttuurikongi laajensi toimintaansa järjestöihin, jotka tekevät töitä rikostaustaisten henkilöiden kanssa. Kaksi verkkopohjaista vertaisohjaajakoulutusta on jo toteutettu yhteistyössä Kris Tampereen ja Krits Nuorten kanssa. Verkkokoulutukset nostivat esille mm. sellaisia haasteita kuin puutteelliset laitteet ja yhteydet, sekä haluttomuus sitoutua toimintaan verkossa. Vaikka nykyaika tarjoaa monipuolisia digitaalisia toimintaympäristöjä, monet silti kaipaavat eniten yhteyttä, joka syntyy kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Toisaalta, kaikilla ei ole mahdollisuus kohdata kasvotusten jatkossakaan, joten verkkoympäristöjen ja -toiminnan kehittämiselle on tarvetta. Mikä olisi se foorumi ja tapa, jolla järjestöt voisivat yhdessä kehittää digitoimintoja?

Kuuntele aiheesta lisää Kukunorin Youtube-kanavalla ja osallistu keskusteluun!