Follow Us On
Suurennuslasin sisässä teksti Myytti: mitään sellaista ei suomessa kannata tehdä mitä ruotsissakaan ei vielä ole

Blogi

Edelläkävijyys vaatii rohkeutta

 

Uuden toiminnan rakentaminen vaatii uskallusta luopua jostain ja uskallusta epäonnistua. Se on halua sietää epävarmuutta ja kokeilla uutta rohkeasti. Joskus se tarkoittaa myös sitä, että päästetään irti toimivasta, jotta voidaan antaa tilaa jollekin vielä paremmalle.

Edelläkävijyys ei tapahdu vahingossa vaan suunnitelmallisesti tekemällä. Se on piilossa olevan osaamisen esiin kaivamista ja uudenlaisia tapoja tehdä. Toisaalta edelläkävijyys ei ole mitään ihmeellistä vaan sitä, että kokeillaan tehdä jotakin arkityössä eri tavalla. Se voi olla pieni oivallus omassa työssä, joka voi saada aikaan isomman muutoksen tai oppimiskokemuksen.

Festariyhteistyö vaihtui pelinkehitysprojektiin

Tammikuussa 2021 Kukunorin Roso-tuotanto valittiin tuottamaan ohjelmaa manchesterilaiselle Sick! -festivaaleille. Alkuperäisenä tarkoituksena oli koota suomalaisista ja manchesterilaisista nuorista ryhmä tekemään ja tuottamaan verkon välityksellä musiikkia festivaaleille. Kesken suunnittelun joku keksi kuitenkin ehdottaa, että entäpä jos kokeilisimme tehdä musiikin sijasta digitaalisen pelin.

Ajatus kuulosti alkuun suuruudenhullulta, mutta toisaalta monet asiat ovat lähteneet liikkeelle aluksi toteuttamiskelvottomilta kuulostaneista ideoista ja suoranaisista vahingoista, kuten monet jalot keksinnöt. Syksyllä 2021 kymmenen nuorta Suomesta ja Manchesterista kokoontuivat yhteen Discordissa aloittaen pelin suunnittelun ja koodaamisen opettelun. Yhteistyönä kehitetty mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevan pelin prototyyppi esiteltiin Sick! -festivaaleilla toukokuussa 2022. Pelin arvoa lisäsi entisestään se, että sen ovat tehneet nuoret, jotka aloittivat itse koodaamisen ja pelin kehityksen niin sanotusti pystymetsästä eli ilman aikaisempaa kokemusta.

Tämän menestyksekkään Mindgames -projektin pihvi ei kuitenkaan ole itse pelissä, vaan kansainvälisessä yhteistyössä, uusissa sosiaalisissa suhteissa ja piilossa olleen potentiaalin esiin tuomisessa. Vaikka monet meistä kokevatkin koronan jälkeistä digiähkyä, on verkon etuna sen tarjoamat mahdollisuudet vaikkapa kansainväliseen toimintaan ja uusien kumppanuuksien löytämiseen. Suhteellisen kevyen infrastruktuurin ansiosta voidaan hypätä suoraan syvään päätyyn, kokeilla, onnistua ja myös epäonnistua yhdessä ilman, että toimintamallia olisi testattu ensin kotimaassa ja tehty sen jälkeen analyysia kansainvälistymisen edellytyksistä. Digitaalista ympäristöä hyödyntämällä voidaan löytää kohtuullisen helposti kansainvälisiä kumppaneita kokeiluihin ja saada nopeastikin yhteinen käsitys siitä, jääkö toiminta torsoksi vai onko sillä edellytyksiä jatkoon. Erinomainen lopputulos voi olla myös se, että mitään uutta tai toteuttamiskelpoista ei synnykään, mutta matkan varrella karttuu kokemusta, jonka hyödyntämisen aika on joskus tulevaisuudessa. Toki tätä ajatusta ei voida sisällyttää sellaisenaan koskemaan kaikkia aloja, mutta esimerkiksi nuorisotyössä tällaiset ennakkoluulottomat kokeilut voivat tuoda suhteellisen pienellä panoksella valtaisat hyödyt.

Syksyllä 2022 käynnistyy uusi Roso Games -projekti, johon on ammennettu oppia Mindgames -hankkeesta. Vaikka Roso Games järjestetään Suomessa ja suomenkielisenä, ei sitä olisi syntynyt ilman brittiläisessä yhteistyössä hankittua tietoa ja kokemusta.

Toivomme, että olet kampanjan aikana saanut esimerkkien kautta inspiraatiota ja rohkeutta lähteä kohti kansainvälisiä kenttiä jakamaan suomalaista osaamista. Meiltä löytyy paljon potentiaalia, josta saamme eniten irti yhdessä tekemällä ja toisiamme kannustamalla.

Mikäli kansainvälistyminen tuntuu vielä hieman haastavalta ajatukselta voit tulla mukaan yhteiseen tapahtumaamme 5.10.2022 klo 14-16. Tapahtumassa paneudumme lisää aiheeseen mielenkiintoisten puhujien kanssa!