Follow Us On

Esittelyssä Suomen ensimmäisen naiserityisen kulttuuripajan työntekijät

NET-kulttuuripajan tyontekijat

Tiedotteet

Yhtenä tiiminä yhdenvertaisuuden puolesta – esittelyssä Suomen ensimmäisen naiserityisen kulttuuripajan työntekijät

 

Kukunorin uusi kulttuuripaja NET keskittyy heikommassa asemassa olevien naisten osallisuuden ja voimavarojen vahvistamiseen vertaistoiminnan kautta. Hankkeen työntekijöiksi valitut Kosar ja Elina kokevat uuden työnsä merkitykselliseksi: “On hienoa, että saamme olla mukana vahvistamassa yhdenvertaisuuden toteutumista oman työn kautta.

NET- kulttuuripajan idea on tarjota kaikille naisille (jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen) turvallinen tila, jonne kokoontua mielekkään tekemisen pariin oppimaan toisiltaan.

“Valitettavasti turvallisuuden kokemus ei ole Suomessakaan kaikkien kohdalla toteutuva asia. Tavoitteemme on, että toimintaan voisivat löytää kaikenlaiset naiset ja naiseutta itsessään kokevat henkilöt, jotka kaipaavat juuri naisten keskinäistä, voimaannuttavaa yhteyttä sekä luovaa ja turvallista yhteisöllisyyttä elämäänsä”, uudet tiimiläiset kertovat.

Hankkeen projektikoordinaattorina kesäkuun alussa työnsä aloittanut Kosar Naeemi on työskennellyt aiemmin mm. antirasismikouluttajana, kriisityöntekijänä ja mentorina:

“Olen tehnyt monipuolisesti ja laajasti töitä naisten kanssa. Halusin lähteä laajentamaan ja syventämään ammattitaitoani tämän projektin parissa, joka antaa hyvät puitteet ammatillisessa kasvussa”, Kosar kertoo.

Kulttuurihyvinvointia opiskeleva Elina Perttola on puolestaan työskennellyt aiemmin monissa luovan ja sosiaalisen alan töissä, kuten seniorikeskuksen kulttuuriohjaajana. Kukunorin kulttuuripajaohjaajan tehtävät olivat luonteva jatkumo urapolulla:

 Kukunorin toiminta ja periaatteet resonoivat vahvasti kaiken oppimani kanssa. Minulle tuli hakiessa tunne, että tässä voisin todella toteuttaa omaa osaamistani laajasti.”

Vertaisuus ja hyvä yhteishenki kulttuuripajatyön keskiössä

NET-kulttuuripajatoiminta perustuu GFP:n (Guided Functional Peer Support) eli ohjatun toiminnallisen vertaistuen malliin, jossa keskitytään ongelmien sijaan yhteisölliseen tekemiseen ja uusien taitojen haltuun ottamiseen porukalla. 

“Nautin, kun saan tukea muita löytämään ja toteuttamaan omaa potentiaaliaan. Odotan innolla, että saan olla mukana mahdollistamassa sellaisen yhteisön syntyä, joka on antoisa siihen tavalla tai toisella osallistuville ihmisille”, Elina sanoo.

Projektikoordinaattori ja ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä aina kulttuuripajatoiminnan suunnittelutyöstä käytännön toiminnanohjaukseen. Molemmat toimivat osaltaan myös pajalle rekrytoitavien vertaisohjaajien tukena ja mentorina.

Työparityöskentely on tämän homman suola! On ollut hienoa aloittaa työskentely Anitan ja Kosarin kanssa, joilla on erilaista tietotaitoa kuin minulla, ja joiden kanssa voin yhdessä luoda jotain sellaista, mitä kukaan meistä ei yksin saisi aikaan”, Elina hymyilee. 

“Tiimissä on todella osaavia ja ihania henkilöitä mukana, joiden vierellä on ilo tehdä töitä. Odotan innolla syksyä kun ollaan suunnittelun ja käytännön järjestelyjen kautta päästy itse toiminnan pariin”, Kosar vahvistaa.


Lisätietoa NET-kulttuuripajahankkeesta: 
Kosar Naeemi
kosar.naeemi@kukunori.fi

Tutustu kulttuuripajatoimintaan: Kukunori.fi/kulttuuripajat