Follow Us On

Etsimme kahta kulttuuripajaohjaajaa

Valkoinen teksti "etsimme kahta kulttuuripajaohjaajaa" magendalla pohjalla

Tiedotteet

Etsimme kahta kulttuuripajaohjaajaa

 

 
Haemme projektikoordinaattoria (100%) ja toiminnanohjaajaa (50%) uuden naiserityisen Kulttuuripaja NET:n tiimiin.

Kulttuuripaja NET keskittyy heikommassa asemassa olevien naisten osallisuuden ja voimavarojen vahvistamiseen GFP-kulttuuripajamallin keinoin. GFP:n eli ohjatun toiminnallisen vertaistukimallin keskiössä on mielekäs toiminta, jossa keskitytään ongelmien sijaan yhteisölliseen tekemiseen ja uusien taitojen haltuun ottamiseen porukalla. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat saaden tukea kulttuuripajan työntekijöiltä. Kulttuuripajojen toiminta muotoutuu aina tekijöidensä ja kävijöidensä näköiseksi ja maksuttomat ryhmät voivat keskittyä itse valitsemiinsa sisältöihin, joissa vain luovuus on rajana!

Kulttuuripaja NET on ensimmäinen vain naisille suunnattu kulttuuripaja. Toiminnan tarkoituksena on luoda mukaan tuleville naisille syrjivistä sosiaalista normeista ja stereotypioista vapaa turvallinen tila, jossa voi keskittyä omien tietojen ja taitojen vahvistamiseen hyvässä porukassa.

Työnkuva

Koordinaattori 100% työaika

Koordinaattorin pääsääntöisenä tehtävänä on kulttuuripajan päivittäisen toiminnan koordinointi, vapaaehtoisten vertaisohjaajien tukena toimiminen sekä raportointi. Työtehtäviäsi ovat esimerkiksi vertaisohjaajien rekrytoiminen ja perehdyttäminen, koordinointi, koulutusten järjestäminen ja toiminnan vaikutusten mittaaminen sekä raportointi.

Päivittäisessä työssäsi esimerkiksi viestit vertaisohjaajille ja pajojen osallistujille, suunnittelet ja järjestät koulutusta sekä tuet vertaisohjaajia ryhmien ohjauksessa kannustaen ja tukien haastavissa tilanteissa.

Koordinaattorina edistät vertaisohjaajien hyvinvointia ja sitoutumista sekä varmistat, että vapaaehtoisilla on tehtävään tarvittava osaaminen, taustatiedot, tuki ja hyvinvointia edistävä yhteisö. Vastaat osaltasi myös toiminnan jatkuvuudesta kehittämällä kulttuuripajan toimintaa tiedon pohjalta sekä luomalla ja ylläpitämällä tärkeitä verkostoja.

Toiminnanohjaaja 50% työaika

Toiminnanohjaajan pääsääntöisenä työtehtävänä on vertaisohjaajien tukeminen työssään sekä ryhmien päivittäisessä toiminnassa avustaminen. Työtehtäviäsi ovat esimerkiksi ryhmätoiminnan aikataulutus, materiaali- ja tarvikehankinnat ja vertaisohjaajien mentorointi.

Toiminnanohjaajana olet avainasemassa yhteisöllisen toiminnan mahdollistajana, toimien sekä osallistujien että vertaisohjaajien tukena. Tuet myös omalta osaltasi kulttuuripajan viestintää suunnitelman mukaisesti sekä teet hallinnollista työtä tilastoinnin ja raportoinnin parissa.

Projektikoordinaattori ja toiminnanohjaaja työskentelevät tiiviisti työparina. Molemmat huolehtivat osaltaan kaikista toiminnan ylläpitämiseen liittyvistä tehtävistä. Tiimi saa tukea työhönsä NET:in tiimivastaavalta ja Kukunorin muulta työyhteisöltä.

Mitä etsimme?

Etsimme tiimiin kahta kannustavaa, ihmislähtöistä ja ratkaisukeskeistä tekijätyyppiä, jotka haluavat tehdä töitä heikommassa asemassa olevien naisten kanssa, ja tukea heitä osallisuuden kokemuksen ja voimavarojen vahvistamisessa.

Työtehtävässä tarvitset:
Soveltuvaa koulutusta (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi, ohjaaja)
Työkokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, mentoroinnista tai valmentamisesta
Kiinnostusta naiserityiseen työhön
Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
Halua ja kykyä kehittää toimintaa
Projektinhallintataitoja
Organisointikykyä
Itsenäistä työskentelyotetta

Arvostamme:
Naiserityisen työn osaamista
Kykyä kohdata erilaisia kohde- ja sidosryhmiä
Yhteistyökykyä ja tiimitaitoja
Ryhmien ohjauskokemusta
Oma-aloitteisuutta ja kädet savessa tekemisen asennetta
Halua työskennellä tiimissä tavoitteiden saavuttamiseksi
Kokemusta koulutuksien ja tapahtumien järjestämisestä
Hallinnollista osaamista (esim tilastointi, raportointi)

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV 12.4.2023 klo 23.00 mennessä osoitteeseen rekry@kukunori.fi. Kirjoita selkeästi otsikkoon ja hakemukseesi kumpaa tehtävää haet (projektikoordinaattori 100% vai toiminnanohjaaja 50%).

Haastattelut tehtävään järjestämme viikolla 17.

Työsuhde on määräaikainen joulukuuhun 2025 asti johtuen työn projektiluonteesta (kolmivuotinen kehittämishanke STEA 2023-2025).

Työ on pääsääntöisesti ohjausta sisältävää lähityötä, jota tehdään Malmilta. Työ voi sisältää ilta- ja viikonlopputöitä satunnaisesti. Käytössäsi on työterveyshuollon palvelut, sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit.

Lisätietoja rekrytoinnista ja tehtävästä:
Anita Patanen
Tiimivastaava
anita.patanen(at)kukunori.fi

Puhelimitse puh. 040 482 4132
3.4. klo 11-12
4.4. klo 11-12

Kukunori on järjestö, joka rohkaisee ja innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Kukunorissa mielenterveys-, vammais- ja päihdealan järjestöt etsivät yhdessä uusia ratkaisuja hyvinvoinnin ja sitä vahvistavan toimintakulttuurin tueksi. Teemme työtä erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Työtapojamme ovat muun muassa kokeilukulttuuri, muutosmuotoilu ja kulttuurin tekeminen yhdessä.

Työyhteisömme toimintaa ohjaavat arvomme pokka, luovuus ja avoimuus sekä Kukunori code. Haluamme rakentaa toimivaa ja reilua työyhteisöä, jossa kaikilla on mukava työskennellä. Annamme palautetta, kehitämme yhdessä, kiitämme ja mokaamme sekä kokeilemme rohkeasti.

Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunori ry
www.kukunori.fi