Follow Us On

Giriphul valokuvanäyttely on avattu

Aikuisia ja lapsia koskettimien ääressä

Blogi

Giriphul valokuvanäyttely on avattu!

 

Kukunori luo kansainvälistä kohtaamisen kulttuuria Bangladeshin ja Suomen välillä. Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2021 avautui digitaalinen Giriphul -valokuvanäyttely. Kukunorin ja laajan yhteistyöverkoston kokoama näyttely on osa Giriphul -projektia, jossa rakennamme osaamista ja osallisuuden mahdollisuuksia Bangladeshin Rangamatin seudulla asuvien autismikirjoon kuuluvien oppilaiden, koulun henkilökunnan ja oppilaiden perheiden kanssa. Tärkeässä roolissa Giriphul -projektissa ovat pitkään alueella toiminut SWAC – Society for Welfare of Autistic Children organisaatio, Centre for Inspiration -koulu sekä suomalainen ammattioppilaitos LIVE, Musiikkikeskus Resonaari ja Kukunori.

Kukunorin tehtävänä mielenkiintoisessa Giriphul -projektissa on ollut luoda ja tukea digitaalisten alustojen hyödyntämistä kansainvälisessä kulttuuri- ja taidetoiminnassa. Samalla toteutettiin yhteistyötä kansainvälisen vertaisoppimisen hengessä, jossa Suomen ja Bangladeshin välille rakennettiin yhteisöllistä kehittämistoimintaa erilaisista esteistä huolimatta. Vaikka Covid -pandemian aika on ollut kaikille osapuolille erityisen haastavaa, olemme voineet tukea toisiamme jatkuvan yhteydenpidon ja ystävyyden avulla.

Nyt voimme juhlia yhdessä avautuvaa Giriphul -näyttelyä, johon kaikki voivat liittyä mukaan. Kukunorin ja Giriphul -hankkeen digitaalinen näyttely esittelee jokapäiväistä elämää eri puolilla maailmaa. Voit ottaa omasta päivästäsi kuvan ja laittaa Instagramissa kuvan yhteyteeen aihetunnisteen #giriphulinternational ja kuvasi näkyy näyttelyssä osoittessa kukunori.fi/giriphul Haluamme kutsua kaikki mukaan osallistumaan näyttelyyn ja tutustumaan toisten ottamiin valokuviin. Tutustutaan toisiimme valokuvaamalla ja luodaan ystävyyden verkostoja eri puolille maailmaa!

Giriphul -projekti rakentaa hyvinvointia kulttuurin keinoin

Ammattiopisto Live ja bangladeshilainen SWAC (Society for the Welfare of Autistic Children) aloittivat vuonna 2021 kehitysyhteistyöprojektin nimeltä Giriphul. Nimi tarkoittaa erityistä kukkaa, joka kukkii vain Rangamati Hill Tractseilla.  Projekti toteutuu alkuperäiskansojen vammaisten lasten ja nuorten parissa Rangamatissa erittäin vaikeakulkuisella ja syrjäisellä seudulla. Rangamati sijaitsee Bangladeshin kaukaisessa kaakkoiskulmassa, Myanmarin rajalla.  Se on Yhdistyneiden kansakuntien suojelualue. Rangamatin luonto on hyvin monimuotoinen ja herkkä.  Alueella asuu noin 14 eri alkuperäiskansaa ja puoli miljoonaa alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä. Perinteisestä elämäntyylistä on jäljellä vielä kuninkaat, kyläpäälliköt ja luonnollinen, kestävä elämäntapa. Alueelle on päässyt vierailemaan vasta viime vuosina. 

Alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien toteutuminen Bangladeshissa on haastavaa. Rangamatissa tilannetta vaikeuttaa sijainti, yleiset elämänolosuhteet ja äärimmäinen köyhyys. Toimeentulomahdollisuudet ovat niukat.  Perheillä ei ole varaa laittaa lapsia kouluun, ja he ovat usein kotona auttamassa vanhempiaan. Vammaisten lasten tilanne on vielä huonompi koska heille ei ole tarjolla diagnooseja, kuntoutusta tai pääsyä erityisopetuksen pariin.  

Rangamatin alueella monet vammaiset ihmiset joutuvat viettämään koko elämänsä neljän seinän sisällä tukiverkostojen, palvelujen ja erityiskoulutuksen puuttumisen vuoksi. Vammaistietoisuus on vähäistä ja vammaisuutta pidetään stigmana, jonka pelätään tarttuvan. Giriphul-projekti tekee tärkeää työtä alkuperäiskansojen vammaisten ihmisten oikeuksien valtavirtaistamiseksi paikallisesti ja globaalisti. Projekti tarjoaa maksutonta erityisopetusta ja kuntoutusta. Koulun oppilaat pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja voivat käyttää kykyjään ja taitojaan.  He voivat elää itsenäisempää elämää tietoisina omasta, arvokkaasta kulttuuristaan. 

Pieni erityiskoulu ”Centre for Inspiration” on sinnitellyt Rangamatissa vuodesta 2011 asti SWACin pienimuotoisella tuella ja hyväntekeväisyydellä. Koulussa on tällä hetkellä 16 innokasta oppilasta ja neljä opettajaa. Girphul-projekti luo uudenlaista, alkuperäiskansojen kulttuuriin ja elämänmenoon sopivaa toiminnallista opetusta ja koulutusmalleja. Projekti rakentaa yhteisöllistä harmoniaa ja vakiinnuttaa inklusiivista opetusta yhteisökuntouksen menetelmin. Vanhemmat ja sisarukset ovat mukana kaikessa. Opetus painottuu elämänhallinnallisiin ja toiminnallisiin taitoihin sekä niissä kannustamiseen musiikin, taiteen ja kulttuurin keinoin.

Giriphul-hankkeen muita yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Kukunori ry ja erityismusiikkikoulu Resonaari. Kukunori keskittyy vammaistietoisuuden, kulttuurin ja taiteen digitaaliseen levittämiseen kansainvälisissä verkostoissa. Resonaarin kanssa kehitetään Rangamatin koulun musiikkiopetusta kuvionuottien ja voimauttavan musiikkipedagogian keinoin internetin välityksellä. Uudet työtavat osallistavat Rangamatin alueen ihmiset digiaikaan ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Rangamatin koulun oppilaat saivat ensimmäiset kännykät lokakuussa 2021 ja ovat opetelleet kuvaamaan ja laittamaan kuvia Instagramiin.

Kuvat kertovat oppilaiden jokapäiväisestä elämästä kotona ja koululla. Arkitodellisuuden lisäksi niistä hehkuu lämpöä, rakkautta, toivoa ja elämäniloa. 

Valokuvanäyttely toteutetaan Kansainvälisenä vammaisten päivänä samanaikaisesti Bangladeshissa, Dhakassa, LIVE-opistolla, Kukunorissa sekä kansainvälisessä No Labels No Wall-verkostossa.

Markus Vähälä ja Marja Helinä Nuutinen

Markus Vähälä on Kukunorin kehittämispäällikkö, ja on toiminut Giriphul -hankkeessa kouluttajana ja luonut valokuvanäyttelyn yhteistyössä projektitiimin kanssa.

Marja Helinä Nuutinen on toiminut pitkään yhteistyössä Rangamatin Centre for Inspiration -koulun ja SWAC -organisaation kanssa ja on Giriphul -projektin päällikkö.