Follow Us On

Harjoittelua uuteen normaaliin

Blogi

Harjoittelua uuteen normaaliin

4.11.2020
Blogi

Viime keväänä globaalin pandemian jyllätessä mietimme tulevan syksyn harjoittelua. Harjoittelun onnistumisen kannalta oli tärkeää löytää harjoittelupaikka, jossa harjoittelun pystyy suurimmaksi osaksi suorittamaan etänä. Jo kevään aikana oli huomattavissa mahtavaa monimuotoistumista ja kehittymistä digipalveluissa myös sosiaalialalla. Vaikka mahdollisuudet ja resurssit olivat olleet saatavilla jo aikaisemmin, vasta keväällä etämahdollisuuksia alettiin hyödyntämään pakottavan tarpeen vaatiessa. Diakin opiskelijoina etätyöskentely on ennestään tuttua ja viime keväänä olikin luontevaa siirtyä täysin verkon varassa työskentelyyn.

Innostuimme aikanaan Kukunorin toiminnasta ja kehittävästä työskentelytavasta suunnitellessamme opinnäytetyön aihetta. Saimme tutustua Propellipäiden kehittämään mahtavaan POKKA-arviointityökaluun jo reilu vuosi sitten, jonka kautta tutustuimme Kukunorin toimintaan laajemminkin. Tästä innostuneina päätimme ottaa yhteyttä mahdollisen harjoittelupaikan toivossa.

Mahtava tilaisuus avautuikin Roson riveissä, jonka verkkolehden puitteissa tapahtuvasta toiminnasta olimme hyvin vaikuttuneita. Heti harjoittelun alussa saimme tehtäväksemme selkeän projektin, jota lähdimme yhdessä toteuttamaan. Paneudumme projektissa palvelumuotoilun maailmaan ja Roson liittymisen ja käytettävyyden kehittämiseen. Projektin keskiössä on saavutettavuus ja jäsenten osallistaminen. Toteutamme muutaman uuden jäsenen parissa workshop typpisiä verkkohaastatteluja, sekä lähetämme Webropol pohjaisen käyttäjäkyselyn kaikille Roson jäsenille. Näiden avulla palvelupolku, sekä sen mahdolliset sudenkuopat tulevat paremmin esiin.

Harjoittelussa täysin etänä

Mainitsemisen arvoinen on myös Roson loistava tiimi, joka on tehnyt harjoittelustamme sujuvan ja motivoinut meitä projektin aikana. Huomiomme ja ideamme on otettu avomielin vastaan ja niiden toteuttamista on lähdetty viemään eteenpäin aktiivisesti. Harjoittelu on toteutunut täysin etänä, joka on ainutlaatuisen hieno mahdollisuus näinä poikkeusaikoina. Koemme tätä kautta saavamme myös mahtavan aitiopaikan nähdä digisosiaalityön toteutumista ja kehittymistä Kukunorin osaavassa ympäristössä. Viikoittaiset verkkopalaverit työyhteisössä ovat myös tehneet vaikutuksen meihin ja avanneet toiminnan sisältöä helpommin hahmotettavaksi. Lisäksi olemme panneet merkille Kukunorilaisten keskinäisen avoimuuden ja arvostuksen ilmapiirin. Näiden asioiden merkitys korostuu mielestämme eritoten verkkovuorovaikutuksen vaativassa ympäristössä.

Nyt kun “Pandoran lipas” on avattu, etätyöskentelyn osalta, uskomme “uuden normaalin” tulevaisuudessa vain lisäävän digipalveluiden tarvetta ja niiden käyttöä. Tämä saattaa olla hyvä asia, sillä verkkoympäristössä osallistumiskynnys madaltuu. Osallistujien anonymiteetti säilyy ja sosiaalialan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeet tulevat huomioitua. Osallistuminen eri puolilta Suomea/maailmaa on mahdollista ja mutkatonta. Osaamisen ennakointifoorumin selvityksen mukaan digitaalisten taitojen vaatimus yltää lähes joka alalle. Digitaalisten kommunikaatiotaitojen ja sisällön kehittäminen sekä resurssien soveltamiskyky ovat arvossaan nyt ja tulevaisuudessa.

Minka & Elli

Kirjoittajat Minka & Elli ovat sosionomiopiskelijoita Diakista ja ovat harjoittelussa Roso-tuotannossa.