Follow Us On

Itsenäistyvä nuori: pidä huolta rahataidoistasi!

Blogi

PÄIVI ILMARINEN, 9.4.2024

Itsenäistyvä nuori: pidä huolta rahataidoistasi!

 

Nuoruus on mahtavaa – ja kutkuttavan jännittävää – aikaa elämässä! On ihanaa päästä sisustamaan ensimmäistä kotia, lähteä opiskelemaan, solmimaan työsuhdetta ja tutustua uusiin ihmisiin. Voimme kokea, matkustaa, harrastaa ja tehdä itsellemme tärkeitä asioita.

Itsenäistyminen ja kasvava vapaus tuo mukanaan vastuun omasta elämästä – ja taloudesta. Todennäköisesti saamme ensimmäiset tulomme ja kohtaamme ensimmäisiä kuluja, kun maksamamme itse vuokramme ja huolehdimme muista päivittäisistä arjen menoista ja laskuista. Uudessa elämäntilanteessa lapsuudessa opitut rahataidot ja -asenteet astuvat ratkaisevalla tavalla esiin: osalla positiivisesti, osalla negatiivisella tavalla. 

Olennaisinta on silti se, ettei omien taloustaitojen kehittäminen ole koskaan liian myöhäistä.

 

Rahataitojen siemenet kylvetään lapsuudessa 

Lapsuuden tapahtumilla, kokemuksilla ja saamallamme rahakasvatuksella on isompi vaikutus meihin kuin osaamme äkkiseltään kuvitella. Se, miten rahasta ylipäänsä puhuttiin lapsuudessa ja kuinka sitä käytettiin arjessa, vaikuttaa meihin. Vahvat, lapsuudessa opitut vuorovaikutus- ja rahataidot ja rakentava keskustelu rahan ympärillä kantavat pitkälle. Näiden taitojen avulla selviämme haastavistakin tilanteista ja pystymme kasvamaan vahvoiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. 

Myös se, jos rahasta ei puhuta, tai jos puhe on negatiivista, vaikuttaa omaan asennoitumiseen. Jos rahataidot ovat puutteelliset tai kodissa eletään yli varojen, on olemassa riski siihen, että nämä haasteet ylisukupolvistuvat ja siirtyvät aikuisilta lapsiin. Ylisukupolvistuminen tarkoittaa sitä, että lapsuudessa koetut ongelmat, kuten esimerkiksi velkaantuminen, siirtyy vanhemmalta lapsiin ja pahimmassa tapauksessa lapset jatkavat perinteen siirtämistä omille lapsilleen.

Kun kasvamme kohti aikuisuutta ja ymmärryksemme ympäristöstä kasvaa, on tärkeää alkaa miettiä sitä, millaisia ihmisiä lähellämme on ja miten he vaikuttavat meihin rahankäyttäjinä. Parhaassa tapauksessa elämässämme on hyviä tyyppejä ja turvallisia aikuisia, jotka tukevat kasvua kohti itsenäistä elämää ja hyvää taloudenhallintaa. 

Lisäksi itsenäistyessä on hyvä tunnistaa se, että jokainen meistä saa itse määrittää omaa talouttaan. Vaikka eläisit parisuhteessa, kukaan toinen ei voi lopulta vaikuttaa rahankäyttöösi tai rajoittaa sitä. Tällöin on kuitenkin tärkeää keskustella yhdessä rahasta ja luoda yhteiset pelisäännöt, etenkin jos eletään yhteisessä kodissa.

Itsenäistyvästä nuoresta vastuulliseksi kuluttajaksi 

Nuoruudessa muodostuu pohja omaan kulutuskäyttäytymiseen: halu tai sosiaalinen paine kuluttaa esimerkiksi tietyntyyppisiä vaatteita voi olla suuri. On tärkeää opetella ymmärtämään se, mihin omat rahat riittävät ja millaiset tunteet ohjaavat kulutuskäyttäytymistämme sekä tunnistaa, onko ostopäätöksen taustalla halu vai tarve.

Vaikka raha on hyvin arkinen asia, siihen liittyy myös riskejä. Rahalla saa paljon nopeaa mielihyvää tuottavia asioita, joihin pahimmassa tapauksessa voi muodostua riippuvuus, esimerkkinä pelit, shoppailu ja päihteet. Yksin hyvät rahataidot eivät auta ehkäisemään riippuvuuksien syntymistä, mutta kun jo nuorena kasvaa ymmärrys rahan ja tunteiden yhteydestä, saamme tukea siihen, millaisia päätöksiä omaan talouteen liittyen teemme. 

Kun oma talous alkaa rakentua hiljalleen kasvaessa kohti aikuisuutta, onkin syytä aloittaa sen haltuunotto heti. Tutustuminen omaan talouteen kannattaa jo ennen omilleen muuttoa. Ensimmäiset tulot syntyvät todennäköisesti monille kesätöiden kautta, usein myös vanhemmat tukevat lapsiaan esimerkiksi viikkorahan muodossa. Usein itsenäistyttyä tulona on myös opintoetuus, ja monelle varmasti tulee ajankohtaiseksi miettiä myös opintolainan ottoa. Kun tuloa alkaa kertyä, on tärkeä seurata myös menoja. Vastuun siirtyessä omasta taloudesta itselle, on tärkeää pystyä alusta alkaen kohtaamaan oma talous.

Nuoren rahatilanteen vaikutus osallisuuden kokemukseen

Raha herättää ihmisissä paljon tunteita. Se voi innostaa, lannistaa tai ahdistaa. Joku voi tulla kateelliseksi toiselle siitä mitä hänellä on, joku taas voi piilotella omaa tilannetta muilta pelätessään ulkopuoliseksi jäämistä. 

Nuoruus erityisen herkkää aikaa, johon liittyy paljon hyväksynnän hakemista. Tarvitsemme rahaa ollaksemme osa yhteiskuntaa ja yhteisöjä, mikä korostuu usein nuoruudessa, kun vielä etsimme paikkaamme. Nuorena voi kokea vaikeaakin häpeää ja yksinäisyyttä, jos ei pysty osallistumaan yhteisiin harrastuksiin ja tekemisiin rahan puutteen takia. Toisaalta mukautuminen muiden ostokäyttäytymiseen voi aiheuttaa, että alamme elää yli varojemme, vaikka tiedostaisimmekin vaikean tilanteen.

Vaikka oman talouden kohtaaminen ja näiden tunteiden tunnistaminen voi tuntua vaikealta, on tärkeää että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus puhua rahasta luotetun ystävän, aikuisen tai vaikka ulkopuolisen kanssa. Puhuminen auttaa kohtaamaan vaikeat tunteet.

Pidetään huoli talouden hyvinvoinnista osana mielen hyvinvointia

Huhtikuussa 8.–14.4. vietettävä opiskelijoiden mielenterveysviikko on Nyyti ry:n koordinoima kampanja, jonka avulla nostetaan esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja rakennetaan mieliystävällisempää opiskelukulttuuria. Kampanjaviikon teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus ja sosiaalinen saavutettavuus, jolla tarkoitetaan hyväksyvää ja arvostavaa asennetta ihmisten moninaisuutta kohtaan.

Oma talous ja sen haltuunotto on merkittävä tekijä osana nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Samalla se on tärkeä osa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jos omaan talouteen liittyy huolia, nämä voivat muodostua omalle mielelle kuormaksi. Kun oma talous on hallinnassa ja mieli rahan suhteen on positiivinen, voimme paremmin. 

Opiskeluaika mielletään usein elämässä ajanjaksoksi, jolloin tulot ovat pieniä. Budjetointi ja omiin lukuihin tutustuminen siis kannattaa! Ota myös selvää etuuksista ja siitä millaiset tulorajat vaikuttavat esimerkiksi opintotuen määrään. 

Oman talouden hallintaan ja budjetointiin on olemassa monenlaisia työkaluja, ja tärkeää on löytää itselle sopiva työkalu tähän tueksi. Ilmaisen taloudenhallintapohjan sekä muuta hyödyllistä materiaalia löydät Naiset puhuu rahasta -yhteisön kautta Instagramista tai verkkosivuilta.

Pidetään huoli omasta taloudesta ja suhteesta rahaan!

 

Päivi Ilmarinen,
Yhteiskuntatieteiden FM
Naiset puhuu rahasta -verkko- ja someyhteisö 

 

Naiset puhuu rahasta – mistä on kyse?

  • Yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä aktiivista rahapuhetta ja -tietoa varsinkin naisten keskuudessa.
  • Yhteisön asiantuntijat ja bloggarit tarjoavat käytännön vinkkejä, tukea ja inspiraatiota oman talouden hallintaan.
  • Yhteisö tekee yhteistyötä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa, esimerkkinä ”Rahataitoja naisille” -ryhmä, joka on osa Kukunorin naiserityisen kulttuuripaja NET:n kevään viikkotoimintaa.
  • Lue lisää ja osallistu keskusteluun: naisetpuhuurahasta.fi, Instagram @naisetpuhuurahasta