Follow Us On

No Labels No Walls

No Labels No Walls -verkosto kiihdyttää järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia oppia verkostomaisesti ja toteuttaa omaa ja yhteistä päämääräänsä yhdessä toimien. Koordinoimme verkoston toimintaa ja kutsumme mukaan suomalaisen järjestökentän tukien kansainvälisyyttä niin kotimaassa kuin muuallakin.

No Labels No Walls -festivaalit tapahtuvat paikallisesti ja kansainvälisesti ja yhdistävät erilaiset ihmiset ja organisaatiot rakentamaan hyvinointia kulttuurin ja taiteen kautta. Tämän lisäksi No Labels No Walls tarjoaa järjestöille jokaviikkoista kansainvälistä toimintaa digitaalisesti maanantaisin. No Labels No Walls -verkoston yhteistyön kautta voi toteuttaa kampanjoita, tapahtumia ja saada äänesi kuuluviin ja näkyviin maailmanlaajuisesti.

Tule mukaan: www.nolabelsnowalls.net

No Labels No Walls teksti valkoisella pohjalla
Citizen network logo

Citizen Network

Kukunori koordinoi Citizen Network -verkoston toimintaa Suomessa. Kukunori nostaa esiin jäsenjärjestöjensä osaamista kansainvälisen verkoston kautta. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 200 organisaatiota ja yli 800 ammattilaista ja kansalaisaktivistia ympäri maailmaa. Kansallisena koordinaattorina toimiminen tekee Kukunorille mahdolliseksi hyödyntää muiden maakoordinaattorien paikallisverkostoa ja toteuttaa jäsenjärjestöjensä kansainvälistä toimintaa eri puolilla maailmaa. Kukunori on mukana koordinoimassa Citizen Network TV yhteisömediatoimintaa, jossa yksilön ääni kohtaa maailmanlaajuisen yleisön. Laajan yhteisömediatoiminnan kautta voit tuoda järjestösi viestin esille yhdessä muiden kanssa ja löytää uutta yleisöä kulttuuritoimintaa. Citizen Network TV yhteisön kokoontuu joka maanantai oppimaan ja jakamaan mediaosaamista maailmanlaajuisen kanavan äärellä.

Citizen Networkin verkkosivut www.citizen-network.org

Gamian

Kukunori on kansainvälisen GAMIAN-Europe -mielenterveysjärjestön jäsen. GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe) on potilaiden/mielenterveystoipujien eurooppalainen keskusjärjestö, joka edustaa ja edistää mielenterveystoipujien asiaa monin eri tavoin. GAMIAN-Europe tarjoaa tietoa, kampanjoita, koulutusta kumppanuuksia ja yhteistyön mahdollisuuksia suomalaisille järjestöille. Järjestö vähentää toimintansa kautta mielenterveyshaasteisiin liittyvää stigmaa ja syrjintää ja edistää potilaiden oikeuksia.

Gamianin verkkosivu https://www.gamian.eu/

Gamian logo
Giriphul logo

Giriphul

Kukunori on mukana kehittämässä kulttuuripohjaista oppimista ja yhteisötyötä Rangamatissa Bangladeshissa. Giriphul kouluttaa ja luo edellytyksiä muita heikommassa asemassa olevien autististen henkilöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä tueksi tehdä ja oppia kulttuuripohjaisia menetelmiä kehittämällä. Kukunori rakentaa toimintaan pysyviä digitaalisia yhteistyön muotoja, tukee kokemusasiantuntijapohjaisen toiminnan kehittymistä ja luo sosiaalisen median osaamisen taitoja valokuvaamista hyödyntämällä. Hanke tehdään laajassa yhteistyössä Society of Welfare for Autistic Children -järjestön sekä suomalaisten kumppanien Ammattiopisto Liven, Musiikin erityisosaamiskeskus Resonaarin kanssa. Mukana on myös lukuisia paikallisia järjestöjä, yhteisöjä ja perheitä.

Lue lisää hankkeesta: https://www.livepalvelut.fi/kumppaneille/giriphul

Entrepreneurship and Mental Health -hanke

Kukunori hakee EU:lta Erasmus+ -rahoitusta mielenterveystoipujien yrittäjyyden ja yrittäjyyttä tukevien mallien kansainväliseen kehittämiseen yhteistyössä Ruotsin ainoan kulttuuripajamallia soveltavan Halmstadin kunnan mielenterveyden avopalveluja tuottavan Dramalogen -kulttuurikeskuksen kanssa. Hankkeessa toteutetaan neljä kansainvälistä matkaa, jossa ruotsalaiset ja suomalaiset ammattilaiset ja mielenterveystoipujat kehittävät yrittäjyyteen ja kulttuuripajamalliin liittyvää tietoa ja osaamista, jotta kumpikin organisaatio pystyy paremmin tarjoamaan tukea laajalle verkostolleen. Tämän lisäksi muodostetaan pysyvä digitaalinen yhteys Dramalogenin ja Kukunorin välille, mikä tekee mahdolliseksi laajamittaisen systeemisen vaikuttamistyön tulevaisuudessa. Hankkeen myötä muodostetaan teatteriesitys, joka kutsuu mukaan oppimaan ja levittämään hankkeen myötä syntynyttä tietoa. Esitys esitetään No Labels No Walls -festivaaleilla syyskuussa 2021.

Lue lisää: www.dramalogen.se

Dramalogen logo- Musta D oranssilla taustalla
Valkoinen teksti mustalla pohjalla Music Beyond all borders

Music Beyond All Borders

Music Beyond All Borders tuo yhteen Kukunorin sekä kumppanit Yhdysvalloista (Musical Interventions), Skotlannista (Scottish Recovery) ja Ruotsista (Dramalogen). Verkosto keskittyy kehittämään tapoja, joilla pystytään tukemaan mielenterveystoipujia ja kehitysvammaisia henkilöitä säveltämään ja tuottamaan musiikkia maantieteellisistä rajoista riippumatta.

Music Beyond All Borders verkkosivut: http://musicbeyondallborders.com/