Follow Us On

Käyttöhuoneet ovat askel kohti inhimillisempää päihdepolitiikkaa

Huudikoutsit seisomassa metroasemalla pinkit reput selässä. Metro ohittaa laiturin

Blogi

Käyttöhuoneet ovat askel kohti inhimillisempää päihdepolitiikkaa

 

Keskustelu suomalaisen päihdepolitiikan tulevaisuudesta on viime kuukauden aikana muuttunut inhimillisempään suuntaan, jossa lähtökohtana on ihmisarvoinen kohtelu ja yksilön tukeminen. Tähän mielipideilmaston muutokseen on oletettavasti johtanut kansalaisaloite valvotuista käyttötiloista. Aloite keräsi viimeisten viikkojensa aikana täyteen tarvittavat 50 000 nimeä ja samalla nosti aiheen, valvotut huumeiden käyttötilat, julkiseen keskusteluun. 

Käyttöhuoneet ovat uusi ratkaisu olemassaoleviin haasteisiin

Valvotut käyttötilat ovat paikkoja joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät  ihmiset voisivat käyttää huumeita turvallisemmin, sekä hygieenisemmin. Valvotuissa käyttötiloissa on paikalla sosiaalialan ja terveydenhuollon työntekijöitä, jotka voisivat mm. ohjata turvallisempaan pistämiseen, hoitaa mahdollisia tulehduksia, testata tartuntatauteja tai antaa palveluohjausta esimerkiksi asumiseen tai toimeentuloon liittyviin asioihin. Kokeilusta voisivat hyötyä erityisesti ihmiset, joilla mitään turvallista paikkaa käyttää huumeita ei ole. Se myös toisi nämä ihmiset terveydenhuollon piiriin.

Huudikoutsit hankkessa kohtaamme päivittäin ihmisiä jotka voisivat hyötyä  käyttöhuoneista. Myös Sanna, joka toimii nykyisin huudikoutsina, on sitä mieltä että käyttöhuoneista olisi ollut hyötyä myös silloin kun hän vielä käytti huumeita:

“Olisin itse ehkä tavoittanut oikeanlaisen avun, jos olisi ollut paikka missä minut olisi kohdattu arvokkaasti ja ohjattu oikeanlaisiin palveluihin. Huumeidenkäyttäjänä on tottunut huonoon kohteluun ja itsellä se ajoi ajattelemaan, että yksin on pärjättävä. En ole itse joutunut kokemaan asunnottomuutta, mutta huudikoutsityössä olen nähnyt miten epäinhimillisissä oloissa sairaat ihmiset joutuvat piikittämään itseään. Moni on myös tippunut  kaiken avun ulkopuolelle, valvotut käyttötilat saisivat heidät avunpiiriin.”

Käyttöhuoneiden käyttöönottoon on vielä matkaa

Suomessa huumekuolemat ovat kasvaneet koko 2020-luvun ja Suomessa kuollaan huumeisiin Eurooppalaisen huumetutkimuksen mukaan huomattavasti nuorempana kuin muissa verrokkimaissa. Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos  THL on esittänyt yhtenä keinona valvottujen käyttötilojen kokeilua huumekuolemien vähentämiseen. Vaikka valvotut käyttötilat eivät varmasti  yksinään kaikkia huumekuolemia poista, antaa se signaalin inhimillisemmästä suhtautumisesta päihteitä käyttäviin ihmisiin, sekä voi helpottaa avun piiriin hakeutumista. 

Matkaa kohti käyttöhuoneiden rakentamista on vielä, sillä tällä hetkellä huumeiden käyttö on kaikkialla Suomessa lain mukaan kielletty. Käyttöhuoneisiin liittyen tarvitaan selvitys jolla kartoitetaan mitä muutoksia lainsäädäntöön täytyy tehdä, jotta palvelu on mahdollinen. Ehdotus selvityksen aloittamisesta on kuitenkin ensimmäinen askel kohti inhimillisempää päihdepolitiikkaa ja ratkaisuja.

Tekstin ovat kirjoittaneet valvottujen käyttötilojen puolesta puhujat Sanna Ihalainen ja Saana Simonen Kukunorin ja Irti Huumeista ry:n Huudikoutsit –hankkeesta