Follow Us On

Kestävä yhteistyö on avain muutokseen

Markus Raivio ja Markus Vähälä seisovat vierekkäin kädet toistensa olalla katsoen kameraan hymyillen

Blogi

Kestävä yhteistyö on avain muutokseen

Yhteistyö on kuin duetto, jossa toinen soittaa viulua ja toinen huutaa ’ei, se oli minun vuoroni!’

Sam Ewing

Yhteistyö on tärkeä osa työelämää ja sen hyödyt ovat merkittäviä. Yhteistyön onnistumiseen tarvitaan avointa kommunikaatiota, luottamusta ja yhteisiä tavoitteita. Miten hyvä yhteistyö jatkuu, vaikka se joskus muuttaa muotoaan ja roolit muuttuu? 

Yksilön ja yhteisön merkitys korostuu tulevaisuudessa. Yhteistyön tekeminen on välttämätöntä ja meidän tulee oppia siihen liittyviä taitoja yhdessä. Yhteistyössä voimme kokeilla ja koetella uusia ideoita käytännössä ja ymmärtää eettistä suuntaamme paremmin ja kohdistaa yhteistyömme panoksia kulloinkin merkityksellisellä tavalla.

Yhteistyö edellyttää avointa vuorovaikutusta, luottamusta ja yhteisiä tavoitteita eri osapuolten välillä. Tässä on joitain yhteistyön hyötyjä ja kriteereitä, joita on syytä huomioida.

Yhteistyön hyödyt

Päätimme miettiä yhdessä hyötyjä yhteistyöstä työelämässä:

  1. Tehokkuus: Yhteistyö mahdollistaa tehokkaamman työn ja tulosten saavuttamisen, kun eri osaajat voivat jakaa tietonsa ja taitonsa ja hyödyntää toisiaan.
  2. Uusien ideoiden synnyttäminen: Yhteistyö avaa uusia näkökulmia ja mahdollistaa uusien ja innovatiivisten ideoiden syntymisen.
  3. Luottamus: Luottamus ja avoin vuorovaikutus lisäävät yhteistyön sujuvuutta ja tehokkuutta. Luottamus tarvitsee tuntemista ja tunnetta jatkuvuudesta. Havaintona luottamus on parhaimmillaan omaehtoista sekä vastavuoroista. Luottamus myös rakentaa lisää luottamusta, kuten monasti myös epäluottamus rakentaa epäluottamusta. 
  4. Työn jakaminen: Yhteistyö mahdollistaa työn ja vastuiden jakamisen. 

Hyvä yhteistyö

Mietimme yhdessä myös kriteereitä hyvälle yhteistyölle:

  1. Tavoitteiden yhteensopivuus: Yhteistyölle on tärkeää, että eri osapuolten tavoitteet ovat yhteensopivia ja tukevat toisiaan.
  2. Avoin kommunikaatio: Avoin ja rehellinen kommunikaatio on tärkeää yhteistyön onnistumiselle.
  3. Luottamus: Luottamus on avain yhteistyön menestykselle. Luottamus rakentuu avoimuudesta, rehellisyydestä ja tavoitteiden yhteensopivuudesta.
  4. Vastuunjako: Yhteistyössä on tärkeää määritellä selkeästi vastuut ja roolit eri osapuolille.
  5. Flexibiliteetti: Yhteistyö vaatii joustavuutta ja valmiutta muutoksiin, sillä yhteistyön edellytykset voivat muuttua ajan myötä.

Miten yhteistyötä voidaan jatkaa kun työpaikat ja tilanteet muuttuvat? Lue tarina yhteistyön muutoksesta blogistamme: