Follow Us On

Kokeillaan yhdessä! -kampanjan opit ja onnistumiset

Blogi

Kokeillaan yhdessä! -kampanjan opit ja onnistumiset

 

Kun korona pysäytti hetkellisesti monien kokemusasiantuntijoiden työt, Kukunorin Propellipäät-hanke vastasi tilanteeseen aloittamalla Kokeillaan yhdessä! -kampanjan, jota fasilitoi kaksi kokemusasiantuntijaa. Kampanja keräsi kokemusasiantuntijoilta ympäri Suomen ideoita siitä, millaista työtä he voisivat tehdä etänä. Ideoita saapui 35, katso ideat tästä. Ideoista 3 toteutettiin, ja nämä ideat tuoneet kokemusasiantuntijat vetivät kukin oman ideansa toteutusta. Yhteensä kampanjalla saatiin siis työllistettyä 5 kokemusasiantuntijaa kevään 2020 aikana. 

Lue kampanjan fasilitoijien Heidin ja Emman mietteet onnistumisista ja opeista:

Olimme innoissamme lähtiessämme käynnistämään Kokeillaan yhdessä! -kampanjaa. Omatkin kalenterimme olivat ammottaneet Maaliskuussa tyhjinä ja pystyimme samaistumaan kampanjan kohderyhmään paremmin kuin hyvin. Juuri nyt tarvittiin tekemistä, toivoa ja jotain josta innostua. Yhtäkkiä tuntui mahdolliselta, että tämä toivottamalta tuntuva vuosi voisi avata uudenlaisia mahdollisuuksia etätyöskentelyssä ja järjestökentällä.

Koronakriisi leikkasi kokemusasiantuntijoiden töistä ison osan, joten digitaalisten työmahdollisuuksien edistäminen tuntui ajankohtaiselta ja tärkeältä. Ilman koronaakin olisi tärkeä monipuolistaa järjestöjen tarjontaa niin, että toimintaan voisi osallistua, vaikka ei esimerkiksi ahdistuksen tai masennuksen takia saisi lähdettyä paikan päälle. Digitaalinen osallistuminen ei ehkä ole kaikille, mutta se on oiva lisä niille, joille se sopii. Olisi upeaa, jos jatkossa palveluita pystyttäisiin tarjoamaan rinnakkain, jolloin jokainen voi osallistua itselle sillä hetkellä luontevimmalla tavalla.

Järjestöjen olisi hyvä ottaa kokeiluun niin kampanjan yhteydessä testattuja ja mallinnettuja kokeiluita kuin rohkeasti muitakin ideoita. Tämäkin kokeilu on osoittanut, että kokeilemalla oppii paljon, ja kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden kehittämisessä on tärkeää ja lisää käyttäjälähtöisyyttä. Kokeiluihin tottunut järjestökulttuuri sopeutuu paremmin yllättäviin muutoksiin, joita tulevaisuudella on tarjolla kiihtyvällä nopeudella. Kokeillaan yhdessä! -kampanjakin saatiin toteutettua lyhyellä varoitusajalla, kuukauden sisällä.

Kampanjan ideoista toteutetut 3 olivat: “Hyvinvointia luonnosta”, “Tukea erityistä vauvaa odottavalle jo raskausaikana” sekä “Voi Elämän Kevät! -Valokuvaamisesta voimaa arkeen”.

Etäyhteydestä hyvinvointiin

Kokeilujen edetessä huomasimme, miten etänäkin toteutettuna yhteys toiseen ihmiseen (ja luontoon!) tuo hyvinvointia.

Hyvinvoinnin lisääminen oli myös yksi kampanjan keskeisimmistä tavoitteista. Mahtavaa nähdä käytännössä, miten paljon positiivista me rohkeat ja taitavat kokeilijat, kokemusasiantuntijat ja ennen kaikkea ihmiset voimme tuoda toistemme elämään!

Olemme iloisia siitä, että ideat ovat jatkaneet elämäänsä kokeilujen jälkeen.

Hyvinvointia Luonnosta -kokeilun yhteydessä syntynyt Luontoyhteys- Facebookryhmä toimii ohjatun kokeilun jälkeenkin aktiivisena – jäsenet julkaisevat luontokuviaan, runojaan ja kokemuksiaan toistensa iloksi ja inspiraatioksi. Muutkin kokeilijat ovat innostuneet edistämään ja jatkojalostamaan ideoitaan yhä useamman hyödyksi. Järjestöt ovat ottaneet yhteyttä ja pyytäneet ideoita lähettäneiden yhteystietoja yhteistyön aloittamiseksi. Jes!

Facebookiin Erityisen vauvan odotus -ryhmä on perustettu muutamia vuosia sitten. Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka raskauden aikana saavat tietää, ettei vauvalla ole kaikki hyvin. Kokeilussa ryhmän perustaja ja kokemusasiantuntija järjesti ryhmässä kerran viikossa facebook-liven aiheen teemoista kolmasti viikon välein. Kokeiluun kuului myös yksi vertaistuellinen etätapaminen Zoomin kautta. Tavoitteena kokeilussa oli mahdollistaa vertaistuki erityistä vauvaa odottaville jo raskausaikana.

Voi Elämän Kevät! -Valokuvaamisesta voimaa arkeen -kokeilu koostui kahdesta osasta, jotka olivat Zoom-tapaamiset sekä Instagram-kuvagalleria. Kuvahaasteena oli ottaa valokuvia asioista, jotka ilahduttavat, naurattavat tai tuovat muuten hyvää mieltä. Kuvien aihe oli vapaa. Kokeiluun kuului myös kaksi Zoom-tapaamista, joissa käytiin läpi kuvahaastetta, esiteltiin otettuja kuvia ja keskusteltiin ajatuksista ja fiiliksistä, joita kuvista herää. Kokeilua varten perustettiin Instagram-tili “Voi elämän kevät!” , jota kokemusasiantuntijat päivittivät. Osallistujien kuvat lisättiin Instagram-tilille heidän luvallaan. Kuvagalleria jäi tuotoksena elämään kokeilun jälkeen.

Voi Elämän Kevät! -Valokuvaamisesta voimaa arkeen –kokeilu koostui kahdesta osasta, jotka olivat Zoom-tapaamiset sekä Instagram-kuvagalleria.

Kuvahaasteena oli ottaa valokuvia asioista, jotka ilahduttavat, naurattavat tai tuovat muuten hyvää mieltä. Kuvien aihe oli vapaa. Kokeiluun kuului myös kaksi Zoom-tapaamista, joissa käytiin läpi kuvahaastetta, esiteltiin otettuja kuvia ja keskusteltiin ajatuksista ja fiiliksistä, joita kuvista herää. Kokeilua varten perustettiin Instagram-tili “Voi elämän kevät!” https://www.instagram.com/ilonhetkia_kuvina/, jota kokemusasiantuntijat päivittivät. Osallistujien kuvat lisättiin Instagram-tilille heidän luvallaan. Kuvagalleria jäi tuotoksena elämään kokeilun jälkeen.

Joitakin palautekyselyn vapaamuotoisia kommentteja osallistujilta.

Kokeilut yhdessä tuottivat tuloksia

Kokeilun jälkeen järjestettiin kysely, johon vastasi 35 vastaajaa. Muutoksia hyvinvoinnissa tarkasteltiin voimavarojen, osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä vaikuttamismahdollisuuksien koettuna lisääntymisenä toimintaan osallistumisen myötä. 76 % kokeiluihin osallistuneista vastaajista koki toiminnan edistäneen heidän hyvinvointiaan sekä vahvistaneen voimavaroja.
84 % vastaajista koki toiminnan edistäneen yhteisöllisyyttä, kokemusta tärkeään ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta sekä erilaisten ihmisten kohtaamista.
94 % vastaajista koki tulleensa kuulluksi ja nähdyksi. Vastaajat myös kokivat tärkeäksi, että saavat jakaa omia kokemuksiaan sekä ilmaista itseään. Nämä lisäävät osallistujien kokemusta siitä, että voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.
85 % vastaajista koki oppineensa uutta ja pystyvänsä hyödyntämään oppimaansa myös tulevaisuudessa. 61 % vastaajista koki osallisuutensa vahvistuneen.

Voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääntyminen

76 % kokeiluihin ja muuhun kokelukulttuuria edistävään toimintaan osallistuneista koki toiminnan edistäneen heidän hyvinvointiaan sekä vahvistaneen voimavaroja.

Väittämät joilla muutosta todennetttiin (keskiarvot asteikolla 1-4)
Toimintaan osallistuminen on lisännyt hyvinvointiani 3,2
Toiminta on vahvistanut voimavarojani 3,2
Olen saanut keinoja huolehtia itsestäni 3,1

Osallisuusmittari sovellettuna

61 % osallistujista koki osallisuutensa vahvistuneen

%-osuuteen laskettu 4&5 vastaukset

Väittämät joilla muutosta todennetttiin (keskiarvot asteikolla 1-5)

Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 3,5
Saan myönteistä palautetta tekemisistäni. 4,0
Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 3,8
Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 3,9

Yhteisöllisyyden vahvistuminen

84 % toimintaan osallistuneista koki toiminnan edistäneen yhteisöllisyyttä, kokemusta tärkeään ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta sekä erilaisten ihmisten kohtaamista.

Väittämät joilla muutosta todennettiin (keskiarvot asteikolla 1-4):
Toiminta on vahvistanut erilaisten ihmisten keskinäistä ymmärrystä ka 3,3
Koen, että toiminta on lisännyt osallistujien yhdenvertaisuutta ka 3,3
Toiminta on vahvistanut yhteisöllisyyttä 3,2
Toiminnan kautta olen kohdannut erilaisia ihmisiä 3,2
Ryhmään osallistuminen voimaannutti minua 3,3

Vaikuttamismahdollisuuden lisääntyminen

94 % toimintaan osallistuneista koki tulleensa kuulluksi ja nähdyksi. He myös kokivat tärkeäksi, että saavat jakaa omia kokemuksiaan sekä ilmaista itseään. Nämä lisäävät osallistujien kokemusta siitä, että voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Väittämät joilla muutosta todennettiin (keskiarvot asteikolla 1-4):
-Tulin nähdyksi ja kuulluksi 3,5
-Sain jakaa kokemuksiani ja ilmaista itseäni 3,6

Uuden oppiminen ja sen hyödyntäminen
85 % toimintaan osallistuneista koki oppineensa uutta ja pystyvänsä hyödyntämään oppimaansa myös tulevaisuudessa
Väittämät joilla muutosta todennettiin (keskiarvot asteikolla 1-4):
Olen oppinut uusia tietoja/taitoja ka 3,0
Oppimistani tiedoista ja taidoista on minulle hyötyä tulevaisuudessa 3,0

Oli hienoa olla mukana mahdollistamassa yhteyksien ja ideoiden syntyä. Se toi omaankin arkeemme lisää merkityksen tuntua!

Heidi ja Emma

Kokeillaan yhdessä! -kampanjan fasilitaattorit

*****