Follow Us On

Kukunori fasilitoimaan Mielenturvaa -verkostoa

Mieli-hahmo katsoo kameraan ja teksti "eihän työpaikallasi jää mielenterveys turvaamatta"

Tiedote

Kukunori fasilitoimaan Mielenturvaa-verkostoa

 

Mielenturvaa -verkosto on merkittävien työelämän toimijoiden yhteisponnistus, jossa etsitään yhdessä ratkaisuja hyvän mielenterveyden edistämiseksi työyhteisöissä. Kukunori toimii verkoston fasilitaattorina luoden puitteet verkoston toiminnalle yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti.

Mielenturvaa-verkostossa etsitään uusia ratkaisua yhdessä muiden kanssa

Mielenterveyden vahvistamiseksi työelämä tarvitsee uudenlaisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja monitahoista kulttuurin muutosta. Verkostossa lähdemme luomaan uutta suhtautumista mielenterveyteen sekä etsimään parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa.

“Yksin pärjäämisen aika on ohi, sillä mielenterveyden edistäminen on kaikkien yhteinen asia. Tämän vuoksi Mielenturvaa-verkosto perustetaan. Haluamme varmistaa ettei mikään työpaikka jää yksin haasteiden kanssa vaan voimme tehdä muutosta yhdessä ennakoivasti!” Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio kertoo.

Kukunori verkoston fasilitaattoriksi

Mielenturvaa-verkosto tuo heti alusta lähtien erilaiset tahot toimimaan yhdessä luoden uudenlaisia mahdollisuuksia muutokseen. Verkoston perustajista löytyykin erilaisia työelämän keskeisiä toimijoita, jotka yhdessä tavoittavat suuren joukon työelämässä olevia.

Verkoston ydintyöryhmä Ellun Kanat, Vincit, Mieli ry ja Kukunori muodostavat monipuolisen osaamiskombon yhdessä perustajajäsenten Akavan, Baronan, Heltti:n, Hyvinvointiala HALI ry:n, Janssenin, Mehiläisen, SAK:n ja STTK:n kanssa.

“Halusimme verkoston ydintyöryhmään mukaan tahon, jolta löytyisi osaamista mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta monipuolisesti. Kukunorin tapa tehdä asioita eri tavalla sekä vahva osaaminen sosiaalisten innovaatioiden, kokeilukulttuurin ja muutosmuotoilun saralla kiinnitti huomiomme ja pyysimme Kukunorin porukkaa lähtemään verkoston rakentamiseen mukaan”, Mielenturvaa-verkoston sihteeri, Ellun Kanojen johtava asiantuntija Jaakko Mustakallio summaa.

“Lähdimme Mielenturvaa -verkoston rakentamiseen innolla mukaan heti kun saimme yhteydenoton Ellun Kanoilta. Elämme aikaa, jota emme voineet edes kuvitella viisi vuotta sitten, joten aika on kypsä uusille avauksille ja isollekin muutokselle”, Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio kertoo.

“Me myös näemme verkostossa paljon mahdollisuuksia, sillä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa antaa mahdollisuuden rakentaa aitoja vaikutuksia ja isoa muutosta. Toivon, että verkoston avulla pystymme kääntämään katseen yksilöistä yhteisöihin ja työpaikkojen toimintakulttuuriin, sillä ne luovat raamit mielenterveydelle”, Raivio jatkaa.

Mielenturvaa-verkostossa rakennetaan vertaisyhteisöä, jossa toimitaan kunkin jäsenen ja organisaation toiveista, tarpeista ja taidoista käsin. Yhdessä voimme nostaa esiin teemoja, kysymyksiä ja ratkaisuja, jotka osaltaan hyödyttävät suomalaista työelämää kokonaisuutena.

Haluatko mukaan Mielenturvaa -verkostoon? Lue lisää ja liity mukaan mielenturvaa.fi

Vastaamme mielellämme myös lisäkysymyksiin. Halutessasi voit laittaa viestiä suoraan verkoston fasilitaattori Soilikki Viljasella mielenturvaa@kukunori.fi tai soita 0400 610709.