Follow Us On

Kukunori mukana uudessa rahoitusohjelmassa

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön uuden rahoitusohjelman osallistujat ryhmäkuvassa

Tiedote

Kukunori mukana uudessa rahoitusohjelmassa

 

Kukunori on valittu mukaan uuteen rahoitusohjelmaan, jossa rakennetaan yhdessä muiden kanssa parempaa arkea lapsille, nuorille ja vanhuksille. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön uuden rahoitusohjelman tavoitteena on rakentaa ekosysteemi, jossa eri toimijat tuovat osaamisensa yhteiselle alustalle kaikkia koskettavien haasteiden ratkaisemiseksi.

Rahoitusmalli tuo yhteistyön ja jatkuvuuden keskiöön

Uudenlainen tapa rahoittaa toimintaa tuo keskiöön useiden toimijoiden yhteistyön sekä toimivien ideoiden juurruttamisen entistä vaikuttavammaksi toiminnaksi. Se myös tiivistää toimijoiden ja rahoittajan suhdetta ja mukaan valituille organisaatioille on tarjolla muun muassa sparrausta, tukea ja verkostoja.

“Hankerahoitukset ovat mahtava tapa päästä kehittämään ja kokeilemaan uutta. Turhan monet hyväksi todetut ja vaikuttavat toimintamuodot joutuvat kuitenkin väistymään uusien projektien tieltä, koska rahoituksessa on haasteita hankkeen jälkeen. Juurruttamisen ja skalaamisen ideat jäävät kuitenkin alkuideoiden varjoon. Myös keskustelu, aito dialogi rahoittajan kanssa on edellytys kestävälle muutokselle ja yhteistyölle. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Ulla Nordin johdolla on tässä suunnannäyttäjä! Asioita voi tehdä myös uusilla tavoilla ja siten saada isompia kokonaisuuksia aikaan. Kiitollinen ja ylpeä olo, että saadaan olla näin kovan porukan osana”, valintaa kommentoi Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio.

Yhteistyö mukana olevien tahojen kanssa käynnistyi elokuussa ja suunnittelutyö jatkuu läpi syksyn. Varsinainen rahoitus myönnetään suunnittelun lopputuloksen pohjalta ohjelmassa mukana oleville toimijoille joulukuussa 2022. Säätiö on varannut kokonaisuudelle yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025.

Lue lisää: https://pss-saatio.fi/2022/09/08/uusi-rahoitusohjelma/