Follow Us On

Kukunori valittu Pohjoismaiden Next in Mind -ideakiihdyttämön ohjelmaan

Tiedote

Kukunori valittu Pohjoismaiden Next in Mind -ideakiihdyttämön ohjelmaan

 

Kukunori on valittu Next in Mind -ideakiihdyttämöön, joka tukee ja rahoittaa nuorten mielenterveyttä edistäviä innovaatioita Pohjoismaissa. Mukana on kaikkiaan 20 nuorten mielenterveystyötä edistävää organisaatiota Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Norjasta. Suomesta Kukunorin lisäksi ohjelmaan valittiin kotimaassakin palkittu nuorten Sekasin chat, MARKED with Purpose sekä We Encourage.

Next in Mind -ohjelman rahoitus ja yhteistyö avaavat uusia mahdollisuuksia Kukunorin edistämän mielenterveystyön innovaation GFP-mallin (Guided Functional Peer Support) skaalaamiseen Pohjoismaissa.  Vahvuuslähtöisessä mallissa tuetaan yksilön taitoja ja arjen voimavaroja ohjatun vertaistoiminnan kautta, ja sitä hyödynnetään kymmenillä kulttuuripajoilla Suomessa sekä uusimpana Keniassa.

Ohjelma tarjoaa tukea mm. toimintamallin kehittämiseen, verkostoitumiseen, vaikuttavuustyöhön ja vaikutusten arviointiin. Tukholman kick off-tapahtumaan kesäkuussa osallistunut Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio on innoissaan yhteistyöstä ohjelman muiden innovaattoreiden kanssa:

“Olen tosi ylpeä siitä, että Kukunorin tekemä mielenterveystyö Suomessa on nähty niin vaikuttavana, että meidät on valittu tähän mukaan yhteiskunnallisten yrittäjien rinnalla ja tekemäämme työtä halutaan edistää pohjoismaisella tasolla. Next in Mindissa hienoa on sellaisen toimintakulttuurin luominen, jossa kaikki osallistujat aidosti tukevat toisiaan ja jakavat osaamistaan saman tavoitteen eteen.”

Erityisesti Markus kiittelee ohjelman fokusta kehittää uusia ratkaisuja nimenomaan nuorten aikuisten mielenterveyden edistämiseen:

“Nuoret aikuiset ovat Kukunorin työn keskiössä monin tavoin ja arvostan, että myös Next in Mind on valinnut nuoret aikuiset kohderyhmäkseen. Usein mielenterveystyössä väliinputoajaksi jäävät juuri 18–29 vuotiaat. He eivät ole lastensuojelun piirissä, eivätkä välttämättä opiskelu- tai työelämässä. Se on se kriittinen kulminaatiopiste, missä asiat menevät joko hyvään tai huonoon suuntaan.”

Lue lisää nuorten aikusten mielenterveyden innovaatioita tukevasta ohjelmasta: Next in Mind/Selected Mental Health Innovators

Lisätietoja:
Markus Raivio
markus.raivio@kukunori.fi
p. 045 632 1973

Kuva: Stina Svanberg