Follow Us On

Kukunorin STEA-avustetuille hankkeille jatkoa 2024

Tiedote

Kukunorin STEA-avustetuille hankkeille jatkoa 2024

 

Kukunori on saanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta myönteiset avustusehdotukset keskeisiin hankkeisiinsa vuodelle 2024. Suomen sote-järjestöjen merkittävin rahoittaja on tukenut toimintaamme jo vuosien ajan, mikä on mahdollistanut niin pitkäjänteisen työn sidosryhmiemme kanssa kuin uusien toimintamuotojen luomisen. Lämmin kiitos STEA:lle luottamuksesta ja tuesta sekä myös jäsenjärjestöillemme osoitetuista avustuksista!

STEA-rahoituksella jatkamme inhimillistä ja yhdenvertaista hyvinvointia edistävää toimintaa seuraavissa avainhankkeissa vuonna 2024:

Kävelyfutis

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin matalan kynnyksen liikunnan kautta mm. mielenterveys- ja päihdetoipujille, liikuntarajoitteisille ja ikääntyneille. Avustamme sosiaali- ja terveysalan toimijoita kävelyfutistoiminnan aloittamisessa ja liittämisessä osaksi organisaation toimintaa eri puolilla Suomea. Kävelyfutistoimintaan osallistuu vuosittain 30–40 järjestöä ja satoja lajiharrastajia.

Roso-tuotanto

Roso-hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten voimavaroja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia luovan, yhteisöllisen toiminnan kautta. Hanketiimi järjestää verkossa ja eri somekanavilla työpajoja, tapahtumia, kilpailuja ja sparrausta eri taiteenalojen asiantuntijoiden ja vertaisohjaajien ohjauksessa. 

Kulttuuripaja NET

Hankkeen tarkoituksena on luoda mukaan tuleville naisille syrjivistä sosiaalista normeista ja stereotypioista vapaa, turvallisempi tila, jossa keskitytään omien tietojen ja taitojen vahvistamiseen hyvässä porukassa. NET on osa kulttuuripajaverkostoa, jonka toiminta perustuu ohjatun toiminnallisen vertaistuen ideaan (GFP, eli Guided Functional Peer support). Kukunorin hanketiimi järjestää säännöllistä toimintaa viikoittain Helsingissä.

Huudikoutsit

Huudikoutsit ovat Irti Huumeista ry:n ja Kukunorin yhteistoimintaa Helsingissä. Huudikoutsit ovat hankkeen kouluttamia vertaisia, jotka omaavat kokemusta päihteistä tai rikollisesta elämäntavasta irtautumisesta. Huudikoutsit tekevät jalkautuvaa työtä pääkaupunkiseudulla kohdaten ihmisiä, tarjoten evästä sekä ohjaten tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Kukunorin muut yhteistyöt ja uudet tuulet 2024

STEA:n tukemien hankkeiden lisäksi työmme jatkuu vuoden 2024 aikana muissa projekteissa ja verkostoyhteistyössä eri organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. Näitä ovat mm. suomalaisen työelämän Mielenturvaa-verkosto ja sen toiminnan koordinoiminen, työskentely nuorten parissa osana PSS-säätiön Hyvän arjen rakentajat -ohjelmaa sekä erilaiset kumppanitapahtumat, kuten huhtikuussa järjestettävä Waves sekä elokuinen OAF-festivaali, joissa olemme entistä vahvemmin mukana!

Vuosi 2024 tuo tullessaan myös uusia suuntaviivoja Kukunorin toimintaan 2024–2027 strategian myötä. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja olla osana positiivista muutosta ja kehittää hyvinvointia yli yhteiskunnallisten rakenteiden ja instituutioiden rajojen. Tulemme panostamaan vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön, kuten GFP-kulttuuripajojen skaalamiseen maailmalla. Työmme Keniassa osana Making Making More Health-ohjelmaa jatkuu ja laajenee uusien kulttuuripajojen myötä

Julkaisemme Kukunorin uuden strategian 2024–27 tammikuun aikana – ole mukana muutoksessa!