Follow Us On

Arvot

POKKA

Uskallamme kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Uskallamme tuoda rohkeasti esille kulttuuriin kätkettyjä ilmiöitä ja sopimuksia. Emme syyttele yksilöitä, vaan tuomme esiin kollektiivisen kulttuurin ristiriitaiset ja syrjivät toimintatavat.

AVOIMUUS

Kaikki näkyy, kaikki kuuluu. Toimintamme on kaikissa muodoissaan läpinäkyvää ja kestävää hyvinvointia edistävää. Jaamme tietoa ja kokemuksia muille.

LUOVUUS

Teemme eri asioita kuin muut. Jos päädymme tekemään samoja asioita, pohdimme kuinka niitä voisi tehdä eri tavalla. Luomme uutta, etsimme uutta.

Visio: maailma, jossa ihmisyys on hyvinvoinnin keskiössä

Me Kukunorissa uskomme, että vaikka teknologia, organisatoriset rakenteet, mallit ja menetelmät voivat olla voimakkaita välineitä, ne eivät saa koskaan peittää tai korvata inhimillisyyttä. Jokainen innovaatio, hanke, malli tai rakennettu organisaatio tulee nähdä mahdollisuutena yhdistää ihmisiä luomaan hyvinvointia.

Haluamme olla mukana rakentamassa maailmaa, jossa rakenteet palvelevat ihmiskuntaa, ja missä jokainen yksilö voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja kuulluksi. 

Missio: liitämme ihmisiä ja yhteisöjä yhteen luomaan uutta hyvinvoinnin kulttuuria

Ymmärrämme yhteisöllisyyden voiman. Osallisuus ei ainoastaan rakenna vahvempaa yhteisöä, vaan myös tekee meistä vastuullisia toimijoita, jotka kunnioittavat ja vaalivat inhimillisyyttä. 

Uudet ratkaisut luodaan yhdessä muiden kanssa. Rakennamme hyvinvointia edistäviä verkostoja kansainvälisesti sekä alueellisesti, jotka perustuvat aitoon ja turvalliseen vuorovaikutukseen. Kehitämme, kokeilemme, juurrutamme, arvioimme ja skaalaamme toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka luovat vaikutuksia sekä mahdollisuuksia nähdä ja kokea.