Follow Us On

Arvot

POKKA

Pokalla tarkoitamme rohkeutta tuoda esille toimintakulttuurissa olevia osittain näkymättömiä ilmiöitä ja teemme niitä näkyväksi viestinnän, muutosmuotoilun sekä kulttuurin keinoin.

AVOIMUUS

Kaikki näkyy, kaikki kuuluu. Toimintamme on läpinäkyvää ja edistää kestävää hyvinvointia.

LUOVUUS

Teemme eri asioita kuin muut tai teemme samoja asioita eri tavalla. Kysymme itseltämme ja kumppaneiltamme, mikä on erilaista, mikä on uutta.

Magenda teksti valkoisella pohjalla: Vuonna 2030 kulttuuri on kaikkien ihmisten hyvinvoinnin kasvualusta

Visio

Vuonna 2030 haluamme nähdä maailman, jossa kaikki ihmiset voivat hyvin yhdessä luodun toimintakulttuurin avulla. Maailman, jossa kaikkien ääni kuuluu ja jossa kaikki ovat näkyviä. 

Päästäksemme tavoitteeseemme työskentelemme päivittäin kehittääksemme uusia ratkaisuja haasteisiin yhdessä muiden kanssa. Tuomme näkymätöntä näkyväksi tunnistamalla sekä sanoittamalla niitä ilmiöitä ja rakenteita, jotka estävät meidän kaikkien hyvinvoinnin toteutumisen ja tartumme näihin haasteisiin yhteisöllisen tekemisen kautta kokeilukulttuurin, kulttuuritoiminnan ja muutosmuotoilun keinoin. 

Missio: Liitämme ihmisiä yhteen luomaan uutta hyvinvoinnin kulttuuria

Uudet ratkaisut luodaan yhdessä muiden kanssa. Teemme rajat ylittävää yhteistyötä tuoden eri alojen toimijat, kokemusasiantuntijat ja ruohonjuuritason kehittämään yhdessä. Meillä on pokkaa kuulla kaikkia!

Uudistamme järjestökenttää olemalla itse rohkea esimerkki uudella tavalla tekemisestä. Onnistumisten lisäksi kerromme myös epäonnistumisistamme, sillä voimme kaikki oppia niistä jotakin. Viestimme myös yhdessä onnistumisista ja kannustamme kaikkia tulemaan mukaan ja kokeilemaan uutta.

Magenda teksti valkoisella pohjalla: Liitämme ihmisiä yhteen luomaan uutta hyvinvoinnin kulttuuria