Follow Us On

Kulttuuripajamalli vankiloissa

Kulttuuripajamallin vieminen vankiloihin on pyrkinyt tukemaan ja vahvistamaan vankien ja rikostaustaisten voimavaroja ja hyvinvointia vertaisohjatun toiminnan kautta. Kouluttamalla vangeista ja rikostaustaisista vertaisohjaajia ohjaamaan toimintaa, joka on henkilölle itselleen mielekästä ja perustuu hänen omiin vahvuuksiinsa.

Hankkeen aikana on myös tehty työtä vähentääksemme vankeihin ja rikostaustaisiin henkilöihin kohdistuvia negatiivisia asenteita, stigmaa ja eriarvoisuutta toiminnan, viestinnän ja kulttuurin kautta. 

Mä olen luottotiedoton nelikymppinen ja käynyt kouluja viimeksi 2000-luvun alussa. Musiikki on kuitenkin kulkenut aina mun elämässä mukana, ja nyt pääsen vihdoin tekemään hyvää kyvyilläni.

Vertaisohjaaja