Follow Us On

Kulttuuripajamalli vankiloissa

Kulttuurikongin toiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa vankien ja rikostaustaisten voimavaroja ja hyvinvointia vertaisohjatun toiminnan kautta. Koulutamme vangeista ja rikostaustaisista vertaisohjaajia ohjaamaan toimintaa, joka on henkilölle itselleen mielekästä ja perustuu hänen omiin vahvuuksiin

Vähennämme myös vankeihin ja rikostaustaisiin henkilöihin kohdistuvia negatiivisia asenteita, stigmaa ja eriarvoisuutta toiminnan, viestinnän ja kulttuurin kautta. 

Tukea ammatilliseen kehittymiseen

Haluamme tukea rikosseuraamus- ja sosiaalialalla työskentelevien ammatillista kehittymistä luovien menetelmien käytössä sekä vertaisohjaajien kouluttamisessa. Tarjoamme tukea vertaisohjaajakoulutuksien järjestämiseen rikostaustaisten ja vankien keskuudessa tai tulemme paikan päälle vankilaan tai järjestöön kouluttamaan vertaisohjaajia ja tukemaan toiminnan käynnistämistä.

Mä olen luottotiedoton nelikymppinen ja käynyt kouluja viimeksi 2000-luvun alussa. Musiikki on kuitenkin kulkenut aina mun elämässä mukana, ja nyt pääsen vihdoin tekemään hyvää kyvyilläni.

Vertaisohjaaja