Follow Us On

Kulttuurikongin keltanokat ja uudet tuulet osa 2

Blogi

Kulttuurikongin keltanokat ja uudet tuulet osa 2

20.11.20 
Blogi

 

Nimeni on Cecilia. Opiskelen kolmatta vuotta Laurean ammattikorkeakoulussa, sosionomiksi. Opintoni ovat viimeisen vuoden aikana painottuneet rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden kuntoutukseen tähtäävissä toiminnoissa; keväällä Keijo-hankkeessa, kesällä Irti rikoksista ry:ssä ja nyt syksyllä Kukunorin Kulttuurikongi-hankkeessa.

Opintojeni myötä olen saanut kuulla monia onnistumistarinoita, joissa ihmiset ovat irrottautuneet vuosia kestäneistä rikos- ja päihdekierteistä. Tämä on luonut uskoa ihmisen kykyyn selviytyä mitä haastavimmista elämäntilanteista, toipua vaikeistakin koettelemuksista ja traumoista sekä kykyyn muuttaa elämän suuntaa ja rakentaa itselleen askel kerrallaan uusi elämä, silloin kun tarvittava tuki on saatavilla. Arvomaailmani pohjalta uskon tämän muutoksen tukemiseen sekä myös sen kannattavuuteen yhteiskunnallisella tasolla. Meillä jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoa liputtavan yhteiskunnan tulee pyrkiä sen toteutumiseen jokaisen henkilön kohdalla. Kuntoutuksen tukeminen ja osallisuuden lisääminen on myös kannattavaa. Se säästää yhteiskunnan resursseja, lisää yleistä turvallisuutta ja hyvinvointia sekä tuo lisäarvoa yhteisöihimme. Moni vaikeassa elämäntilanteessa tukea saanut haluaa jakaa saamaansa hyvää eteenpäin, mm. Vertaistuen myötä.

Työharjoitteluni Kulttuurikongi-hankkeessa on ollut luonnollinen jatkumo aikaisemmille opinnoilleni. Olen kokenut, miten Kukunorin arvot – pokka, avoimuus ja luovuus – toteutuvat sekä hankkeen toiminnassa että työyhteisössä. Valittu toimintaympäristö on haastavimmasta päästä ja kulttuuripajamalli on edistyksellinen painottaessaan vankien omaa tahtoa sekä toimijuutta. Avoimuus korostuu toiminnassa ja viestinnässä sekä työyhteisön ilmapiirissä, jossa painotetaan hierarkioiden sijaan yhdessä tekemistä. Toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja rajoitteet ovat vaatineet luovuutta ja joustavuutta toiminnan suunnittelussa. Oman yllätyksellisen lisänsä toiminnan toteuttamiselle on tuonut myös yhteiskunnan poikkeustilanteen eristäytymisvaatimukset.

Haasteista huolimatta, koen Kulttuurikongin toiminnan merkitykselliseksi ja kannattavaksi, ja olen kiitollinen saadessani olla toiminnassa mukana.

Cecilia

Kulttuurikongin työharjoittelija