Follow Us On

Mikä kulttuuripajamalli?

Kulttuuripajoissa tuetaan ja vahvistetaan mukana olevien taitoja ja voimavaroja ohjatun vertaistoiminnan kautta. Pajojen toiminta perustuu osallistujien omille ideoilla ja ajatuksille ja jokainen mukana olija on aktiivinen toimija, joka voi vaikuttaa. Kulttuuripajassa tehdään sitä, mikä tuntuu mielekkäältä ja tärkeältä. 

Pajojen sisällöt ovat usein luovaa toimintaa, mutta mallia voidaan soveltaa erilaisiin ympäristöihin ja toimintoihin.

Ohjattu toiminnallinen vertaistuki

Mallin keskiössä on ohjatun toiminnallisen vertaistuen malli, jossa koulutetut vertaisohjaajat vetävät pajoja saaden apua kulttuuripajojen työntekijöiltä.  Vaikka vertaisohjaajat suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa ovat kaikki kävijät vaikuttamassa toiminnan sisältöön ja yhteisön rakentumiseen.

Ohjattu = työntekijät vertaisohjaajien tukena
Toiminnallinen = ryhmissä keskitytään mielekkääseen tekemiseen
Vertaistuki = vertaisohjaajat ohjaavat pajojen toimintaa; kulttuuripajamallissa vertaisuus nähdään enemmän vahvuuskeskeisenä toimintana kuin sairauskeskeisenä dialogina. Vertaisohjaajat ohjaavat kulttuuripajoille erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden sisältö määrittyy heidän vahvuuksistaan sekä mielenkiinnon kohteistaan.

Kulttuuripajoja yli 10 vuotta

Kulttuuripajamalli kehitettiin yli 11-vuotta sitten ELVIS-kehittämishankkeessa, jossa vahvistettiin nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Vuosien varrella kulttuuripaja -toiminta on laajentunut ja kehittynyt, mutta tekemisen meininki ja mielekäs toiminta ovat aina säilyneet mallin keskiössä.

Kulttuuripajat Kukunorissa

Kulttuuripajamallia sovelletaan monissa Kukunorin toiminnoissa ja olemme olleet viemässä mallia uusiin erilaisiin toimintaympäristöihin. Roso-tuotannon nuorille suunnattu verkossa toimiva kulttuuripaja on ensimmäinen laatuaan. Kulttuurikongin toiminta vei kulttuuripajan vankiloihin ja Propellipäät kokeili mallia kouluympäristössä.