Follow Us On

Mikä kulttuuripaja?

Kulttuuripajoissa tuetaan ja vahvistetaan mukana olevien taitoja ja voimavaroja ohjatun vertaistoiminnan kautta. Pajojen toiminta perustuu osallistujien omille ideoilla ja ajatuksille ja jokainen mukana olija on aktiivinen toimija, joka voi vaikuttaa. Kulttuuripajassa tehdään sitä, mikä tuntuu mielekkäältä ja tärkeältä.

Pajojen sisällöt ovat usein luovaa toimintaa, mutta mallia voidaan soveltaa erilaisiin ympäristöihin ja toimintoihin.

Kulttuuripajatoimintaa järjestävät mm. Kukunorin seuraavat jäsenjärjestöt:

Tukiranka ry, Kulttuuripaja Lumo

Pohjois-Karjalan mielenterveyden Tuki ry, Kulttuuripaja Kuohu

Niemikotisäätiö, Kulttuuripaja ELVIS

Suvimäen Klubitalo, Kulttuuripaja Trombi

Turvalinkki ry, Kulttuuripaja Luode

Lilinkotisäätiö, Kulttuuripaja K-35

Heikintalo ry, Kulttuuripaja Saimaa

Kakspy ry, Kulttuuripaja Kulta

Kakspy ry, Kulttuuripaja Kotham City

Kukunori ry, Roso-tuotanto

Kukunori ry, Kulttuuripaja NET

 

 

Ohjattu toiminnallinen vertaistuki

Mallin keskiössä on ohjatun toiminnallisen vertaistuen malli, jossa koulutetut vertaisohjaajat vetävät pajoja saaden apua kulttuuripajojen työntekijöiltä.  Vaikka vertaisohjaajat suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa ovat kaikki kävijät vaikuttamassa toiminnan sisältöön ja yhteisön rakentumiseen.

Ohjattu = työntekijät vertaisohjaajien tukena
Toiminnallinen = ryhmissä keskitytään mielekkääseen tekemiseen
Vertaistuki = vertaisohjaajat ohjaavat pajojen toimintaa; kulttuuripajamallissa vertaisuus nähdään enemmän vahvuuskeskeisenä toimintana kuin sairauskeskeisenä dialogina. Vertaisohjaajat ohjaavat kulttuuripajoille erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden sisältö määrittyy heidän vahvuuksistaan sekä mielenkiinnon kohteistaan.

Kulttuuripajoja yli 10 vuotta

GFP-malli kehitettiin 2009 ELVIS-kehittämishankkeessa, jossa vahvistettiin nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Vuosien varrella kulttuuripaja -toiminta on laajentunut ja kehittynyt, mutta tekemisen meininki ja mielekäs toiminta ovat aina säilyneet mallin keskiössä. Kukunori pokkasi 2019 GFP:stä Gamian Europen myöntämän kansainvälisen Pedro Montellano Good Practice Award-palkinnon. Palkinnon vastaanotti Romaniassa Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio.

 

Kulttuuripajat Kukunorissa

GFP-mallia sovelletaan monissa Kukunorin toiminnoissa ja olemme olleet viemässä mallia uusiin erilaisiin toimintaympäristöihin. Roso-tuotannon nuorille suunnattu verkossa toimiva kulttuuripaja on ensimmäinen laatuaan. Kulttuurikongin toiminta vei kulttuuripajan vankiloihin ja Propellipäät kokeili mallia kouluympäristössä.

Vuonna 2023 Kukunori aloitti Suomen ensimmäisen naiserityiseen toimintaan keskittyvän NET-kulttuuripajan. Toinen uusista kulttuuripajoista toimii Vantaan Havukoskella. Kulttuuripaja Havis on osa Hyvän arjen rakentajat -ohjelmaa, jossa Kukunori toimii nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kukunori on myös mukana kansainvälisessä Making More Health -ohjelmassa, jonka tuella kenialaiset järjestöt käynnistävät maan ensimmäiset kulttuuripajat vuoden 2024 aikana. Lue lisää.