Follow Us On

Pokka -kyselypaketit

Työhyvinvointi

Miten työyhteisönne voi? Mitä kuormitustekijöitä töihin liittyy? Millainen fiilis työpaikallanne on?

Työhyvinvointia mittaavilla kyselypohjilla voit arvioida työyhteisönne hyvinvoinnin tilaa muutaman kysymyksen fiilismittauksesta laajaan työhyvinvointikyselyyn asti. Voit myös halutessasi keskittyä tarkastelemaan työyhteisön kuormitustekijöitä ja löytämään oikeat kehittämiskohteet.

Kohderyhmäpalaute ja toiminnan arviointi

Mitä mieltä kohderyhmäsi on toiminnastasi? Mitä vaikutuksia toiminnallasi on? Mikä fiilis jäi käynnistä?

Kohderyhmäpalautteen avulla voit arvioida ja kehittää toimintaasi palautteen pohjalta. Valmiit kyselypohjat soveltuvat niin nopean palautteen keräämiseen ovella tai syvällisempään analyysiin toimintasi vaikutuksista.

Yhteistyökumppanipalaute

Miten yhteistyökumppanisi näkevät toimintasi? Miten yhteistyönne sujuu?

Yhteistyökumppanipalautteen avulla voit arvioida yhteistyönne sujuvuutta ja toimintasi näyttäytymistä nykyisille kumppaneillesi. Voit kerätä myös ajatuksia yhteistyön kehittämisestä ja toiminnan tunnettuudesta yhteistyökumppanin organisaatiossa.

Muut työkalut

Pokan muut työkalut osion avulla voit hoitaa monet organisaation tarpeelliset datan keruutilanteet turvallisesti ja luotettavasti Pokan sisällä.

Täysin muunneltavan kyselypohjan avulla voit luoda järjestelmään omat kyselypohjasi organisaatiosi käyttöön. Tapahtumailmoittautumiset ja kokousten äänestykset hoituvat myös kätevästi Pokan työkaluilla.

STEA-rahoitteisille järjestöille Pokka tarjoaa mahdollisuuden koota jäsenyhdistyksien tuloksellisuustiedot helposti yhteen STEA-raportointia varten.

Pokka logo

Ota yhteyttä

Haluatko tutustua tarkemmin Pokan valmiisiin kyselypohjiin ja työkaluihin?

Tulemme esittelemään Pokkaa mieluusti tarkemmin läsnä tai etänä!