Follow Us On

Leikki luo hyvää – työyhteisöt mukaan Leikkipäivä-viikkoon 17−22.4.!

Tiedotteet

Leikki luo hyvää – työyhteisöt mukaan Leikkipäivä-viikkoon 17−22.4.!

“Emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme – vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen.” 

Herbert Spencer

 

Valtakunnallista Leikkipäivä-viikkoa vietetään jälleen 17.–22.4.23. Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoiman Leikkipäivä-ohjelman ydinviesti on “leikki tekee hyvää, kaikille”. Me Kukunorilla olemme vahvasti leikissä mukana, ja haluamme kutsua muitakin työyhteisöjä mukaan astetta hauskempaan – ja luovempaan – työarkeen!

Vuosittaisen Leikkipäivä-viikon tarkoitus on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä, mutta myös yrityksiä, järjestöjä, seuroja, kuntia ja muita toimijoita viettämään kiireetöntä yhteistä aikaa ja heittäytymään leikin vietäväksi. 

“Leikki on lapsen oikeus, mutta tekee hyvää meille kaikille. Leikki ja leikkiminen ovat väljiä käsitteitä, joiden sisään mahtuu monenlaista leikkiä, kuten mielikuvitusleikkejä, lauta-ja konsolipelejä, liikuntaleikkejä. Monet aikuisten jutut ja harrastukset sisältävät leikkiä, vaikka niistä puhutaan eri termeillä”,  kertoo Mannerheimin lastensuojeluliiton Leikkipäivä-koordinaattori Karolina Lamroth.

Leikkipäivä-viikko huipentuu lauantaihin 22.4., jolloin erilaiset organisaatiot järjestävät tapahtumia ympäri maata. Oman tempauksen voi pistää pystyyn viikon aikana milloin vain esimerkiksi harrastus- tai työpaikalla. Se voi olla mitä tahansa vartin tuokiosta päivän tapahtumaan. 

Tänä vuonna Leikkipäivän teema on leikki yhteisenä kielenä. Yhteisen leikin vietäväksi kutsutaan kaikenikäiset, erikieliset ja erityistarpeiset leikkijät.

“Tausta-ajatuksena on se, kuinka voimme viettää mukavaa aikaa yhdessä, vaikka yhteistä kieltä ei ole tai jos osallistujilla on kielellisiä erityishaasteita”, Lamroth sanoo.

Leikkipäivässä onkin vain yksi sääntö: osallistumisen tulee olla maksutonta ja osallistua saa ja voi kuka tahansa.

Vähemmän suorittamista, lisää leikkiä

Leikki tuottaa tutkitusti hyvää monin eri tavoin. Myös työelämässä on viime vuosina havahduttu siihen, että luovuus ja leikki kulkevat käsi kädessä, ja ovat niin henkilöstön hyvinvoinnin ja hyvän työilmapiirin kuin työn tuottavuuden takana. 

“Leikkisyyttä ja luovuutta voi lisätä työpäiviin helposti ja luonnollisesti eikä sen tarvitse olla muusta toiminnasta erillistä. Käytimme esimerkiksi johtoryhmän suunnittelupäivässä apuna legoja. Aluksi ajatus legoilla rakentelemisesta tuntui hieman hassulta, mutta kun yhteiseen rakentamiseen hyppäsi ennakkoluulottomasti mukaan, syntyi tekemisen lomassa hyvää ja tärkeää keskustelua, joka olisi muutoin saattanut jäädä käymättä”, kertoo Kukunorin viestintä- ja tuotepäällikkö Anita Patanen.

Myös Lamroth näkee paljon hyötyjä leikillisen toiminnan lisäämiseen työpaikoilla. “Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle, mutta aikuiset hyötyvät leikistä myös! Leikin avulla voi opetella uusia asioita, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittää ongelmanratkaisukykyä. Mikä parasta, leikki tekee hyvää mielelle!”

Vaikka luovan toiminnan edut tunnetaan, tehokkuus ajaa silti usein sen yli. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan luovuutta ruokkivat käytännöt ovat ristiriidassa nyky-yhteiskunnan tehokkuusajattelun kanssa. Ajatellaan, että pitää olla koko ajan tuottavia ja tehdä joka hetki jotain hyödyllistä. Tämä näkyy konkreettisesti työpaikoilla lisääntyvänä työuupumisena, sairaspoissaoloina ja mielenterveyden haasteina. 

“Leikki on puolestaan asia, jota ei voi suorittaa. Leikki on mielentila, sellaista arjen anarkiaa”, Lamroth muistuttaa.

Yhdessä heittäytymisellä ja hulluttelemisella on Lamrothin mukaan voima rakentaa me-henkeä:

“Ajattelen, että leikillä on tärkeä tehtävä myös työyhteisöjen liimana ja työhyvinvoinnin lisääjänä. Yhteinen, jaettu ilo auttaa jaksamaan töissä myös vaikeampia .”

Kukunori mukana leikkitalkoissa

Kukunori on mukana valtakunnallisessa Leikkipäivä-verkostossa, jossa jo yli 50 toimijaa vie eteenpäin leikin ilosanomaa ja aktivoi kaikenikäisiä ihmisiä mukaan yhteiseen leikkiviikkoon. Haluamme kannustaa erityisesti työyhteisöjä leikin ja luovan toiminnan tuomiseksi luontevaksi osaksi työpaikkojen arkea ja hyvinvointia.

Kokosimme blogiin ideoita astetta leikkisämpään – ja luovempaan – työviikkoon. Lue lisää ja poimi vinkit!

 

Lisätietoa Leikkipäivästä:

Karolina Lamroth, Leikkipäivä-ohjelman koordinaattori (MLL)
karolina.lamroth@mll.fi
p. 050 4635 615
leikkipäivä.fi
#leikkipäivä


Muut lähteet: 

Aivotutkija Minna Huotilainen, haastattelu:
https://duunitori.fi/tyoelama/luovuus-kuuluu-jokaiselle

Leikintutkija Katriina Heljakka, haastattelu:
https://yle.fi/a/74-20003940