Follow Us On

Mielenturvaa – suomalaisen työelämän suurin vertaistukiverkosto?

Mielenturvaa - suomalaisen työelämän suurin vertaistukiverkosto

Blogi

Mielenturvaa – suomalaisen työelämän suurin vertaistukiverkosto?

 

Vertaistuen voimaa on todistettu mielenterveystyössä jo kymmeniä vuosia, mutta se on yhä organisaatioiden välillä alikäytetty resurssi. Samalla mielenterveyden haasteet ovat yksi työelämän suurimmista sairauspoissaolojen aiheuttajista, joita ei pystytä ratkaisemaan nykyisten palvelurakenteidemme avulla. 

Työelämän mielen hyvinvoinnin lisäämiseen keskittyvä Mielenturvaa-verkosto on yli 60 suomalaisen työelämän toimijan yhteinen ponnistus. Haastetta on lähdetty ratkaisemaan rakentamalla uudenlaista yhteistyömallia ja vertaistukiverkostoa, jossa ihmisillä on mahdollisuus tukea toisiaan monin eri tavoin työelämän arjessa. 

Verkosto valjastaa vertaistuen voiman ja tiedon jakamisen organisaatioiden välillä suomalaisen työelämän mielenterveyshaasteen ratkaisemiseen. Mitä etuja uusi “vertaisverkosto” voi tarjota työpaikoille?

Vertaistuen avulla tietoa, toivoa ja tukea

Organisaation on tärkeää saada tietoa siitä, miten mielen hyvinvointia voi omalla työpaikallaan lisätä ja mitä hyviä käytäntöjä muilla on ennaltaehkäisyyn ja haastavien tilanteiden ratkaisuun. Toisten kokemukset mahdollisista haastavista tilanteista selviytymisestä tai siitä, että hyvinvointia on saatu lisättyä työpaikoilla, antavat toivoa kun työ paremman työkulttuurin eteen tuntuu raskaalta. 

Mielenturvaa-verkostossa vertaistuki rakentuu näille elementeille. Yhteisissä tapahtumissa jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä, joista verkostolaiset voivat valita omalle työpaikalleen sopivimmat jalkautettavaksi työyhteisöönsä. Konkreettista tukea tarjoavat mm. someryhmät ja vapaamuotoiset etäkahvit, jonne voi tulla keskustelemaan omalle työyhteisölle ajankohtaisista asioista ja etsiä ratkaisuja muiden vertaisten kanssa.

Verkostotyöskentelyn hyödyt organisaatioille:

1. Lisää resursseja 

Verkostotyöskentelyyn osallistuminen vie aikaa, mutta pitkällä aikavälillä lisää organisaation resursseja. Yksittäisen organisaation olisi vaikea saada yksinään kokoon samaa tietomäärää, joka verkoston organisaatioista löytyy yhdessä – ja vieläpä valmiiksi pureskeltuna ja testattuna. 

2. Uusia ideoita

Verkostojen kautta voi saada uusia ideoita omaan toimintaan ja työyhteisöön jalkautettavaksi. Uudet ajatukset syntyvät harvoin tyhjiössä, ja keskustelujen kautta syntyy uutta ymmärrystä asioista vietäväksi toimintaan.

3. Lisää hyvinvointia ja osallisuutta

Asioiden jakaminen muiden kanssa ja vertaistuelliset keskustelut vähentävät kokemusta yksin puurtamisesta ja voivat antaa uutta virtaa omaan työhön. Yhdessä tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa laajempiin kokonaisuuksiin lisäävät mukana olijoiden hyvinvointia. 

Kukunori toimii Mielenturvaa-verkoston fasilitaattorina sekä verkoston jäsenenä. 

Lähde mukaan!
Lisätietoja verkoston toiminnasta mielenturvaa.fi