Follow Us On

Minidokumentti avaa näkymän Itä-Helsingin Klubitalon digiloikkaan koronapandemian kynnyksellä

Piirros jossa henkilö pitää kädestä muita ihmisiä

Tiedotteet

Minidokumentti avaa näkymän Itä-Helsingin Klubitalon digiloikkaan koronapandemian kynnyksellä

 

Kukunorin Propellipäät-hanke julkaisee mielenterveysviikkojen avauksessa minidokumentin Itä-Helsingin Klubitalon digitaalisen eKlubitalon muovautumisesta. Kun koronapandemia sulki Klubitalon fyysiset ovet, piti yhdessä yössä siirtyä digitaaliseen maailmaan varmistaen, ettei kukaan jäisi yksin.

Propellipäiden minidokumentti kuvaa eKlubitaloidean nopeaa käyttöönottoa tilanteessa, jossa yhdessä yössä loikattiin toteuttamaan toipumista tukevaa toimintaa etäyhteyksien avulla. Siinä kuullaan niin Klubitalon työntekijöiden, kuntoutujajäsenten kuin Propellipäidenkin näkemyksiä yllättävästä tilanteesta ja siitä selviämisestä.

STEAn rahoittama Propellipäät -hanke järjesti huhtikuussa 2019 Digiräjäytystyöpajan, johon lähti mukaan myös Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n Itä-Helsingin Klubitalo. Tuolloin syntyi ajatus eKlubitalosta, joka laajentaisi Klubitalon mielenterveyskuntoutujille ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitseville suunnatun toiminnan myös digitaaliseen ulottuvuuteen. Ajatus jäi kuitenkin hautumaan, kunnes seuraavan vuoden maaliskuussa koronapandemia yllättäen pakotti Klubitalon luopumaan kaikesta lähitoiminnasta.

Rajoitusten hellittäessä toimintaa on pystytty Klubitaloilla nyt avaamaan myös sen lähimuodoissa. Silti myös etätoiminta on jäänyt osaksi Klubitalon toimintaa. Minidokumentti kuvaakin lämminhenkisesti nopeaa ja valtavaa digiloikkaa, jonka innovatiivisuus sekä ketteryys ovat muotoutuneet pysyväksi osaksi kehittyvää klubitalotoimintaa.

Elokuvan on tehnyt kuvajournalisti AD Klaus Welp
Katso eKlubitalosta kertova minidokumentti täältä:

LISÄTIEDOT
Kaiju Yrttiaho, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. 040-7252028
Tarja Nykänen, Itä-Helsingin Klubitalo 040-4825074
Markus Vähälä, Kukunori ry 0503461011

https://eskot.org
https://itahelsinginklubitalo.eskot.org
https://www.kukunori.fi
http://www.welp.fi