Follow Us On

Järjestöjen toimintakulttuurin kehittäminen

Ideoimme ja kehitämme järjestökenttää, luomme uusia toimintamalleja kokeiluilla ja muutosmuotoilulla ihmislähtöisesti, yhdessä kaikkien kanssa! Tuloksina syntyneet työkalut, välineet ja mallit löytyvät materiaalipankista ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Järjestämme myös tapahtumia ajankohtaisista aiheista ja koordinoimme järjestöissä työskenteleville suunnattuja verkostoja.

Arviointityökalu Pokka tuo datan järjestöjen päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Pokka kannustaa keräämään tietoa toiminnan tuloksista ja auttaa analysoimaan niitä helpottaen toiminnan vaikuttavuuden analysointia.

Työkalut kehittäjälle

Arviointityökalu Pokka

Menetelmäpankki

Verkostot

Tietokone-ikoni

Hyvinvointia luovasta toiminnasta

Roso-tuotanto yhdistää erilaiset ja eri taustoista tulevat ihmiset toimimaan yhdessä ja oppimaan toinen toisiltaan digitaalisten ympäristöjen kautta. Toiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ja vammaisten henkilöiden voimavaroja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia.
Sote- ja kulttuurialalla työskenteleville tarjoamme työkaluja erityisesti luovan toiminnan soveltamiseen verkkoympäristössä ja mahdollisuuden tiedonvaihtoon ja verkostoitumiseen.

Hyvinvointia liikunnasta

Kävelyfutis tarjoaa helpon mahdollisuuden tuoda kaikille sopiva liikunnan muoto osaksi päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Luomamme malli on mahdollisuus päästää hetkeksi irti ongelmakeskeisyydestä ja se tarjoaa vaihtelua kuntoutustyöhön. Kävelyfutiksessa nousee keskiöön hauska ja mielekäs tekeminen, turvallinen tunteiden kokeminen sekä sosiaaliset kontaktit hyvinvoinnin lisääjinä.

Päihde- ja mielenterveystyötä tekeville tarjoamme tiimin tuen toiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä sekä valmiit materiaalit ohjaajille.
Pallottele itsesi pelikentille Kävelyfutiksen kanssa

Ratkaisuja rikoskierteestä irtautumiseen

Kulttuurikongin toiminta tukee rikoskierteestä irtautumista yhteisön voimalla eriarvoisuutta ja stigmaa vähentäen. Kongi kouluttaa vankeja ja rikostaustaisia henkilöitä vertaisohjaajiksi kulttuuripajamallin mukaisesti keskittyen mukana olevien henkilöiden vahvuuksiin ja osaamiseen. Yhdessä oppiminen, oman osaamisen jakaminen ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen vahvistavat yhteiskuntaan liittymistä.

Turvallisten ja viihtyisien asema-alueiden kehittäminen

Huudikoutsitoiminta lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta metroasemien läheisyydessä tuoden koulutetut kokemusasiantuntijat päihteiden käyttäjien, asemilla liikkuvien ja työtä tekevien tueksi. Tarjoamme tietoa ja apua sekä kehitämme uusia toimintatapoja metroasemille yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Huudikoutsit jalkautuvat asemilla, järjestävät tapahtumia ja ohjaavat palveluiden piiriin.

Teettekö työtänne asema-alueilla?

Magendaharmaa H ja teksti huudikoutsit