Follow Us On

Pact of Skills lähtee luomaan osaamisverkostoa kansainvälisesti

Nuppineuloja ja naruja, joista yksi naru on punainen

Blogi

Pact of Skills lähtee luomaan osaamisverkostoa kansainvälisesti

 

Kansainväliseltä tasolta löytyy paljon myös valmiita verkostoja, joihin voi liittyä mukaan rakentamaan. Yksi esimerkki on EU:n lippulaivahanke Pact of Skills, jossa panostetaan osaamiseen sekä osaamisen kehittämiseen ja lisäämiseen. Tätä kautta EU pyrkii lisäämään mm. sosiaalista tasa-arvoisuutta tietotaidon avulla. EU kannustaa kaikkia toimijoita keskittymään osaamisen lisäämiseen, sekä sen kansainväliseen levittämiseen monitahoisen yhteistyön muodossa.

Pact of Skills -ohjelmassa nähdään ihmisten osaamisen lisäämisen ja uudelleenkouluttamisen tärkeys, jolla pyritään vähentämään työttömyyttä ja edesauttamaan eri alojen kehitystä.

Kukunori tuo Pact of Skills -ohjelmaan uutta kokeilukulttuuria ja luo osaamisverkostoja kansainvälisesti. Kukunorin tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia esimerkiksi tarjoamalla tukea, koulutusta sekä kokeilemalla ja muodostamalla uusia käytäntöjä, uusia tapoja ja uutta hyvinvointia rakentavaa toimintakulttuuria. Verkostojen luominen ja toimintatapojen kokeileminen ovat vahvassa roolissa Kukunorin toiminnassa.

Toiveenamme on löytää verkoston kautta uusia tapoja lisätä esimerkiksi vammaisten henkilöiden työllistymistä yhdessä tehden. Monitahoisella työskentelyllä viedään positiivista muutosta eteenpäin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Löytämällä parhaat tavat toimia ja muuttamalla eri tason rakenteita, voidaan saavuttaa pysyvämpää muutosta, joka palvelee kaikkia. Paikallisella toiminnalla voidaan mallintaa sosiaalisten innovaatioiden toimivuutta, joita sitten voidaan skaalata kansainvälisesti. Näin moninkertaistetaan toimivien mallien tuoma hyöty ja tuodaan hyvät ratkaisut kaikkien käyttöön.

Pact of Skills on vain yksi esimerkki valmiiksi olemassa olevasta verkostosta, johon voi liittyä mukaan. Vaihtoehtoja löytyy eri aloilta ja tahoilta. Mikäli aloittaminen tuntuu vaikealta voit tutustua esimerkiksi verkostoihin, joissa me olemme jo mukana: https://www.kukunori.fi/international-action/