Follow Us On

Blogi

Sinä olet Propellipää!

 

Propellipäät -hanke on nykyisessä muodossaan päättymässä vuoden vaihteessa. Olemme saavuttaneet tavoitteemme ja ylittäneet ne komeasti. Nyt on juhlan aika! Vuosien 2018 – 2020 aikana Propellipäät ovat toteuttaneet yli 50 ideapajaa, joihin osallistui yli 500 henkilöä ja joiden lopputulemana käynnistyi 36 kokeilua. Propellipäät ovat kouluttaneet, muotoilleet, fasilitoineet, yhteiskehittäneet, tiedottaneet, konsultoineet, kirjoittaneet, julkaisseet ja tuottaneet muutosta luovalla, ketterällä ja rohkealla tavalla. Uteliaiden kehittäjien kautta olemme kutsuneet mukaan yli 1000 uteliasta kehittäjää. Olemme luoneet digitaalista yhteiskehittämisen alustoja sekä laajaa kulttuuri- ja taidepohjaista yhteiskehittämistä Suomessa ja maailmalla.

Propellipäiden kehittämä digitaalinen arviointityökalu Pokka tukee järjestöjen tiedolla johtamista ja kehittämistyötä. Pokka on otettu käyttöön yli 340 suomalaisessa järjestössä  ja sillä on jo yli 1200 käyttäjää. Toimintaa on voinut seurata ja siihen osallistua monin eri tavoin. Hankkeessa on työskennellyt yli 50 järjestökehittäjää palkka- ja palkkiotyössä, joista suurin osa on oman osaamisensa lisäksi ollut kokemusasiantuntijoita. Propellipäiden toimintaan on on osallistunut eri muodoissaan yli 5000 henkilöä vuosien aikana. 

Keskeisessä roolissa kaiken edellä mainitun on ollut Propellipäiden huipputiimi: Outi Linnolahti, Milla Mäkinen, Raisa Omaheimo, Markus Vähälä sekä lukuisat harjoittelijat, opiskelijat, sijaiset ja vapaaehtoiset Laura Barclay, Raquel Benmergui, Rafael Borges, Mika Helin, Pauliina Helle, Pinja Hentunen, Janne Hellsten, Trung Hoang, Jaakko Juselius, Iida Kiviranta, Teemu Koskinen, Lasse Larkka, Essi Lindberg, Vahid Mortezaei, Fanni-Laura Mäntylä, Heidi Nurmi, Tanja Nykänen, Ville Olkkonen, Elina Partanen, Mirette Partanen, Timo Piipponen, Tim Saarinen, Mikael Seppälä, Ysi Valve, Emma Veini, Klaus Welp, Hai Anh Vu sekä monet monet muut.


Tulevaisuus on keksittävä!

Vuonna 2015 Markus Vähälä kirjoitti Inhimillisten uutisten päätoimittajana blogin, jossa esiteltiin kehitysvammaisten ihmisten luovuutta ja taitavuutta:  “Ratkaisemme asioita joka päivä, mutta harvoin tulemme ajatelleeksi, että keksiminen, pulmien ratkominen yksin tai yhdessä on taito, jota voi oppia ja kehittää…Keitä ovat ne propellipäät, maailman uudistajat, jotka voisivat toiminnallaan rakentaa omaa ja yhteistä hyvää?” Kukunorissa viesti kuultiin ja facebookissa kokoontuvan Propellipäät Developers ryhmän työskentelyn kautta Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio muotoili STEA:lle hakemuksen toimintaan, jossa haastettiin järjestöt muutokseen, kehittämään kokeilukulttuuria muotoilun, kokeilujen ja tiedolla johtamisen kautta. Miten kaikki näkyy, kaikki kuuluu, kun järjestöjen toimintakulttuuri muuttuu?

Hanke käynnistyi nopeasti rahoituksen varmistumisen jälkeen. Maaliskuussa 2018 propellipäät lensivät lentoon matkalle luomaan edellytyksiä kaikenlaiselle ja kaikenlaisille propellipäille. Muutosmuotoilun kautta muodostettiin järjestökehittämisen tueksi ainutaatuinen kokeilulaboratorio. Kokeilulaboratorio on ollut ahkerassa käytössä ideoiden ja ratkaisujen suunnittelussa, koulutustoiminnassa sekä kokeilijoiden työmaana, jossa rakennettiin ja tarvittaessa räjäytettiin uutta suomalaista järjestökulttuuria. Laboratoriossa koulutettiin paljon avainhenkilöitä: mm. 24 kokemusasiantuntijaa saivat palvelumuotoilukoulutusta hankkeen aikana. Propellipäät liikkuivat myös ympäri Suomea, Oulusta Kotkaan ja Imatralle asti, kartoittamassa erilaisten ihmisten tarpeita haastatellen yli 300 henkilöä ja havainnoiden useiden järjestöjen toimintaa, jonka jälkeen ihmiset tuotiin yhteen kokeiluideoinnin äärelle.

Yhteiskehittämisen ytimessä oli aina se, että kaikki asianomaiset pääsevät mukaan ja kaikkien ääntä kuullaan tasavertaisesti; johtajat, työntekijät ja kohderyhmien edustajat olivat aina samalla viivalla Propellipäiden työssä. Kokeiluja syntyi mm. seuraavien teemojen ympärille: järjestöjen työhyvinvointi, nuorten mielenterveys, järjestöviestintä, strategiatyöskentely, perheiden mielenterveys, mielen hyvinvointia edistävät ja ylläpitävät tilat, toipumisorientaatiolähtöisyys järjestöarjessa, kokemusasiantuntijat palvelumuotoilijoina, kokemustiedon näkyvöittäminen ja vaikeasti työllistyvien uudet työllistymismahdollisuudet.

Digitaalisuus on ollut vahvasti läsnä Propellipäiden toiminnassa välineenä, jonka avulla ihmiset pystyvät uudelleen muotoilemaan omaa toimintaansa yhdessä muiden kanssa. Yksi Propellipäät-hankkeessa kehitetty digitaalinen työväline on arviointityökalu Pokka, joka tukee järjestötyöntekijöitä arviointitiedonkeruussa ja sitä kautta toiminnan kehittämisessä. Pokka mahdollistaa yhteismitallisen tiedon keräämisen sote-järjestökentältä ja toiminnan tulosten vertailun suhteessa muihin saman toimialan tai saman alueen toimijoihin. Näin järjestöt saavat tietoa siitä miten oman toiminnan tuloksellisuus näyttäytyy suhteessa muihin. 

Kun Covid -pandemia maaliskuussa 2020 pysäytti Suomen, Propellipäät olivat hereillä ja käynnistivät laajan kampanjan kokemusasiantuntijoiden ideoiden toteuttamiseksi ja auttoi järjestöjä digitaalisen loikan ottamisessa ja tuki järjestökehittäjiä säännöllisillä digitaalisilla tapaamisilla ja tapahtumilla. Propellipäät on tukenut suomalaisia järjestökulttuurin muutosta kokeilutoiminnalla, verkostotoimintaa edistämällä ja tiedolla johtamisen kautta. Ota hankkeen hyödyt omaan käyttöösi Propellipäiden sivuilta ja Innokylästä!


Kun esirippu laskeutuu on kiitosten aika

Propellipäät haluavat osoittaa kiitoksensa teille, suomalaiset järjestöjen ja organisaatioiden kehittäjät, ilman teitä emme olisi voineet tukea muutosta ja oppia yhdessä. Haluamme kiittää Kukunori ry:tä ja työtovereitamme vuosien yhteistyöstä, emme ole tehneet töitä yksin vaan monin eri tavoin rakentaneet ja kehittäneet Kukunoria työyhteisömme Propellipäisyydellä.

Suuret kiitokset lukuisille yhteistyökumppaniorganisaatioillemme: Alvi ry, Eskot Etelä-Suomen klubitalot ry, Irti huumeista ry, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Kanssala, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammatuki KV 57 ry, Kuntoutussäätiö, Lilinkotisäätiö, LOVME -hanke,  Lyhty ry, Mielenterveyden Keskusliitto, Mielenterveyspooli, Pertin Valinta, Riesa Oy, Sininauhaliitto, Sitra, Synerga ry, Taiteen Sulattamo ry, Tukiranka ry, Yeesi ry, Vertics Oy sekä kaikille kumppaniyhteisöillemme ja ennen kaikkea rahoittajallemme STEA:lle. Tulevaisuuden muutoksissa me kaikki olemme saman pöydän ääressä!

Maailma ei ole valmis vaan ihmiset ja toimintaympäristö on ainaisessa muutoksessa. Kukaan ei olisi arvannut, minkälaiseen epävarmuuden maailmaan olemme hypänneet. Uskomme, että olemme nyt taitavampia kohtaamaan muuttuvan maailman haasteet, taitavampina, yhteisöllisempinä, oikeaan ja oleelliseen tietoon tukeutuen monipuolisemmin, monimuotoisemmin ja rohkeammin kuin koskaan! Järjestöt ovat ihmisen kokoisia. Kaikkien osaamista, ideointia ja kokeilevaa kehittämistä tarvitaan. Nyt jätämme hyvästit aikaisemmalle ja lähdemme kehittämään uutta kanssasi. Sinä olet Propellipää! Sinä olet muutoksen agentti! Tehdään töitä yhdessä maalla, merellä ja ilmassa! Propellit pyörimään!


Joulukuussa tapahtuu vielä paljon!

Propellipäät järjestää yhdessä Uteliaiden kehittäjien vertaisverkoston kanssa keskiviikkona 2.12.2020 klo 9.00 – 10.00 mielenkiintoisen kaikille avoimen #kahvitauon, jossa aiheena on Visuaalisuuden voima. Miten eri tavoin järjestöt voisivat hyödyntää visualisointia ja kuvallisuutta arjessaan? Samana päivänä 2.12.2020 klo 13.00 – 15.00 sukellamme kokeilevan kehittämisen maailmaan. Miten Propellipäät ovat edistäneet kokeilukulttuuria Kukunorissa monin eri tavoin. Samalla voit tutustua yhteiskumppaneidemme Kanssalan ja KaksPy ry:n LovMe -hankkeen kokeilevan kehittämisen malleihin. Tule mukaan #kahvitauolle juhlimaan Propellipäät -hanketta keskiviikkona 16.12.2020 klo 9.00 – 10.00. Mitä Propellipäiden kehittämiä malleja ja työkaluja sinä voisit hyödyntää omassa työssäsi? Kippistellään saavutuksille ja iloitaan yhdessä! Arviointityökalu Pokan osalta kehittämistyötä tehdään jatkuvasti; jo olemassa olevia ominaisuuksia kehitetään entisestään, jonka lisäksi tuomme Pokkaan uusia ominaisuuksia, jotka edelleen parantavat Pokan käytettävyyttä.