Follow Us On

Sopivan tuen toimintamalli julkaistu

Henkilö pitelee kämmenissään yhteenliitettyjä palapelin palasia

Tiedotteet

Kukunori mukana parantamassa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista Etelä-Savossa

 

Kukunori, yhteistyössä laajan verkoston kanssa, loi Etelä-Savoon uuden Sopivan tuen toimintamallin, joka tarjoaa alueella asuville kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuden elää juuri heille sopivaa elämää. Julkaistu malli, selkokieliset materiaalit, yhteistyötä tukevat roolikartat ja yhteiset asiakas- sekä henkilökohtaisen budjetoinnin prosessit rakentavat tasavertaisempaa ja yksilöllisempää elämää Suomessa. Sopivan tuen toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös vammaisten omaisille ja läheisille, palveluntarjoajille ja palveluja koordinoiville tahoille.

Kukunorin kehittämispäällikkö Markus Vähälä koulutti ammattilaisia ja sidosryhmiä muutosmuotoiluun ja systeemiseen ajattelun perusteista ja toi mukaan henkilökohtaiseen budjetointiin ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä esimerkkejä Kukunorin laajan kansainvälisen verkoston kautta. Vähälä loi yhteistyössä Kukunorin kumppanin, kehitysvammaisten yrittäjien perustaman Pertin Valinta Oy:n kanssa Sopiva-toimintaan sopivan markkinointivideon, graafisen ilmeen sekä grafiikan hyödyntämiseen sopivan digitaalisen alustan. Kukunori oli myös mukana luomassa hankkeen tuottamaa ja julkaisemaa materiaalia yhteistyössä DIAKin ja Metropolian asiantuntijoiden kanssa.

“Olen ollut mukana ja työskennellyt henkilökohtaisen budjetoinnin edistäjänä jo yli kymmenen vuoden ajan. Olen ylpeä ja kiitollinen, että olemme Kukunorin kanssa saaneet olla mukana rakentamassa todellista muutosta kehitysvammaisten ihmisten elämään yhdessä Sopivan tiimin ja kymmenien muiden kehittäjien kanssa ympäri Suomea. Essote ottaa mallin heti vuoden 2022 alusta käyttöön, joten työmme on selkeästi rakentanut uuden Sopivan tulevaisuuden. Maailma muuttuu muuttamalla!” kommentoi Kukunorin kehittämispäällikkö Markus Vähälä.

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke oli osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostui alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).
Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen kytkeytyi Essoten vammaispoliittisen ohjelman (2020-2023) toimeenpanoon. Ohjelma laadittiin osallistavia menetelmiä hyödyntäen monialaisena työpajatyöskentelynä. Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista.

Sopiva-hankkeessa olivat mukana Etelä-Savon hyvinvointialue, Essote ja Vaalijala, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta, Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kukunori ry, Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Etelä-Savon CP-yhdistys ry, Yhdenvertainen Etelä-Savo ry