Follow Us On

Sosiaalinen innovaatio Suomesta osaksi globaalia mielenterveystyötä

Tiedotteet

Sosiaalinen innovaatio Suomesta osaksi globaalia mielenterveystyötä: Kenian ensimmäiset GFP-kulttuuripajat käynnistyvät 2024

 

Kukunori on mukana kansainvälisessä Making More Health -ohjelmassa, jonka tuella paikalliset järjestöt Keniassa käynnistävät vuoden alussa ensimmäiset ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen perustuvat GFP-kulttuuripajat. Toimintaa lähtevät jalkauttamaan Kukunorin kouluttamat Mental Health Ambassadorit, ja lisää pajoja perustetaan jo 2024 aikana. 

Mistä verkostohankkeessa on kyse? Miten suomalainen mielenterveystyön innovaatio herätti kansainvälisen kiinnostuksen toimia hyvinvoinnin ja sosiaalisen muutoksen edistäjänä globaalissa etelässä – ja Keniassa?

“Niin kauan kuin ei ole keksitty pilleriä yksinäisyyteen, köyhyyteen tai vaikkapa merkityksettömyyden kokemukseen, meidän pitää keksiä muunlaisia vaihtoehtoja. GFP, eli Guided Functional Peer Support perustuu ajatukseen omien voimavarojen vahvistamisesta merkityksellisen tekemisen ja toiminnallisen vertaisyhteisön kautta. Globaalin luonteensa takia mallia voidaan levittää helposti eri puolille maailmaa.”

Kenia-hankkeen taustalla onkin Kukunorin vuosien pitkäjänteinen työ GFP-mallin skaalaamiseksi maailmalle. Yhteistyö globaalia hyvinvointia ja terveysinnovaatioita edistävän Making More Health -ohjelman kanssa sai alkunsa vuonna 2002. 

Wandia Mungo on yksi Kukunorin kouluttamista Kenian kulttuuripajatyöntekijöistä.

“Tapasin Ashoka Ranskan edustajan esittelemänä ohjelman johtajan Manuela Pastoren, joka kertoi mielenterveyden puuttuvan Kenian terveysohjelmasta. Hän kysyi, voisinko matkustaa tapaamaan paikallisia järjestöjä ja ideoimaan, voiko GFP-malli toimia paikallisessa ympäristössä. Sanoin heti, että kyllä”, Markus kertoo.

Markus matkusti tammikuussa 2023 Keniaan, jonka jälkeen yhteistyö eteni nopeasti. Paikallisten järjestöjen kanssa sovittiin kolmen ensimmäisen kulttuuripajan käynnistämisestä Webuyessa, Nairobissa ja Homa Bayssa. Vuoden aikana Kukunori rekrytoi kulttuuripajan henkilöstöä ja järjesti GFP-malliin perehdyttävän ryhmäkoulutuksen, joka huipentui marraskuussa valmistujaisiin Keniassa.

“Kouluttamamme mielenterveyslähettiläät työskentelevät vuoden alusta kulttuuripajoilla ja rekrytoivat vertaisohjaajia, jotka tulevat käytännössä ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä. Olen tosi ylpeä ja onnellinen näistä ihmisistä, heidän motivaatiostaan, osaamisestaan ja sydämen palostaan edistää mielen hyvinvointia yhteisöissään.”

Hyvinvointia etenkin vaikeassa asemassa oleville vähemmistölle

Kansainvälisestä ohjelmasta ja rahoituspohjasta huolimatta kulttuuripajojen toteutus ja vastuu ovat täysin paikallisten vastuulla. 

“Kohdatessani ensimmäistä kertaa kenialaisia järjestöjä ja ihmisiä Mukurun slummeissa ja maaseudulla, oli selvää että suurin virhe minkä voisin länsimaalaisena tehdä, olisi tarjota jotain ratkaisua ihmelääkkeenä kaikkeen. Kaiken tulee tapahtua paikallisen kulttuurin ja ihmisten ehdoilla, heidän erityistarpeistaan sekä mielenkiinnon kohteistaan käsin.”

Kyse on ennen kaikkea kenialaisesta perinnekulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista:

“Keniassa käsitys mielenterveyden haasteista punoutuu vahvasti hengellisiin kysymyksiin, etenkin maaseudulla. Ajatellaan, että jos olet esimerkiksi masentunut tai kuulet ääniä, joko sinä tai joku sukulaisesi on tehnyt elämässä pahaa tai rikkonut yhteisön kirjoittamattomia sääntöjä. Stigman ja häpeän takia ihmiset eivät saa tai edes osaa hakea apua oikeista paikoista.”

GFP-kulttuuripajojen ideana onkin tarjota turvallisempia tiloja, joissa osallistujat voivat löytää merkityksellistä tekemistä osana vertaisyhteisöä, ilman hierarkioita.

Wa-Wa Kenya edistää naisten oikeuksia Victoriajärvellä. Järjestö käynnistää oman kulttuuripajan helmikuussa 2024.

“Nämä asiat puhuttelivat kohtaamiani ihmisiä: this sounds just like us”, Markus kertoo paikallisten reaktioista uudenlaiseen mielenterveystoimintaan.

Kenian GFP-kulttuuripajoja lähtevät edistämään järjestöt, jotka ajavat erityisesti vähemmistöjen oikeuksia sekä heidän hyvinvointiaan. Näitä ovat mm.  albinismiyhteisöjä tukevat järjestöt GAASPP ja Positive Exposure Kenya sekä Wa-Wa, jonka tavoitteena on lopettaa ’seksi kalaa vastaan’ -käytännöt vahvistamalla nuoria naisia Victoriajärvellä. Nairobissa Positive Exposure Kenya on perustamassa ensimmäistä naiserityistä kulttuuripajaa tukeakseen LGBT+-yhteisöjä.

“Köyhyys ja sosiaalinen epätasa-arvo koskettavat valtavan suurta osaa väestöstä. Kun lisätään päälle, että kuulut vähemmistöön ja koet jopa väkivallan uhkaa, kuormitus mielenterveydelle voi olla valtava. Kulttuuripajojen mahdollistamat turvallisemmat tilat ja yhteisöt saavat täällä ihan uuden tarpeen ja merkityksen.”

Kansainvälinen yhteistyö laajenee: uusia kulttuuripajoja 2024 aikana

Kenian ensimmäisten kulttuuripajojen käynnistellessä toimintaansa, uudet yhteistyöhankkeet verkoston laajentamiseksi ovat jo täydessä vauhdissa.

“Ensi vuonna lähdetään Keniaan seitsemän kulttuuripajan taktiikalla liikkeelle Making More Health -ohjelman tukemana. Mahtavaa on erityisesti se, että voimme osallistaa jo koulutettuja ihmisiä kouluttamaan seuraavia työntekijöitä, etenkin Mukurun slummeissa. Homma edistyy “train the trainer” -mallilla.”

Entä mitä tapahtuu Kenian jälkeen? Missä GFP-mallia skaalataan seuraavaksi?

“Kukunorin tavoitteena on olla osa laajempaa sosiaalista muutosta ympäri maailmaa ja innostaa yhä uusia yhteisöjä omaksumaan GFP-kulttuuripajojen konsepti omiin tarpeisiinsa. Tällä hetkellä tapahtuu paljon ja yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa: Meksikosta, Kanadasta, Puolasta, Iso-Britanniasta… Nyt vaan täytyy pitää pää kylmänä ja mennä maanosa kerrallaan eteenpäin”, Markus hymyilee.

 

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Toiminnanjohtaja Markus Raivio
markus.raivio@kukunori.fi
p. 045 632 1973

Kulttuuripajoja Keniaan -podcast jakso nyt kuunneltavissa!

Kuuntele Hyvinvoinnin tulevaisuus -podcastin teemajakso, jossa Markus kertoo lisää kansainvälisestä kulttuuripajahankkeesta sekä sen lähtökohdista ja mahdollisuuksista Keniasta.