Follow Us On

Tarina yhteistyöstä: Markus ja Markus

Markus Raivio ja Markus Vähälä seisovat vierekkäin kädet toistensa olalla katsoen kameraan hymyillen

Blogi

Tarina yhteistyöstä: Markus ja Markus

 

Me Markukset olemme aloittaneet yhteistyömme jo ennen kuin työskentelimme samassa organisaatiossa. Yhteinen suunta ja visio oli jo yksilötasolla olemassa. Musiikki, kulttuuri ja kehittäminen olivat meille yhteistä samoin kuin intohimo ja halu tehdää hyvää yhdessä muiden kanssa. 

Kukunori oli vastaus ajan haasteisiin. Mistä löytyy uusi alku, uudet ideat ja rohkeus uudistaa suomalaista järjestötoimintaa? Ajatella uusiksi miten toimimme, minkälaiset taidot ovat tärkeitä ja keiden kaikkien tulisi olla mukana, kun toimintaa uudistetaan laajemmaksi eri aloille ja eri maihin. Kukunorista rakentui kokeilulaboratorio, kasvattamo uusille sosiaalisille innovaatioille. Verkostomaisen työskentelyn kautta syntyi vapautta toimia toisin, ottaa yhteyttä, suunnata paikkoihin ja pöytiin, jossa suomalaisia järjestöjä on ollut mukana vähän. Osuustoiminta, yhteistyö talouden näkökulmia kehittämällä, kansainvälinen verkottuminen suoraan eri toimijoiden kanssa ja verkostojen rakentaminen luovat uudenlaista hyvinvoinnin ja kulttuurin ekosysteemi työskentelyä. 

Yhteistyön keskiössä ovat ihmiset

Kun yhteistyön muoto muuttuu, on hyvä sopia kuinka yhteistyötä tehdään jatkossa: Markus Vähälä siirtyy maaliskuussa Citizen Network-osuuskunnan toimitusjohtajaksi. On luontevaa, että Kukunori sekä sen omistama muutostoimisto Ikinori tulevat jäseninä osaksi tätä uutta verkostoa ja rakentavat hyvää jo tehdyn yhteistyön pohjalta. Kuitenkin lähtökohtanamme on yhteisesti ollut, ettemme työskentele organisaatioissa vaan yhdessä, yhteisen asian eteen. Organisaatiot siis sinänsä eivät ole elinehtoja yhteistyölle, vaan toimivat välineenä kohti yhteistä suuntaa. Kaiken keskiössä on ihmiset. 

Tämä yhteistyön filosofia perustuu ajatukseen yhteistyön merkityksestä kestävän kehityksen saavuttamisessa. Kestävä kehitys edellyttää monen toimijan yhteistyötä, sillä sosiaaliset- ja ympäristöongelmat ovat monimutkaisia ja laajalti yhteisiä haasteita, joita ei voida ratkaista yhden toimijan voimin. 

Yhteistyön tapa voi olla innovaatio

Myös yhteistyön tapa voi olla sosiaalinen innovaatio. Nämä innovaatiot voivat sisältää uusia tapoja organisoitua, uusia liiketoimintamalleja tai uusia teknologisia ratkaisuja. Yhteistyön sosiaaliset innovaatiot ovat merkittäviä, sillä ne tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja luovat mahdollisuuksia kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ikinorin tavoitteena on olla tukemassa paikallista ja kansainvälisten sosiaalisten innovaatioiden kehittymistä tarjoamalla koulutusta, konsultaatiota ja käytännön ratkaisuja järjestöille, yrityksille ja julkishallinnolle. 

Kestävän yhteistyön edut ilman organisaatiorajoja ovat moninaiset. Tämä malli mahdollistaa erilaisten toimijoiden välisen avoimen vuorovaikutuksen, mikä johtaa luovuuden ja innovaatioiden lisääntymiseen. Lisäksi yhteistyö voi lisätä toimijoiden välistä luottamusta ja parantaa yhteistyökykyä tulevaisuuden haasteita varten.

Tällaisen yhteistyön haasteita ovat toimijoiden erilaiset tavoitteet ja intressit, erilaiset toimintatavat ja -kulttuurit sekä resurssien ja vastuiden jakamiseen liittyvät ongelmat. Näiden haasteiden voittamiseksi on tärkeää luoda avoin ja luottamuksellinen yhteistyöilmapiiri ja varmistaa, että kaikkien toimijoiden tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kiitollisuus lisää hyvää henkeä

Kiitollisuus on yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme tuntea ja esittää toisille ihmisille. Se lisää positiivista energiaa ja luo lämpimän yhteishengen, joka on avain menestykselliseen yhteistyöhön. Kiitollisuuden ilmaiseminen yhteistyökumppanille on hyvin tärkeää, sillä se vahvistaa luottamusta ja motivoi jatkamaan yhteistyötä entistä paremmin. 

Mielestämme olemme esimerkki hyvin toimivasta yhteistyöstä. Siitä on syytä olla kiitollinen. Meillä on jo yksilötasolla yhteinen visio ja intohimo tehdä hyvää yhdessä muiden kanssa. Koemme molemmat, että olemme oppineet toisiltamme paljon. Ja kun toisen tuntee, yhteistyö on luonnollista ja helppoa. 

Markus&Markus-yhteistyö on jatkumo, josta saa olla kiitollinen nyt ja tulevaisuudessa. Eikä siinä vielä kaikki: kutsumme myös Sinut mukaan yhdessä rakentamaan tulevaisuuden hyvinvoinnin kulttuuria! Ota meihin yhteyttä!


Markus Raivio & Markus Vähälä

Markus Vähälä

markus.vahala@citizen-network.org
+358503461011
www.citizen-network.org

 

Markus Raivio
markus.raivio@kukunori.fi
kukunori.fi