Follow Us On

Tule mukaan Uteliaiden kehittäjien vertaisverkostoon tekemään meidän näköistä maailmaa!

Blogi

Tule mukaan Uteliaiden kehittäjien vertaisverkostoon tekemään meidän näköistä maailmaa!

 

Tervetuloa mukaan Uteliaiden kehittäjien vertaisverkoston toimintaan, liity Facebook-ryhmään.

Yksi Propellipäiden toimintamuoto on uteliaiden kehittäjien verkostotoiminta, jonka puitteissa pyritään tukemaan järjestö- ja muita innovaattoreita toimintatapojen sekä -kulttuurin uudistamisessa.

Näiden kehittäjien tarpeiden hahmottamiseksi kutsuimme torstaina 10.1.2019 verkoston jäsenet Kukunorin tiloihin Malmille Unelmoivien kehittäjien Erätauko -dialogiin, joka toteutettiin Sitrassa kehitetyn Erätauko-menetelmäpaketin avulla. Dialogin tavoitteena oli kokemusten keräämisen rinnalla myös pohtia tapoja, joilla Propellipäät ja verkoston jäsenet voisivat tukea toisiaan.

Tänään uteliaat kehittäjät kokoontuivat yhteisen dialogin merkeissä unelmoimaan! #Propellipäät #dialogi #Erätauko pic.twitter.com/aX3QPVau5g

— Propellipäät (@Propellipaat) January 10, 2019

Dialogi lähti liikkeelle sen erittelyllä, että mikä on osallistujille merkityksellistä työssä, vapaaehtoistoiminnassa tai laajemmin elämässä. Saimme kuulla sen puitteissa osallistujien taustoista ja kokemuspuhetta hyvin erilaisista elämäntilanteista. Osallistujien kiinnostuksen kohteissa vilahteli seuraavanlaisia sanoja.

Keskusteluissa esiin nousseita teemoja ja jännitteitä olivat esimerkiksi:

  • Rahoituksen epävarmuus ja kutsumustyö tai sydämellä tekeminen
  • Kehitettyjen käytänteiden jakamisen haasteet
  • Käytänteiden jalkauttaminen ja toimijuuden parantaminen
  • Helppo tapa saada tukea, kun sitä tarvitsee
  • Yhteisöön liittyminen, kun määräiaikainen projektityö päättyy
  • Keskitetyt resurssit eivät aina palvele kontekstuaalista tekemistä
  • Ongelmien hoitaminen ja toimijuuden kehittäminen

 

Näistä teemoista ja jännitteistä monet ovat sellaisia, että ne eivät välttämättä osu minkään yksittäisen organisaation tai hankkeen tehtäväkentälle, vaan ovat jotain, minkä pitäisi tapahtua niiden välillä.

 

Jatkoimmekin elämäntilanteiden ja haasteiden erittelyn jälkeen dialogia kohti teemoja, joita kannattaisi alkaa taklaamaan yhdessä. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Tukiverkosto uuden osaamisen kehittämiseen, ideoiden ja inspiksen jakamiseen, rahoituksen hakemiseen, haasteiden ja vaikeiden tilanteiden ratkomiseen, avun saamiseen, ym.
  • Foorumien kehittäminen hyvien käytänteiden jakamiselle
  • Uudenlaiset rahoitusmallit

 

Unelmoivien kehittäjien Erätauko -tilaisuuden muutaman tunnin dialogissa emme tietenkään ennättäneet ratkaisemaan näitä systeemisiä ja rakenteellisia pulmia, mutta tuntui siltä, että keskustelusta jäi positiivinen ja voimaannuttava fiilis: yhdessä voimme tehdä jotain asialle.

 

Tehdään yhdessä!

Kutsummekin jatkamaan yhdessä aistimista ja yhdessä tekemistä Unelmoivien kehittäjien vertaisverkostoon, jonka puitteissa voimme toivottavasti tarttua ja vaikuttaa nyt tunnistettuihin sekä tulevaisuudessa tunnistettaviin teemoihin. Voit liittyä aihepiiriä koskevaan keskusteluun dialogissa sovittuun Facebook-ryhmään, johon kannattaa kutsua myös muita, joita samanlainen lähestymistapa voisi kiinnostaa.

Vertaisverkosto viittaa siihen, että emme ole liikkeellä minkään yksittäisen organisaation agendalla, vaan osallistujayhteisö voi määritellä agendan yhdessä. Haluamme Propellipäiden puolesta olla edesauttamassa tuon yhteisen tekemisen muotojen määrittelyä tarjoamalla aikaa, paikkoja ja tukea tehdä sitä. Yksi tapa tehdä sitä voisi olla järjestää esimerkiksi huhtikuussa avoin ja isompi tilaisuus, joka voisi tuoda yhteen laajalti aihepiireistä kiinnostuneita. Mutta valmistellaan tätä sitten yhdessä!