Follow Us On

Työyhteisön pelisäännöt luovat toimintakulttuuria

Pilli alustalla

Blogi

Työyhteisön pelisäännöt luovat toimintakulttuuria

 

Jokaisessa työyhteisössä on olemassa tiedostetut tai tiedostamattomat pelisäännöt, jotka luovat yhteisön toimintakulttuuria. Ne määrittävät sen, miten toimimme yhdessä toisten kanssa, mitä arvostamme työyhteisössä ja millaista ilmapiiriä rakennamme. Yhteisesti rakennetut ja ylös kirjatut pelisäännöt luovat työyhteisöön turvaa ja toimivat työkaluna niin johtamisessa kuin jokaisen työntekijän arjessa.

Pelisäännöt tuovat toiminnan näkyväksi

Teemme työpaikalla päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat ilmapiiriin ja työyhteisön hyvinvointiin. Ehkäpä meillä on tapana kysellä kuulumisia, kehua toisia ääneen tai juhlia onnistumisia sekä mokia yhdessä. Toisaalta saatamme laitella työviestejä toisille työaikojen ulkopuolella, lisätä työtehtäviä tiedostamatta nykyistä työkuormaa tai vitsailla tavalla, joka ei ole kaikista mukavaa.

Pelisääntöjä luomalla voimme tehdä toiminnan näkyväksi ja tuoda sen keskustelun piiriin. Voimme yhdessä päättää mitä hyviä asioita haluamme jatkossakin tehdä aktiivisesti ja missä asioissa voisimme vielä parantaa. Sääntöjen rakentaminen mahdollistaa myös keskustelun ja erilaisten näkökulmien esiintulon. Pelisäännöt eivät välttämättä olekaan niin itsestäänselviä kuin ne usein oman pään sisässä tuntuvat olevan.

Pelisäännöt luovat turvaa ja helpottavat yhteisöön liittymistä

Pelisäännöt antavat myös mahdollisuuksia yksilöille asettaa rajoja oman työnsä ja kohtelun suhteen sekä auttavat ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Pelisääntöjen avulla jokainen tietää, millaista kohtelua voi muilta odottaa ja miten hänen tulee kohdella muita. Mikäli nämä eivät toteudu työn arjessa on kirjoitettuihin sääntöihin helpompi palata kuin kirjoittamattomiin.

Kirjalliset pelisäännöt helpottavat myös työyhteisöön liittymistä ja pitävät yllä haluttua toimintakulttuuria erityisesti henkilöstön vaihtuessa. Uutena työntekijänä voi osana perehdytystä käydä läpi yhteisön toimintatapoja ja niihin on helpompi palata kirjallisessa muodossa. Yhteisöön on helpompi päästä sisään kun odotukset toiminnalle ovat selkeät ja uuden henkilön ei tarvitse yrittää lukea asioita rivien välistä.

5 hyötyä kirjallisista työyhteisön pelisäännöistä

1. Ylöskirjoitetut pelisäännöt toimivat muistutuksena

Ylöskirjoitetuilla tavoitteilla on suurempi todennäköisyys toteutua kuin tavoitteilla, jotka ovat ylhäällä vain omassa päässä. Pelisäännöt toteutuvat arjessa varmemmin kun ne on kirjattu ylös ja niistä on löydettävissä visuaalinen representaatio. Kirjalliset pelisäännöt toimivat näin muistutuksena yhteisesti sovituista toimintatavoista ja ohjaavat päivittäisiä valintoja.

2. Pelisääntöjen avulla yhteisö voi aktiivisesti vaikuttaa omaan toimintaansa

Pelisääntöjen avulla on helpompi arvioida toimintaa ja sääntöjen toteutumista työpaikan arjessa. Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi kyselyjen avulla ja johtaa tästä konkreettisia toimenpiteitä.

3. Pelisäännöt sujuvoittavat arkea ja luovat hyvää ilmapiiriä

Pelisääntöjen kautta yhteisön jäsenet tietävät mihin keskittyä toiminnassaan ja hyvän ilmapiirin luomisessa.

4. Pelisäännöt ennaltaehkäisevät haasteita

Pelisäännöissä voidaan määritellä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työyhteisön haasteisiin. Pelisäännöissä voidaan pyrkiä puuttumaan esimerkiksi liialliseen kuormitukseen, ikävään käytökseen tai yhteisöllisyyden puutteeseen positiivisen rakentamisen kautta, ennen kuin ongelmia muodostuu.

5. Pelisäännöt auttavat ristiriitatilanteissa

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa pelisäännöt luovat pohjan, johon voidaan palata. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden puuttua ikävään käytökseen lakia tehokkaammin ja auttavat löytämään keinoja kääntää tilanne oikeille raiteille ajoissa.

Puuttuuko työyhteisöltänne pelisäännöt? Lataa ohjeet pelisääntö -workshopin pitämiseksi yhteisössänne: