Follow Us On

Uusi Mielenturvaa- verkosto herätti Kukunorin jäsenjärjestöjen mielenkiinnon

Mieli hahmo osoittaa tekstiä "eihän työpaikallasi jää mielenterveys näkymättömäksi"

Blogi

Uusi Mielenturvaa- verkosto herätti Kukunorin jäsenjärjestöjen mielenkiinnon

 

Jatkuva epävarmuus ja muutoskyvykkyyden vaatimus koettelee ihmisten kantokykyä globaalisti. Muutosnopeus, häly ja kasvava 24/7 -työelämä hämärtävät asioiden merkitystä ja muutoksella on taipumus kuormittaa ihmisiä.

Mielenterveysongelmista ei uskalleta puhua työpaikoilla ja työelämän kuormittavuus tulee entisestään kasvamaan. Ongelmat ovat monisyisiä ja vaikeita. Jos ratkaisut olisivat helppoja, ne olisi varmasti jo ratkottu. Helposti vyyhti näyttäytyy liian hankalana yksittäiselle työyhteisölle tai yksilölle.

Jo ennen korona-aikaa mielenterveyden haasteista johtuvat sairaslomat ovat nousseet. Vuoden 2021 lukuja ei ole valtakunnallisesti vielä saatavilla, mutta yksittäisen työterveystoimijoiden mukaan luvut jatkavat kasvuaan. Mielenkiintoista on myös se tosiasia, että vain joka toinen suomalainen kertoisi mielenterveyden ongelmistaan työpaikalla.

Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset ovat 11,1 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää 17 miljoonaa työpäivää vuodessa. 44% työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveyden haasteet ovat siis tällä hetkellä suurin työntekijöiden hyvinvointia haastava ongelma. Haaste on suuri, mutta niin on tavoitekin.

Mielenturvaa-verkosto on joukko eri työelämän organisaatioita, jotka ovat tarttuneet toimeen ja lähteneet yhdessä etsimään ratkaisuja kasvavan haasteen taklaamiseen. Verkoston asiantuntija-apuna toimii Mieli ry:n työelämäyksikkö ja Kukunori ry, joka myös fasilitoi verkoston toimintaa.

Iloksemme huomasimme pian ettemme ole yksin. Verkostossa on jo näin alkumetreillä 32 työyhteisöä! Mukana on ammattiliittoja, mielenterveysjärjestöjä sekä työterveyden asiantuntijaorganisaatioita. Erityisen ylpeitä Kukunorissa olemme jäsenjärjestöistämme, jotka tarttuivat haasteeseen välittömästi. Mukana on kukunorilaisia organisaatioita tässä vaiheessa Kehitysvammaliitto, Ammattiopisto Live, Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Irti huumeista ry, Tukiranka ry, Sopimusvuori ry, Mielle ry, Lilinkotisäätiö, Eskot ry, Edistia ry sekä Alvi ry. Kiitos teille jo etukäteen! Yhdessä olemme vahvoja!

Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat osa ihmisyyttä. Ne koskettavat meitä kaikkia, eikä niitä tarvitse hävetä. Tartutaan haasteeseen yhdessä. On tärkeää saada tukea silloin, kun sitä tarvitaan. Me haluamme verkoston kautta myös tuoda mielenterveysasiat näkyviksi.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset työpaikat mukaan Mielenturvaa-verkostoon ja toimimaan mielenterveyden vahvistamiseksi työelämässä – yhdessä.

 

Mielenturvaa-verkostossa rakennetaan vertaisyhteisöä, jossa toimitaan kunkin jäsenen ja organisaation toiveista, tarpeista ja taidoista käsin. Yhdessä voimme nostaa esiin teemoja, kysymyksiä ja ratkaisuja, jotka osaltaan hyödyttävät suomalaista työelämää kokonaisuutena.

Haluatko mukaan Mielenturvaa -verkostoon? Lue lisää ja liity mukaan mielenturvaa.fi

Vastaamme mielellämme myös lisäkysymyksiin. Halutessasi voit laittaa viestiä suoraan verkoston fasilitaattori Soilikki Viljasella mielenturvaa@kukunori.fi tai soita 0400 610709.

 

Markus Raivio
Toiminnanjohtaja