Follow Us On

Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto

Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto kokoaa yhteen kehittäjiä ja järjestötoimijoita, jotka kaipaavat tietoa, tukea ja taitoja uuden luomiseen. Verkostossa voit keskustella muiden muutosagenttien kanssa, oppia uusien näkökulmien kautta ja hankkia taitoja, joilla maailma muuttuu. Vertaisryhmässä olemme samalla viivalla, voimme verkostoitua sekä aktiivisesti rakentaa mahdollisuuksia toimia yhdessä verkoston jäsenten kanssa yhteisten tärkeiden teemojen parissa. Tapaamme kuukausittain aamukahveilla verkostosta nousevien aiheiden äärellä.

Hyvinvoinnin viestintäverkosto

Hyvinvoinnin viestintäverkosto liittää yhteen viestintää tekevät ihmiset kehittämään ja kehittymään yhdessä. Verkostossa voit kysyä neuvoa, ideoida uutta ja kertoa meneillään olevista viestinnän toimenpiteistä. Järjestämme myös tapahtumia muutamia kertoja vuodessa verkoston jäsenten toivomista teemoista.

No Labels No Walls

No Labels No Walls kansainvälinen verkosto yhdistää ihmiset eri puolilta maailmaa ja eri taustoista taiteen ja kulttuurin pariin. Viikottaisessa Action Monday -tapahtumassa keräännymme yhteen erilaisten teemojen pariin ja kerran vuodessa järjestettävä NLNW -festivaalilla juhlitaan moninaisuutta mitä erilaisimpien ohjelmien kautta.

Citizen Think Tank

Citizen Think Tank on paikallinen ja kansainvälinen kehittämisyhteisö Slackissa, jonka avulla voit kehittää yhdessä ajasta ja rajoista riippumatta milloin vain. Yhteiskehittäminen vaatii ympäristöjä kohdata, vaihtaa ajatuksia ja luoda ratkaisuja. Kukunori tukee muutosmuotoilun ja kokeilukulttuurin keinoin järjestöjen toimintaa ja kehittää ratkaisuja tulevaisuudeen haasteisiin konsultoiden, fasilitoiden ja digitaalisten alustoja hyödyntämällä.