Follow Us On

Visualisoinnin voimasta

Blogi

Visualisoinnin voimasta

 

Kun visuaalinen fasilitointi ja visuaaliset muistiinpanot työntyivät tietoisuuteeni, olin kerrasta myyty. Ajattelin: “Vau,tässä on ideaa!”, “Tätä haluan oppia!” ja ennenkaikkea “Miksi minulle ei ole opetettu tätä koskaan koulutuspolkuni varrella?!”. Monet meistä ovat visuaalisia oppijoita ja väittäisin että kuvallinen viesti vetoaa tehokkaasti meihin jokaiseen ja hyödyttää kaikkia. Lisäksi väitän että jokainen osaa piirtää riittävästi tehdäkseen visuaalisia muistiinpanoja!

Tein loppuvuodesta 2019 kuukauden verran visuaalisia muistiinpanoja Propellipäiden työpajoissa ja palavereissa. Tämän blogitekstin tarkoituksena on jakaa oppimani pohjalta konkreettisia työvälineitä ja ajatuksia, jotka toivon mukaan madaltavat kynnystä ja innostavat Sinunkin organisaatiotasi kokeilemaan visualisoinnin voimaa! Visualisointeja voi toteuttaa esimerkiksi pädillä taikka tusseilla paperille. Keskityn itse tässä tekstissä tussivaihtoehtoon, koska siihen ei tarvita ohjelmisto-osaamista eikä muitakaan ennakkotaitoja tai erityisvälineitä. Lisäksi pidän käsin tehdystä jäljestä, sekä piirtäjän ja piirustusten fyysisestä läsnäolosta yhteisessä työskentelytilassa.

Mikä ihmeen visualisointi?

Ilmiölle josta puhun on monta nimeä ja ilmenemismuotoa: visuaalinen ajattelu, visuaaliset muistiinpanot, kuvamuistiot, sketchnotes, graafinen fasilitointi, doodlaus, piirustelu… Näille yhteistä on visuaalisuuden ja piirrosten hyödyntäminen tiedon välittämiseen ja ymmärryksen rakentamiseen, osana yksilöllistä tai yhteisöllistä oppimisprosessia. Yksilötasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luentomuistiinpanojen tekemistä visuaalisuutta korostaen pelkän tekstin kirjoittamisen sijaan. Järjestötoiminnassa ja erilaisissa yhteistyöprosesseissa visualisointeja voi hyödyntää monella tavalla. Näistä esimerkkejä ovat visualisoidut kokousmuistiot, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset; visuaaliset kiteytykset työpajojen, koulutusten tai vaikka strategiaprosessin sisällöistä ja lopputuloksista; tai etukäteen valmistellut visualisoidut työpohjat yhteistyöskentelyn jäsentämisessä.

Saatat pohtia mitä hyötyjä visualisoimisesta oikeastaan on ja onko se vaivan arvoista? Tässä muutamia ajatuksiani ja havaintojani aiheesta:

1. Kuvat herättävät uteliaisuuden, tuovat hyvää mieltä ja siten luovat nopeasti tunnelmaa joka edistää hyvää henkeä, luovaa ajattelukykyä ja viretilaa yhdessä käsiteltävien asioiden äärellä

2. Kuvien viesti on välitön ja muistijälki pitkä. Vilkaisu riittää monimutkaistenkin kokonaisuuksien hahmottamiseen ja jälkeenpäin asiat on helppo palauttaa mieleen kuvien avulla.

3. Kuvien avulla voidaan tehdä näkyväksi ei-rationaalisen ymmärtämisen ja tietämisen tapoja, kuten intuitiivista, moniaistista, mutkikasta tai muuten vaikeasti sanoitettavaa tietoa.

4. Kuvallisuus edistää yhdenvertaisuutta. Monille meistä tiedon omaksuminen tekstimassoina on haastavaa eikä sanallinen ilmaisu ole aina helppoa. Kuvilla voidaan viestiä jopa ilman yhteistä puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Kuvat tukevat ymmärtämistä ja itseilmaisua – eikä tähän tarvita taituruutta, vaan perusmuodot riittävät.

5. Kuvallistaminen tukee kommunikaatiota ja yhteisen ymmärryksen rakentumista. Kuvallistamisella voidaan varmistaa että ymmärrämme kokonaisuuksia samalla tavalla tai hahmottaa paremmin missä käsityksemme eroavat. Kuvat tukevat, fokusoivat ja syventävät yhteistä keskustelua.

6. Kuvat ovat konkreettisia lopputuloksia yhteisistä työskentelyprosesseista ja niihin on helppo ja miellyttävä palata jälkeenpäin. Älypuhelimella voi ottaa yhteisestä visualisoinnista valokuvan matkaan saman tien ja kuvalliset fläppipaperit toimitilan seinillä muistuttavat mukavalla tavalla yhteisesti käsitellyistä asioista – toisin kuin arkistoissa pölyttyvät pöytäkirjat.

7. Visualisointeihin menee jonkin verran aikaa, mutta toisaalta niin menee myös tekstipohjaisten muistiinpanojen tekemiseen. Visualisointien ei tarvitse syrjäyttää tekstejä, vaan molemmilla on paikkansa ja ne täydentävät toisiaan. Visualisointien tekemisessä voi päästä vaivattomasti liikkeelle sujauttamalla sen osaksi valmiita toimintarakenteita ja opettelemalla yhdessä. Kokouksissa ja tilaisuuksissa istuu usein monta jouteliasta käsiparia jotka voi valjastaa visuaalisointiin.

Kuva on esimerkki muutosmuotoiluprosessin visualisoinnista

 

Kynät lentoon – mistä liikkeelle?

Kuinka siis päästä alkuun? Tässä oma vinkkilistani. Visualisuuden hyödyt eivät rajoitu taiturimaisiin tuotoksiin, vaan pääset liikkeelle jo pienestä.

1. Kyse on kuvasta ja sanasta yhdessä. Myös tekstiä voi käsitellä visualisoiden käyttämällä erilaisia tekstityylejä ja kokoja, sekä värejä ja varjostuksia. Pohdi kuvan ja sanan suhdetta: mikä käsittelemästäsi sisällöstä tallentuu parhaiten tekstinä ja mikä kannattaa kiteyttää kuvaksi, joka kenties kertoo enemmän kuin tuhat sanaa?

2. Ota käyttöön perusmuodot. Laatikoilla, ympyröillä, nuolilla, viivoilla ja pisteillä pääset pitkälle. Niitä yhdistelemällä saat aikaiseksi puhekuplia, ajatuskuplia, kaavioita, reittejä, yksinkertaisia ja tunnistettavia hahmoja, vauhtiviivoja ja paljon muuta.

3. Harjoittele mielenkiintoisia rajausmalleja kuten eri näköisiä laatikoita, lippuja, tauluja, lätäköitä tai puhekuplia. Laatikoitu otsikko tai kiteytys erottuu selkeästi. Kuvapintaa on välillä hyvä rajata osa-kokonaisuuksiin, jotka tekevät selväksi mitkä informaation osaset liittyvät yhteen ja minkälaisessa suhteessa ne ovat toisiinsa. Esimerkiksi nuolilla voit esittää syy-seurauksia ja asioiden etenemistä tai katkoviivoilla taustatietoa tai sivuhuomautuksia.

4. Käytä ajatuskulkujen loogiikkaa. Luovu ruudullisesta tai viivoitetusta sivusta ja oletusarvoisesta lukusuunnasta. Jäsennä asioita miellekarttamaisesti, käyttämällä paperipintaa tilana jossa asioiden väliset yhteydet ja suhteet tulevat näkyville. Tee tärkeimmistä asioista suuria ja sivuhuomautuksista pieniä. Ryhmittele, otsikoi, laatikoi ja rajaa. Varaa elementtien ympärille ilmatilaa, jotta voit tarpeen mukaan lisätä informaatiota niille kuuluviin paikkoihin ja jotta luettavuus säilyy.

5. Mitä olet oppinut sarjakuvista? Muistele sarjakuvien ilmaisukeinoja: miten niissä ilmaistaan että jokin <<räjähtää>>, //tärähtää//, ==kulkee vauhdilla, kuuluu KOVAA tai h-i-l-j-a-a …?

6. Hanki hyviä tusseja ja valitse värimaailma. Valitse 1-2 aiheeseen sopivaa perusväriä ja niihin sopivat korostus ja/tai varjostusvärit. Erityisesti varjostukset ja korostukset saavat ihmeitä aikaiseksi ja herättävät kuvat ja kuviot eloon.

7. Anna emojien opettaa ja luo oma ikonipankki. Älypuhelimesi ja sosiaalinen media ovat täynnä oivallisia kuvakiteytyksiä kuten hymiöitä, joita voit suoraan soveltaa visuaalisiin muistiinpanoihin. Miten kuvailisit pettynyttä, vihaista, pohtivaista tai helpottunutta hahmoa? Entä miten piirrät yhteistyötä kuvastavan kättelyn taikka positiivisen peukutuksen? Puhelimesta lunttaaminen on sallittua! Älypuhelin on oivallinen apuväline minkä tahansa kuvakiteytyksen muodostamiseen. Hyödynnä nettiä googlaamalla “icon”(tai ikoni) ja käsite jonka haluat kuvata. Saat hakutuloksena kattavan otoksen käsitettä kuvaavia visualisointeja, joiden pohjalta voit luoda omaan kontekstiisi sopivan kuvan. Useita visualisointeja tehtyäsi huomaat että samat käsitteet toistuvat ja alat vakiinnuttaa tiettyjä kuvakiteytyksiä henkilökohtaiseen ikonipankkiisi. Oman kuvakielen rakentuminen nopeuttaa ja helpottaa kuvamuistiinpanojen tekemistä. Opit vähitellen uuden kielen ja uuden tavan ajatella ja jäsentää informaatiota.

8. Etene sopivassa tahdissa. Livevisualisointi eli elävän tilanteen taltiointi lennossa tai jopa fasilitoinnin ja livevisualisoinnin yhdistäminen ovat upeita taitoja. Todennäköisesti nämä ovat kuitenkin turhan suuria ensitavoitteita. Osaamista on hyvä rakentaa askel kerrallaan. Henkilökohtaisten muistiinpanokäytäntöjen uudistaminen tai työskentelyä tukevien visualisoitujen työpohjien valmistelu ennen yhteistyötilaisuuksia tarjoavat oivallisia mahdollisuuksia harjoitella matalalla kynnyksellä. Jos haluat oppia nopeasti livevisualisointia, osallistu erilaisiin tilaisuuksiin ainoastaan visualisoijan roolissa, ilman painetta ottaa osaa keskusteluihin. Livevisualisointi on simultaanitulkkausta puheen ja tekemisen kieliltä kuvalliseen ilmaisuun. Tämä käännöstyö vaatii ainakin alkuvaiheessa paljon aivo- ja keskittymiskapasiteettia. Valkotaululle piirtäminen livetilanteessa antaa virheet anteeksi, sillä pois pyyhkiminen ja korjailu on mahdollista.

Onnea matkaan!

Toivon että tämä teksti innostaa ja madaltaa kynnystä visualisointikokeilujen toteuttamiseen. Voit sukeltaa vielä syvemmälle esimerkiksi tässä linkattujen videoiden avulla. Toivotan piirustelun iloa!

Bigger Picture – 7 elements of Graphic Facilitation
Graphic Facilitation (in a minute)
Visual Facilitation Explained

Artikkelin kirjoitti Pauliina Helle / Propellipäät / pauliina.helle (at) gmail.com