Follow Us On

VTT:n Gala of Failures -tapahtuma kannustaa tuomaan oppimispaikat rohkeasti esille

Patsas nojaamassa kädellä otsaansa "face palm" henkisesti

Blogi

VTT:n Gala of Failures -tapahtuma kannustaa tuomaan oppimispaikat rohkeasti esille

 

VTT:n Gala of Failures -tapahtumassa jaetaan vuosittain Vuoden epäonnistuminen -palkinto. Rento ja hauska tapahtuma vahvistaa kulttuuria, jossa epäonnistumiset voidaan nähdä tärkeänä osana prosesseja virheiden sijaan ja pääsemään irti epäonnistumiseen usein liittyvästä häpeästä.

Tapahtuma saa alkunsa yhteisestä innovoinnista

Gala of Failures -tapahtuman idea sai alkunsa VTT Nuorten (VTT Young Professionals) vuoden 2017 HackVTT -tapahtumassa, jossa 20 nuorta tutkijaa vietti viikonlopun yhdessä kehittäen ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tutkija Nicolaas van Strienin ryhmän teemana oli pohtia, miten voimme kohdata epäonnistumisen ja siihen liittyviä pelkoja. Yksi ratkaisuehdotuksista oli järjestää tapahtuma, jossa juhlittaisiin epäonnistumisia onnistumisten sijaan.

Ideasta käytäntöön edettiin noin puolitoista vuotta myöhemmin, kun epäonnistumiset nousi uudelleen esiin VTT:n esihenkilöille järjestettävässä Leadership Day:ssa. Tällöin päätettiin, että VTT Nuoret todella isännöisivät tapahtumaa, jossa juhlitaan epäonnistumisia.

Gaalassa jaetaan oppimisen paikkoja rennossa ilmapiirissä

Tapahtuman perusajatuksena on ollut luoda rento ilmapiiri epäonnistumisten ja virheiden jakamiseen. Ajatuksena on pyrkiä vahvistamaan kulttuuria, jossa virheitä ei piilotella, vaan jaetaan ne yhdessä oppimisen edistämiseksi. Tapahtuman tavoitteena on myös saada ihmiset ajattelemaan virheet oppimisen hetkinä, eikä tuntea epäonnistumiseen tyypillisesti liittyvää syyllisyyttä. Näin epäonnistumisten jakamisesta voi tulla luonnollista ja niiden seurauksia voidaan tarkastella ylpeinä eikä häpeällisinä.

Vuosien mittaan ajattelutapoihin on tullut muutoksia. Virheiden tekemistä ja epäonnistumista ei enää samalla tavalla pelätä: se ei ole maailmanloppu. Ihmiset yrittävät olla jopa rohkeampia ja kokeilla asioita, joita he eivät muuten tekisi yhtä helposti – mahdollisuutena on tällöin voittaa Vuoden epäonnistuminen -palkinto.

Inspiraatiota Oscareista

Tapahtuman peruspilarina on ollut tehdä tapahtumasta mielekäs osallistujille. Inspiraatiota onkin haettu Oscareista, joissa arvokkuus ja vakavuus yhdistyy hauskanpitoon ja nauruun. Tapahtumassa jaetut tarinat sisältävät monia oppeja ja itse tarinat ovat toisinaan varsin hauskoja.

Arvokas pukeutuminen, koomikko illan isäntänä ja toimitusjohtajan illan voittajalle jakama Vuoden epäonnistuminen -palkinto rakentavat kaikki osaltaan onnistunutta ja tykättyä tapahtumaa. Jo neljä kertaa järjestetty tapahtuma onkin joka vuosi kasvattanut suosiotaan, vaikka pandemia-aikana se onkin järjestetty virtuaalisesti.

Gaala kutsuu heittäytymään

Gaalasta on tullut järjestäjille paljon positiivista palautetta. Ehdokkaat ja yleisö ovat nauttineet tapahtuman toteutustavasta ja tapahtumassa jaetuista tarinoista. Tarinat ovatkin parantuneet vuosi vuodelta kun yhä useampi uskaltaa heittäytyä mukaan. Myös ylin johto on omaksunut tapahtuman perusajatuksen ja lähteneet mukaan jakaen lavalla oman uransa suurimpia epäonnistumisia.

Rentous ja hyvä meininki on innostanut myös gaalavieraat jakamaan omia kokemuksiaan muiden kanssa esimerkiksi taukojen aikana. Rohkeimmat ovat hypänneet kertomaan epäonnistumistaan muille ex-tempore paikan päällä järjestetyssä open-mic-hetkissä.

Epäonnistumaan oppiminen on vaatinut aikaa

Kulttuurin muutos kohti iloisempaa, uteliaampaa ja rohkeampaa tekemistä organisaatiossa ei tapahtunut silmänräpäyksessä vaan otti oman aikansa. Ajan mittaan kasvanut tietoisuus tapahtumasta ja sen merkityksestä on osoittanut, että on luonnollista tehdä virheitä ja epäonnistua joskus. Oppimista ei voi olla ilman epäonnistumista ja niistä seuraavia onnistumisia. Jakamalla epäonnistumisia ja virheitämme voimme kaikki oppia niistä, mikä kenties estää meitä tekemästä samoja virheitä uudestaan.

Henkilö hämmästyneellä ilmeellä pitää innoissaan kättä posken ja suun edessä. Kädessä palkinto


VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – VTT ajattelee beyond the obvious. VTT:llä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.
VTT – beyond the obvious

Miksi mokaamisten jakaminen vahvistaa työyhteisöä?

Työyhteisö voi olla paikka, jossa voimme löytää yhteenkuuluvuutta yhteisten tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden ääreltä, mutta samaan aikaan se voi olla myös paikka, jossa käymme läpi monenlaisia sisäisen maailmamme kamppailuja: joudumme kohtaamaan pelkojamme, vertailemme ehkä itseämme toisiin ja saatamme toisinaan joutua painimaan oman riittämättömyyden tunteen kanssa. Epäonnistumiseen voi liittyä pelkoja siitä, millaiselta oma ammatillinen osaaminen näyttää muiden silmissä. Pahimmillaan työntekijä voi pelätä yhden ainoan virheen johtavan suoraan irtisanomiseen.

Se, että työyhteisössä mokaaminen käännetään yhteiseksi asiaksi, voimavaraksi ja huumoriksi, luo parhaimmillaan psykologista turvallisuutta eli syvää keskinäistä turvallisuuden tunnetta ryhmän sisällä. Se on tärkeä viesti siitä, että työyhteisö ja organisaatio arvostavat yrittämistä ja yritteliäisyyttä täydellisyyden sijaan ja että keskeneräisyys ja epäonnistuminen ovat luonnollinen osa työ- ja ihmiselämää.

Huumori, nauraminen ja virheiden jakaminen ovat olennaisia tekijöitä perspektiivin vaihdon, empatiakyvyn ja ajattelun kehittymisen kannalta. Niiden avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti koko organisaation ajatteluun, luovuuteen ja ongelmanratkaisukykyyn. Tarvitsemme epäonnistumisia onnistuaksemme ja kehittyäksemme.

Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Tiina Tuominen

Miten voit rakentaa mokakulttuuria omassa organisaatiossasi? Katso ilmainen oppaamme mokakulttuurin rakentamiseen aineistopankista: