Follow Us On

Lilinkotisäätiö ja Kukunori – Yhteistyössä pelimaailmaan

Blogi

Lilinkotisäätiö ja Kukunori - Yhteistyössä pelimaailmaan

 

Kukunori kehittää ideoita, ratkaisuja, malleja, tapahtumia, toiminnan arviointia ja seurantaa yhdessä sekä jäsenjärjestöjensä että laajan verkostonsa kanssa, jotta hyvinvoinnin ja kulttuurin edistymiseksi Suomessa ja maailmalla monin tavoin ja monipuolisesti. Kukunori kokeilee uutta, testaa ideoita käytännössä ja kehittää ratkaisuja, joilla on merkitystä ihmisille ja yhteisöille. Yhteistyössä Lilinkotisäätiön kanssa syntyi myös World of Recovery -pelin idea, jota Lilinkotisäätiö on kehittänyt edelleen vuodesta 2020 alkaen ideasta kokonaiseksi pelimaailmaksi.

Lilinkotisäätiö on edelläkävijäorganisaatio ja mielenterveysasiakkaiden toipumista tukeva tunnustettu osaaja. Lilinkotisäätiön pyrkimyksenä on parantaa vaikeista psyykkisistä häiriöistä kärsivien asemaa yhteiskunnassa. Se järjestää asumis- ja ruokapalvelua ja päivätoimintaa sekä edistää alan tutkimustyötä ja alaan liittyvää koulutusta. Säätiö toimii yleishyödyllisten periaatteiden mukaan eikä tavoittele toiminnallaan taloudellista hyötyä.

Yhteistyö Kukunorin ja Lilinkotisäätiön välillä alkoi itse asiassa jo ennen Kukunorin perustamista vuonna 2011. Lilinkotisäätiön kehittämispäällikkö Heikki Hyvönen oli keskeisessä roolissa Kukunorin synnyttämisessä ja hän rakensi Kukunoria eläkkeelle siirtymiseensä asti. Hyvönen oli mukana tuomassa Suomeen Kukunorin toiminnan kautta mm. Kävelyfutiksen, Moniäänirock -festivaalin ja World of Recovery -pelihankkeen, jotka kaikki ovat kehittyneet ajan kuluessa Lilinkotisäätiön ja Kukunorin sekä laajan verkoston yhteistyönä.

Propellipäät ja design sprint -metodi vauhdittamassa kehittämistä

Kukunorin Propellipäät -hanke edistää järjestöjen kokeilukulttuuria muutosmuotoilun keinoin. Lilinkotisäätiö oli mukana Kukunorin strategian luomisessa Googlen Design Sprint menetelmän avulla vuonna 2018, johon kehittämispäällikkö Heikki Hyvönen osallistui Kukunorin hallituksen edustajana. Design Sprint on tehokas tapa tuottaa testattu kokemus ideasta käytäntöön yhden viikon aikana. Menetelmää sovelletaan usein digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, ja se soveltuu hyvin myös järjestöjen toiminnan kehittämiseen.

Design Sprint oli niin onnistunut kokemus, että samaa menetelmää sovellettiin Heikki Hyvösen ja Lilinkotisäätiön peli-idean kehittämiseen. Mukana kehittämässä oli monimuotoinen tiimi mielenterveystoipujia, eri alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita. Opiskelijaryhmä Metropolia ammattikorkeakoulusta jatkoi sprintin pohjalta kerätyn tiedon pohjalta peli-idean kehittelyä Propellipäät -tiimin kanssa ja lopulta materiaalin pohjalta haettiin tukea STEA:lta toipumispelihankkeen käynnistämiseksi. Kun tieto hankkeen hyväksymisestä tuli joulukuussa 2019, oli helppo käynnistää toiminta testatun idean ja suunnitelman pohjalta. Hankkeen ohjausryhmässä toimi alusta alkaen ihmisiä, jotka olivat mukana jo idean sprinttivaiheessa.

World of Recovery on digipeli ja roolipeli, jonka tavoitteena on kohdata ihmisiä, opetella vuorovaikutustaitoja, yhteisiä ja omia valintoja. Se on hauska seikkailu, jonka kautta asioita opetellaan yhdessä. Pelejä voi pelata yhdessä tai erikseen, ja niiden tarkoituksena on aktivoida pelaajia niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Digipelissä on erilaisia tehtäviä, joita suorittamalla pelissä pääsee eteenpäin. Roolipelissä taas pureudutaan ryhmätyöhön ja opitaan elämässä tärkeitä tiimitaitoja, ongelmanratkaisua ja valintojen tekemistä.

Pelit eivät valista tai saarnaa, vaan tuovat elämään iloa ja oivaltamista toipumisorientaation hengessä. Pelejä kehittää monimuotoinen kehittäjäyhteisö, jossa toimii mielenterveystoipujia, eri alojen asiantuntijoita ja suuri joukko pelaajia. World of Recovery on saanut kannustavaa palautetta ja toiminta laajenee yhä uusille alueille ympäri maan. Tarina jatkuu ja maailma laajenee pelaamalla. Kannattaa kehittää yhdessä!

Markus Vähälä
Kirjoittaja on Kukunori ry:n kehittämispäällikkö ja toimi vuosina 2018 – 2020 Propellipäät -hankkeen hankepäällikkönä. Markus on pelannut rooli- ja tietokonepelejä vuodesta 1987.