Follow Us On

Hankeideointipaja 1: Alustavaa ideointia

Aineiston lyhyt kuvaus

Hankeideointipaja 1:ssä kerätään alustavia ideoita hankehakemukseen. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa

 

Aineiston hyöty

Ideoita hankehakemukseen

Osallistujia: noin 10 hlöä

Kesto: 2h

Aineiston sisältö

Saat alustavia ideoita hankehakemukseen lisätyöstöä varten

 

Hankeideointipaja 1: Alustavaa ideointia

Mistä on kyse

Monet järjestöt ovat pyytäneet Propellipäitä apuun tukemaan uusien hankkeiden suunnitteluun liittyvää ideointia. Tuotimme näiden perusteella hankeideointipajojen sarjan, joiden avulla voit tuottaa tietoa, jota hankesuunnittelu edellyttää.

Ideapajasarja on tuotettu alunperin läsnäolevalle työskentelylle, mutta mikäli haluat tuottaa suunnitteluprosessin digitaalisesti, voit lukea vinkkejä digitaalisen työpajan järjestämiseen blogistamme.

 

Kenelle

Kenelle tahansa järjestötoimijalle, joka pohtii, miten lähteä liikkeelle uusien ideoiden tuottamisessa hankehakemuksia varten.

 

Mitä tarvitset:

 • työpajasuunnitelma
 • liitutaulukangasta tai fläppipaperia 
 • liitutaulutusseja tai fläppitusseja
 • mikäli käytät fläppipapereita, maalarinteippiä usean fläppipaperin liittämiseksi yhteen
 • äänestystarroja
 • kahvittelutarvikkeet
 • oikeat osallistujat
 • fasilitaattori tai pari

 

Näin sen teet:

Ennen työpajaa:

 • Listaa osallistujat: keitä hanke koskee eli kenen pitäisi pajaan osallistua? Muista kutsua mukaan kokemusasiantuntijoita tai muita henkilöitä, joiden elämäntilanne on samantapainen kuin hankkeen tulevalla kohderyhmällä. 
 • Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia Propellipäiden sivuilta löytyvästä pohjasta.
 • Valmistele hankeideapajasi. Asettele liiitutaulukangas tai yhteen liimatut fläppipaperit pöytäliinaksi yhteisen pöydän äärelle, “pöytäliinaksi”. Kirjaa liitutaulukankaalle tai yhteen liimatuille fläppipapereille valmiiksi hanketeemaan liittyviä aihioita. Mikäli hankkeen ideaa ei ole vielä ollenkaan olemassa, voit aloittaa hankeideapajan tästä vaiheesta. 
 • Kutsu hankeideapaja kokoon. Tässä kohtaa on syytä pohtia, haluatko saada mukaan toimintaanne jo osallistuvia henkilöitä, vai pitäisikö kenties kutsua joitain aivan uusia ihmisiä, tai ehkä niitä, jotka eivät koe tämän hetkisiä toimintoja itselleen mielekkäiksi eivätkä siksi niihin osallistu. 

 

 

Työpajassa:

 • Kertaa hankeideapajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 • Aloita varsinainen hankeideapaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja mentelmien äärelle. Lämmittelynä voi esimerkiksi toimia kysymys muutoksesta, jonka äärelle hanketta kehitellään: “Mikä ajatus tulee aiheesta ensimmäiseksi mieleen?”.
 • Ohjeista tämän jälkeen osallistujat sijoittumaan minkä tahansa sellaisen pöydällä lukevan aihion äärelle, joka kutsuu heitä juuri nyt puoleensa. Tämän jälkeen jokaisella pienryhmällä tai parilla, joka on aihioiden ääreen muodostunut, on aikaa puolisen tuntia tuottaa aihion ympärille pöydälle mitä tahansa piirroksia ja sanoja, jotka liittyvät aihioon jollain tavalla.
 • Ohjeista seuraavaksi jokainen pienryhmä esittelemään tuotoksensa, jonka aikana muiden tehtävänä on kuunnella pienryhmän esittelyä.
 • Äänestys. Ohjeista jokaista osallistujaa äänestämään siitä, mitkä asiat pitäisi ehdottomasti ottaa hankkeeseen mukaan. Mitkä ovat siis välttämättömiä sellaisia asioita, jotka vaativat edistämistä tai ratkaisuja juuri nyt. Äänensä voi merkitä liitutaulukankaalle tai yhteenliitetyille fläppipapereille tarrojen tai tukkimiehen kirjanpidon avulla.
 • Purku. Käy ääneen läpi se, mitä elementtejä on äänestyksen perusteella mukaan valikoitunut.
 • Loppusanat: käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista. Voit joko jatkaa hankeideointipajan 2 mallin mukaisesti tai lähteä elementtien kanssa esim. tapaamaan potentiaalista hankekohderyhmää ja käymään muutaman henkilön kanssa vapaamuotoista keskustelua siitä, mitä kaikkea toivottuja muutoksia niihin heidän näkökulmastaan liittyy.

 

Taustatyöt

 • Suunnittele jatkotyöskentely. Muista ottaa kokemusasiantuntijat tai potentiaaliset uuden hankehakemuksen kohderyhmät suunnittelun keskiöön.  
 • Benchmarkkaa eli etsi netistä mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuja ja ongelmia, joiden muut ovat tunnistaneet liittyvän aihioihin, joita hankeideapajassa syntyi. Kurkista myös suomalaisen järjestökentän ulkopuolelle.

 

Jälkityöt

Tee kirjallinen kooste työpajasta. 

 

Arviointi

Voit arvioida hankeideapajan merkitystä siihen osallistuneille ihmisille kysymällä heiltä pajan lopuksi, mitä he sieltä itselleen saivat. Jokainen voi kirjoittaa vastauksen esim. liimalapulle paikalta poistuessaan.

Jos haluat tarkastella meidän prosessimme aikajanaa, voit tutustua siihen Miro-palvelussa tämän linkin kautta.