Follow Us On

Aineistopankki

Tervetuloa aineistopankkiimme

Näille sivuille olemme koonneet työkaluja kaikkien kehittäjien työn tueksi. Löydät täältä ohjeita työpajojen fasilitointiin sekä suunnittelupohjia käyttöösi.

 

Kaikki teemat

Tältä sivulta löydät kaikki aineistopankin materiaalit. Klikkaamalla valikkoa voit valita teemoittain aineistoja.

 

  • Valitse teema

  • Hae

 

Kaikki teemat

Tältä sivulta löydät kaikki aineistopankin materiaalit. Klikkaamalla valikkoa voit valita teemoittain aineistoja.

 

Kävelyfutis – ohjaajan opas selkokielellä

Kävelyfutis on matalan kynnyksen joukkueurheilulaji, jota jo kymmenet sosiaali- ja terveysalan järjestöt pelaavat ympäri Suomen. Selkokielisestä oppaasta löydät tarvittavan tiedon kävelyfutiksen joukkue- ja harjoitustoiminnan järjestämiseen selkeällä suomen kielellä.
Tästä selkokielisestä oppaasta löydät tarvittavan tiedon kävelyfutiksen joukkue- ja harjoitustoiminnan järjestämiseen.

Kävelyfutiksen sääntöopas selkokielellä

Selkokielisessä sääntöoppaassa on kuvattuna tiiviisti ja selkeästi kävelyfutiksen säännöt.
Selkokielisessä sääntöoppaassa on kuvattuna tiiviisti ja selkeästi kävelyfutiksen säännöt.

Asiakastarina Kulttuurihyvinvointivaikutusten mittaaminen Helsingin kaupungissa

Helsingin kaupunki ja Kukunori lähtivät yhdessä kehittämään systemaattisempaa vaikuttavuudenarviointia kaupungille Pokka -hyvinvoinnin arviointialustan avulla. Pokan avulla kulttuurihyvinvoinnin mittaaminen on aiempaa helpompaa ja vaikuttavat toimenpiteet helpommin tunnistettavissa yhtenäistetyn ja vertailukelpoisen raportoinnin avulla.
Helsingin kaupungin asiakastarina kertoo kulttuurihyvinvointivaikutusten mittaamisesta kunnassa.

Yhteisön pelisääntö -workshop

Yhteisön toimintakulttuuria määrittävät tiedostetut ja tiedostamattomat säännöt, jotka vaikuttavat ilmapiiriin ja toistemme kohteluun. Säännöt määrittävät sen, miten toimimme yhdessä toisten kanssa, mitä arvostamme yhteisössä ja millaista ilmapiiriä rakennamme. Pelisääntö workshopissa luodaan yhteisölle kirjalliset pelisäännöt.
Yhteisesti rakennetut ja ylös kirjatut pelisäännöt luovat yhteisöön turvaa ja toimivat työkaluna arjessa.

Strategiasprintti

Ohjeet ketterään strategiatyöskentelyyn Googlen Design Sprintin mallia soveltaen
Strategiatyöskentelyn paketoiminen 5 työpäivän sisään

Discordia messiin!

Ohjeita toiminnan rakentamisesta digitaaliseen muotoon erityisesti Discord alustaa hyödyntäen
Toiminnan vieminen Discord alustalle

E-Klubitalon rakentaminen

Ohjeita toiminnan rakentamisesta digitaaliseen muotoon. Case Klubitalot käytännön esimerkkinä
Uusien toimintatapojen oppiminen ja toiminnan laajentaminen etäympäristöön sopivaksi

Uutta käyttöä toimitilalle ideointiviikon tai -pajan avulla

Ohjeet tilaideointipajan järjestämiseksi tilojen käyttötarkoituksen ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi
Konkreettisia ideoita tilan muokkaamiseksi

Toiminnallinen työhyvinvointipäivä

Ohjeet toiminnallisen työhyvinvointipäivän rakentamiseksi soveltavaa teatteria hyödyntäen
Työhyvinvointisuunnitelman pohja päivän tuotoksena

Hankeideointipaja 1: Alustavaa ideointia

Hankeideointipaja 1:ssä kerätään alustavia ideoita hankehakemukseen. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Ideoita hankehakemukseen

Hankeideointipaja 2: alustavasta ideoinnista kohti muutospolkua

Hankeideointipaja 2:ssä keskitytään avaamaan hankkeessa toivottua muutosta. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Saat muokattua alustavista hankeideoista tavoitteita, tuloksia ja toimintoja

Hankeideointipaja 3: muutospolusta kohti hankehakemusta

Hankeideointipaja 3:ssä kootaan yhteen hankehakemuksen peruselementtejä. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa
Saat koottua yhteen hankehakemuksen peruselementit

Toipumiskartan piirtopaja

Työpajassa rakennetaan yhdessä toipumiskartan luonnos, joka herättää keskustelua toipumisen eri puolista
Kokemustiedon keräys toipumisen teemoista ja keskustelun herättäjä

Ihan paras palvelukohtaaminen!

Työpajan avulla muotoilet hyvän palvelukokemuksen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa
Saat kokemukseen perustuvaa tietoa hyvästä palvelukohtaamisesta

Elämänhallinnan huojuva torni

Elämänhallinnan huojuva torni harjoitus auttaa sanallistamaan kokemusperäistä tietoa visuaaliseen muotoon ja antaa välineitä keskusteluun
Tekee näkyväksi kokemustietoa

Paras Työpäivä -picnic 

Valmis hyvinvointipäivän konsepti, sekä ohjeet picnicin toteuttamiseksi
Helposti järjestettävä picnic omalle yhteisölle

Mokakulttuurin levittäminen

Mokakulttuurin rakentamisen avulla yhteisössä uskalletaan tehdä virheitä. Aineistosta saat ohjeet mokaseinän ja mokabileiden toteuttamiseen
Rakennat yhteisössäsi ilmapiiriä, jossa uskalletaan tehdä virheitä

Kuuntelupysäkki

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Voi elämän kevät! Kuvia ja tarinoita ilosta

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Muutosmuotoilua toiminnallisesti

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi
Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Yhteisömediaa yhdessä!

Verkossa olevan toiminnan tai palvelun kehittämisen työpajan ohjeet
Kehittämisideoita omaan verkossa tapahtuvaan toimintaan

Mallintamispaja

Työpaja ohjeet toiminnan mallintamisesta visuaaliseen muotoon
Toimintaa on helpompi esitellä kävijöille mallintamisen jälkeen

Vapaaehtoistoiminnan muotoilua

Luova työpaja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi organisaatiossa
Ideat ja ajatukset vapaaehtoistoiminan periaatteista ja itse toiminnasta

Luovuutta arviointiin Miksi-pakin avulla

Ohjeet laadullisen palautteen keräämiseen luovan menetelmän avulla
Syvällisen arviointitiedon kerääminen

Muistilista digitaalisen yhteisön vetäjälle

Ohjeita digitaalisen yhteisön vetäjälle
Konkreettiset ohjeet ja vinkit digitaalisen yhteisön vetäjälle

Kokemusasiantuntijat koulutuskehittäjinä: koulutuskonseptipaja

Koulutuskonseptien yhteiskehittämisen työpajan ohjeet
Saat materiaalia koulutustesi kehittämiseksi

Avoimen mielen sukellusseura

Taiteellinen työpaja tuo näkyväksi osallistujien ajatuksia sekä tukee yhteyden ja yhteisön muodostumista.
Työpajan avulla tuot näkyväksi pinnan alla muhivia ajatuksia sekä uusia näkökulmia yhteisöä ja ihmisten välistä yhteyttä vahvistaen

Muutosmuotoilun työkirja

Muutosmuotoilun työkirja on kaikille, jotka pohtivat jonkin muutoksen edistämistä. Muutosmuotoilun työkirjaa voi soveltaa oman elämän muutosten muotoiluun, kaverin auttamiseen, organisaatioiden sisäisiin muutoksiin tai yhteiskunnallisten muutosten edistämiseen. Ehkä hyödynnät työkirjaa tavoilla, joita emme vielä edes tiedä!
Tämän työkirjan avulla pystyt luomaan muutosta.

Handbok för gåfotboll

Gåfotboll är en lagsport med låg tröskel som redan spelas av tiotals föreningar inom social- och hälsovården runtomkring Finland. I den här guiden hittar du nödvändig information för att organisera dina gåfotbollslags aktiviteter och träning.
I den här guiden hittar du nödvändig information för att organisera dina gåfotbollslags aktiviteter och träning.

The Change Design Workbook

The Change Design Workbook is for anyone who is considering promoting change. The Workbook can be applied to shaping changes in your own life, helping a friend, making changes within organizations, or promoting societal changes. Or perhaps you will be using this workbook in ways that we cannot yet foresee!
With this workbook you can create change and transformation.

Kävelyfutiksen sääntöopas

Sääntöoppaassa on kuvattuna tiiviisti ja selkeästi kävelyfutiksen säännöt.
Sääntöoppaassa on kuvattuna tiiviisti ja selkeästi kävelyfutiksen säännöt.

Guidebook for Walking Football

Walking football is a low-threshold team sport. Here in Finland, it is already played by dozens of social and health care sector organisations. In this guide you will find the necessary information for organizing your walking football team activies and training.
In this guide you will find the necessary information for organizing your walking football team activies and training.

Kävelyfutisopas

Kävelyfutis on matalan kynnyksen joukkueurheilulaji, jota jo kymmenet sosiaali- ja terveysalan järjestöt pelaavat ympäri Suomen. Oppaasta löydät tarvittavan tiedon kävelyfutiksen joukkue- ja harjoitustoiminnan järjestämiseen.
Tästä oppaasta löydät tarvittavan tiedon kävelyfutiksen joukkue- ja harjoitustoiminnan järjestämiseen.

Ideapaja

Ideapaja antaa välineet ja ohjeet luovan ideoinnin toteuttamiseksi erilaiset ajatukset ja näkökulmat huomioiden.
Ideapajan avulla saadaan uusia ideoita kokeiluja varten.