Follow Us On

Kenialaiset järjestöt kulttuuripajoja perustamassa

Kenian kulttuuripajahankkeen lähtökohtana on ollut alusta saakka soveltaa GFP-mallia paikallisen yhteiskunnan erityispiirteet ja haasteet huomioiden, paikallisten toimijoiden toiveista ja lähtökohdista käsin. 

Pajatoiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti kenialaisen yhteiskunnan vähemmistöt, jotka kokevat turvattomuutta, köyhyyttä ja epätasa-arvoa päivittäisessä arjessaan. Tavoitteena on rakentaa kulttuuripajojen avulla turvallisempia tiloja, joissa on mahdollista toteuttaa itseään, rakentaa sosiaalisia suhteita, tuntea osallisuutta yhteisössä sekä kehittää omia tietotaitoja.

Toimintaa ovat käynnistämässä useat vähemmistöjen ihmisoikeuksia ajavat kansalaisjärjestöt, esimerkkinä:

  • albinismiyhteisöjä tukevat GAASPP ja Positive Exposure Kenya
  • Nuorten naisten tasa-arvoa edistävä WA-WA Kenya, jonka tavoitteena on lopettaa ’seksi kalaa vastaan’ -käytännöt Victoria-järvellä.